De ib’er in de schijnwerpers

De ib’er in de schijnwerpers 

6 maart 2020

De rol van de intern begeleider is voortdurend aan verandering onderhevig. Wat vraagt dit van de professional?
Tijdens deze conferentie bieden we je een breed, afwisselend programma, met aandacht voor:
• Nieuwe taken, rollen en verantwoordelijkheden
• Integrale kind centra (IKC) en intern begeleider
• Functioneren in lokale en regionale netwerken
• Referentieniveaus, wat mag, wat moet
• Onderzoek in praktijk

Met het accent op:
Positionering
Professionalisering
Partnerschap

We starten de dag met een drietal sprankelende TED-talk sprekers:

Thema: professionalisering
Eva Naaijkens was schoolleider van de SBO Michaëlschool in Amersfoort, die ze in 9 jaar tijd van een zwakke school naar een drie keer excellente school heeft geleid.
Ze heeft samen met drie anderen een vernieuwend eigen schoolconcept geschreven, geïnspireerd op de biografie van Alan Turing. Deze school is in 2016 van start gegaan.
Eva Naaijkens is co-auteur van het boek: En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Een kwaliteitsaanpak voor scholen

Thema: positionering
Linda van den Bergh is lector ‘Waarderen van Diversiteit’ bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Zij startte haar loopbaan voor de klas in het basisonderwijs. Zij richt zich op het verbinden van onderzoek en praktijk om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Haar onderzoek is gericht op differentiatie, verwachtingsvorming en de onderzoekende houding van professionals.

Thema: partnerschap
Dolf van Veen is bijzonder hoogleraar en buitengewoon hoofddocent Passend onderwijs en jeugdzorg bij Hogeschool Windesheim. Kort geleden was hij ambassadeur Samenwerken voor de jeugd van de ministeries van OCW, VWS en de VNG en voerde hij diverse onderzoeken uit voor de Evaluatie Passend Onderwijs. Zijn onderzoek en ontwikkelingswerk focust op de samenwerking onderwijs en jeugdzorg, de zorgstructuur in het onderwijs, de samenwerking speciaal en regulier onderwijs, en inclusiever onderwijs.

Interactieve sessies*

Gedurende de dag vinden er twee rondes met interactieve sessies plaats. Bij het aanmelden kun je je keuze aangeven.
Klik HIER voor meer informatie over de interactieve sessies.

Positionering

 • De interne begeleider als spil in het ‘Kennis-web’. Begeleiden van teams in kennisnetwerken
 • IB op volle kracht vooruit!
 • Nieuwe onderwijsresultatenmodel
 • SWPBS: een hele (schoolbrede) positieve verandering!

Professionalisering 

 • De ib’er en betekenisvol onderwijs voor de toekomst
 • Wat als we niet meer uitgaan van de gemiddelde leerling?
 • Van IB naar IOB: een nieuwe invulling van de IB-rol
 • Groepsplanloos werken in de praktijk
 • Kansengelijkheid bevorderen door hoge verwachtingen

Partnerschap

 • Interprofessioneel samenwerken – De professional als passant
 • De intern begeleider als verbindende schakel… tussen leerkracht en externe partner, tussen professionele leergemeenschap en het werkveld
 • Samenwerken met de jeugdzorg: de rol van de intern begeleider

Voorstelling
Naast een inhoudelijk programma is er speciaal voor jullie een bijzondere theatervoorstelling in elkaar gezet, met de titel CRAFTS van Kijk, Geluid!  (een initiatief van fotograaf René van der Burgh en musicus Gerwil Kusters) waarvan je kunt genieten. De voorstelling portretteert vakmensen met dat wat vakmensen en het allerliefste doen, namelijk iets met passie, gevoel en liefde creëren. CRAFTS gaat over eeuwenoude vaardigheden, vakkennis, communiceren, doorzetten, modelleren, weer opnieuw beginnen, innoveren, samenwerken, ontwikkelen en reflecteren, je talenten benutten, strategieën, dromen en plannen maken.
De voorstelling is een samenspel van muziek, fotografie én dans. Daarbij vertolken de jonge dansers de passie van vakmensen.
Speciaal voor deze conferentie wordt het portret van de IB’er in beeld en muziek toegevoegd: de ib’er in schijnwerper.

Nieuwsgierig? Bekijk dan alvast de trailer

Programma

Tijd Onderdeel
9:30 uur  Inloop met koffie
10:00 uur  Welkom door dagvoorzitters Drs. Ginny Vlieks (landelijke coördinator Master   EN) en Drs.Nelly Van Eenige (lid curriculumcommissie, specialist Begeleiden)
10:15 uur  Spetterende TED-talks  over professionalisering, positionering en   partnerschap

Sprekers: Linda van den Bergh, Dolf van Veen en Eva Naaijkens

11:15 uur  Interactieve sessies
12:15 uur  Kennis delen en Lunch
13:00 uur    Voorstelling Crafts
14:00 uur    Interactieve sessies
15:15 uur  Gelegenheid tot ontmoeting en napraten

 

Prijs:
Leden: € 160,–
Niet leden € 195,–

Locatie:
Seminarium voor orthopedagogiek
Padualaan, Utrecht 

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn annuleringsvoorwaarden van toepassing. Tot een maand voor de conferentie kan er kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleringen die binnenkomen tussen een maand en twee weken voor de conferentie brengen we 50% van de deelnamekosten in rekening. Annuleringen die daarna binnenkomen worden volledig in rekening gebracht.

* Onder voorbehoud

Georganiseerd door:

Samen met dé landelijke masteropleidingen voor intern begeleiders:

                          

 • 6 maart 2020
 • Leden
  € 160,00
  Niet-leden
  € 195,00
 • Seminarium voor orthopedagogiek
  Padualaan
  3584 CH Utrecht