Geannuleerd, nieuwe datum volgt: Bijscholingsbijeenkomst Gedrag in Beeld

De Landelijke beroepsgroep voor Beeldbegeleiders organiseert op 12 maart 2020 een bijscholingsavond voor Beeldbegeleiders.

Het thema van deze avond is

Gedrag in Beeld 

 

De spreker is: Mariette Haasen 

Korte inhoud van de bijeenkomst
Beeldbegeleiding heeft vele toepassingsmogelijkheden. De essentie is en blijft het analyseren van interactie-patronen in diverse contexten van de onderwijspraktijk. Analyse van beelden zetten aan tot zelfreflectie, tot zelfinzicht en geven mogelijkheden om tot nieuw handelen te komen.

Een van de toepassingsmogelijkheden van Beeldbegeleiding is in integrale leerlingbegeleiding. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Beeldbegeleiding voor een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften;
 • Beeldbegeleiding voor een leraar of team met specifieke ondersteuningsindicatie;
 • Een traject Beeldbegeleiding voor een leraar rondom gedrags- en relatieproblemen met een leerling.

Beeldanalyse brengt altijd Gedrag in beeld. Vanuit de analyse van Gedrag kunnen we leraren nog beter coachen op de waarneembare ondersteuningsbehoeften van de leerling, zodat we vervolgens de afstemmingsvaardigheden en handelingsbekwaamheden van de leraar hierop kunnen ontwikkelen.

In de bijeenkomst leer je een analyse maken van de gedragsaspecten van de onderwijssituatie in relatie tot het kader van de interactieanalyse. 

De regiobijeenkomst gedrag in de klas op 12 februari 2020 door Peter Mol is een goede introductie op deze bijeenkomst. Klik hier voor meer informatie over de regiobijeenkomst gedrag in de klas. 

Hoe is de bijeenkomst opgebouwd
In de bijeenkomst zal een theoretisch kader voor gedragsanalyse worden uitgelegd. Daarnaast is er ruimte om met zelfingebracht materiaal (eigen laptop meenemen) een analyse te maken. Er wordt verwacht dat je tijdens de bijeenkomst je eigen beeldmateriaal inbrengt (denk aan een toestemmingsverklaring). 

Opbrengst aan het eind van de avond
De theoretische – en methodoligische kennis uit de bijeenkomst kan onmiddellijk in de eigen analysevaardigheden worden geïntegreerd.

Achtergrond van de spreker
Mariette Haasen is al meer dan 20 jaar opleider Beeldbegeleiding bij Fontys OSO. Ze is vanuit haar achtergrond (gz psycholoog) bijzonder geïnteresseerd in thema’s die gaan over passend onderwijs en gedrag.

In het kort:
Datum: 12 maart 2020 
Waar:  SBO de Evenaar
Adres: Dasseweide 1, 3437 WN Nieuwegein
Kosten: € 30,00 voor leden en € 47,50 voor niet leden

Programma
19:15 uur  inloop met koffie en thee
19:30 uur  Start bijeenkomst
20:30 uur  Pauze
20:45 uur  Vervolg bijeenkomst
21:30 uur  Afsluiting

Studiebelasting: 2 uur 

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen

 

 • 12 maart 2020
 • Leden
  € 35,00
  Niet-leden
  € 47,50
 • SBO de Evenaar
  Dasseweide 1
  3437 WN Nieuwegein