Cursus Inclusief onderwijs in meertalige contexten stimuleren!

                                                 

Cursus Inclusief onderwijs in meertalige contexten stimuleren!
(4 masterclasses en 4 praktijkbijeenkomsten)

In het Nederlandse onderwijs zijn er altijd wel één of twee kinderen in een klas met een meertalige achtergrond en soms bestaan klassen voor meer dan de helft uit meertalige kinderen. Heb je kennis van de achtergronden van de kinderen en weet je hoe je daarop af kunt stemmen op je school? Weet je om te gaan met de impact die een vluchtverleden op kinderen kan hebben en hoe de ingrijpende gebeurtenissen in de praktijk kinderen nog parten kan spelen?  Je kunt je afvragen: Wat betekent het denken vanuit verschillende culturen voor de communicatie met kinderen en ouders? Is het verstandig om met gevluchte kinderen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt te praten hierover of juist niet?

Het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN) wil bijdragen aan structurele versterking van aandacht voor taalonderwijs aan nieuwkomer- en meertalige leerlingen in het basisonderwijs. In 2017 brachten we het boekje ‘Ruimte voor nieuwe talenten, keuzes rond nieuwkomers op de basisschool’ uit. In deze handreiking staat het ‘WHY’ (Sinek, 2009) van het onderwijs aan deze doelgroep beschreven. Inmiddels zijn ‘WHAT’ en ‘HOW’ uitgewerkt in een cursus aanbod. Vanaf 2020 hebben vier hogescholen en vijftien scholen uit PO, VO en MBO een consortium gevormd onder de naam SPRONG – meertaligheid, waarin praktijken beproefd worden om inclusief onderwijs in meertalige contexten te bevorderen. In de masterclasses van deze cursus worden opgedane inzichten gedeeld.

Dit cursusaanbod kent de vorm van 4 masterclasses met daaraan gekoppeld 4 praktijkbijeenkomsten. Tussen de masterclass en de praktijkbijeenkomst werkt de cursist aan de toepassing van de inzichten in de eigen praktijk. Tevens is het mogelijk om vraagstukken ter bespreking in te dienen.

In de cursus Inclusief onderwijs in meertalige contexten stimuleren! worden de volgende onderwerpen aangeboden.

 • Meertaligheid en tweede taalverwerving door Dr. Karijn Helsloot & Dr. Joana Duarte
 • Interactie en scaffolding en meertaligheid door Dr. Maaike Hajer
 • Lees- en schrijfvaardigheid door Dr. Maaike Pulles
 • Duurzaam beleid: brede intake, monitoren en uitstroom door drs. Saskia Versloot.

Bekijk hier het hele programma van de cursus: Programma Cursus Inclusief onderwijs in meertalige contexten stimuleren 2024

Opbrengst aan het eind van cursus
Door het volgen van de cursus Inclusief onderwijs in meertalige contexten stimuleren! heb je meer inzicht in tweede taalverwerving en bijbehorende didactieken. Plus dat je beter in staat bent je ondersteuning aan anderstalige leerlingen in je werk beter af te stemmen op culturele achtergronden en taalbeleid.

Dit aanbod is bedoeld voor:
Intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, taalspecialisten en taalcoördinatoren, NT2-specialisten  maar ook directies en leerkrachten (met een specifieke taak) zijn van harte welkom.

Voorkennis
De inhoud van de bijeenkomsten sluiten het best aan bij professionals die nu of in de toekomst te maken krijgen met nieuwkomers en meertalige kinderen.

Data en tijden
Bijeenkomsten
31 januari 16:00-18:30 uur
20 maart 16:00-18:30 uur
17 april 16:00-18:30 uur
22 mei 16:00-18:30 uur

Online masterclass
januari
maart
april
mei

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn annuleringsvoorwaarden van toepassing. Tot twee maanden voor de cursus kan er kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleringen die binnenkomen tussen twee maanden en één maand voor de cursus brengen we 50% van de deelnamekosten in rekening. Annuleringen die daarna binnenkomen worden volledig in rekening gebracht.

De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

 • 31 januari 2024
 • Leden
  € 850,00
  Niet-leden
  € 875,00
 • Omgeving Utrecht

  Omgeving Utrecht