Gedrag in de klas

De regiogroep Midden organiseert op 12 februari 2020 een bijeenkomst voor begeleiders en leerkrachten in het onderwijs.

Het thema van deze avond is:

Gedrag in de klas 

 

De spreker is Peter Mol 

Korte inhoud van de lezing
We vinden competenties van de leraar heel belangrijk. Andere kwaliteits-bevorderende dimensies bepalen de kwaliteit van het onderwijs echter meer! De aanpak en de persoon van de begeleider zijn hierbij doorslaggevend om leraren te stimuleren. Het zijn niet SMART te beschrijven dimensies. Niet meetbaar, wel merkbaar. Het is een kunst, het is vakmanschap!

Opbrengst aan het eind van de avond
De deelnemers worden aan het denken gezet over wat belangrijk is in het onderwijs, naast competenties en kennis. En de deelnemer is in staat elementen eruit te pikken die passen bij haar/ zijn eigen handelen passen. Men wordt geconfronteerd met soms logische informatie, maar het is een uitdaging dit ook direct in je eigen werk toe te passen. Dit vraagt oefening en loslaten van ‘het moet zo!’.

Voorkennis: er is geen voorkennis vereist 

Achtergrond van de spreker
Peter Mol is orthopedagoog en heeft in de meeste vormen van (speciaal) onderwijs gewerkt en ervaring opgedaan. Een collega noemde hem ‘de uitvinder van de provocatieve pedagogiek’. Hij is Nederland en buitenland een veel gevraagd spreker en traint daarnaast teams en onderwijsgevenden. Hij heeft diverse onderwijsboeken geschreven over gedrag en mag graag ‘mythes in het onderwijs’ blootleggen. ‘Is dit echt waar?’ vraagt hij regelmatig. Hij behoort tot de kring van ‘conceptuele benadering’, maar onderstreept ook de opvattingen van b.v. Prof. Dr. Paul Kirschner: ‘Is dit echt waar? Bestaan leerstijlen? Ontdekkend leren is onmogelijk.’ Daarnaast motiveert hij leidinggevenden, onderwijsgevenden en begeleiders tot een positief kritische houding t.o.v. vernieuwingen die feitelijk tot mislukken zijn gedoemd. Niet negatief, veelal humoristisch, maar wel leidend tot het besef van de kracht van de mensen die in het onderwijs werken en niet meehuilen met de wolven in het bos.

In het kort
Datum: 12 februari 2020
Waar: SBO de Evenaar 
Adres: Dasseweide 1, 3437 WN Nieuwegein

Kosten: € 17,50  voor leden en € 35,- voor niet leden

Avondprogramma
19.15 uur          Inloop met koffie en thee
19.30 uur          Start bijeenkomst 
20.30 uur          Pauze 
20.45 uur          Vervolg bijeenkomst  
21.30 uur          Afsluiting 

Studiebelasting: 2 uur 

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

 • 12 februari 2020
 • Leden
  € 17,50
  Niet-leden
  € 35,00
 • SBO de Evenaar
  Dasseweide 1
  3437 WN Nieuwegein