Cultureel gericht en traumasensitief werken en introductie vervolgcursus.

De LBBO organiseert op 22 juni 2022 een fysieke bijeenkomst voor begeleiders in het onderwijs.

Cultureel gericht en traumasensitief werken
en introductie vervolgcursus

Spreker: Ada van Dalen en Saskia Versloot

 

Inhoud van de middag

Kinderen die uit een ander land naar Nederland komen hebben een andere achtergrond dan de kinderen in de klas die in Nederland geboren zijn. Sommige kinderen zijn gevlucht. Ook sinds kort hebben we (helaas) weer te maken met gevluchte ouders en kinderen uit Oekraïne. Maar er zijn ook voormalige vluchtelingenkinderen en kinderen die later komen door gezinshereniging. Of kinderen komen uit andere landen mee met hun ouders die hier komen werken. Wat betekent het denken vanuit verschillende culturen voor de communicatie met kinderen en ouders? Is het verstandig om met gevluchte kinderen die trauma’s hebben opgelopen hierover te praten? Deze vraag en andere vragen die je hebt over dit onderwerp passeren in deze bijeenkomst de revue.

Deze bijeenkomst is een op zichzelf staande bijeenkomst. In de bijeenkomst geven Ada en Saskia eveneens een toelichting op de (logische) vervolgcursus Inclusief onderwijs in meertalige contexten. Deelnemers kunnen beslissen of ze deel willen nemen aan deze vervolgcursus.

De vervolgcursus Inclusief onderwijs in meertalige contexten. bestaat uit vier masterclasses (digitaal) en vier praktijkbijeenkomsten (live), verzorgd door taallectoren en taaladviseurs en heeft de volgende onderwerpen: meertaligheid en tweede taalverwerving, mondelinge taalvaardigheid via DAT/CAT én scaffolding, lees- en schrijfvaardigheid en duurzaam beleid: brede intake, monitoren en uitstroom.

Opbrengst aan het eind van deze bijeenkomst

Aan het eind van de bijeenkomst Cultureel gericht en traumasensitief werken heb je meer kennis over hoe je in je communicatie ouders en kinderen met andere culturele achtergronden beter af kunt stemmen. Heb je inzichten en handige tips meegekregen die je meer zelfvertrouwen geven in het omgaan met mensen uit andere culturen. Daarnaast is het onderwerp “trauma” toegelicht en in perspectief van kinderen uit andere landen in je werksituatie geplaatst. Tevens heb je zicht op de vervolgcursus Inclusief onderwijs in meertalige contexten en kun je afwegen of deze cursus iets voor je is.

Bedoeld voor
Intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, taalspecialisten en taalcoördinatoren, NT2-specialisten maar ook directies en leerkrachten zijn van harte welkom.

Programma
–  Opening en welkom
–  Introductie en programma
–  Cultuurgericht werken: wat is dat?
–  Verschillende culturen en werelddelen
–  Van verwarring naar nabijheid in communicatie met ouders
–  Communicatie met kinderen in een leefwereld met meer dan één cultuur
–  Ik ga op reis en ik neem mee/evaluatie
–  Afsluiting.

De bijeenkomst wordt vormgegeven door presentatie, gesprek en uitwisseling. Aangevuld met praktische tips.

Voorkennis
Deze bijeenkomst vereist geen voorkennis. De inhoud van de bijeenkomst sluit het best aan bij professionals die nu of in de toekomst te maken krijgen met anderstalige kinderen.

Over de spreker
Ada van Dalen is adviseur, docent en onderzoeker Taal en meertaligheid bij het Marnix Onderwijscentrum. Ada sluit in haar aanpak aan op wat er al is. Iedere professional heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Door uit te gaan van dat wat ontwikkeld is en daarop aan te sluiten wordt een ieder gestimuleerd om de ‘zone van naaste ontwikkeling’ in te gaan.

Saskia Versloot is adviseur en specialist Taal en meertaligheid bij de IJsselgroep. Saskia verbindt kennis en praktijk voor de professionals in het onderwijs op een manier die aansluit bij hun werkomgeving. Goed (taal)onderwijs is de basis voor al het leren, is haar uitgangspunt.

Annuleringsvoorwaarden

Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

 • 22 juni 2022
 • Leden
  € 37,50
  Niet-leden
  € 50,00
 • IJsselgroep
  2e Wormenseweg 80
  7331 VG Apeldoorn