Dat kan beter. De competenties van specialisten begaafdheidsonderwijs

De afdeling Specialisten Begaafdheid van de LBBO organiseert op woensdagavond 29 september 2021 een online bijeenkomst voor begeleiders in het onderwijs.

Het thema van deze avond is: Dat kan beter. De competenties van specialisten begaafdheidsonderwijs

De spreker is Eleonoor van Gerven

Korte inhoud van de lezing

Aanleiding voor de presentatie is het proefschrift van Eleonoor van Gerven over de competenties van specialisten begaafdheidsonderwijs. In deze online bijeenkomst vertelt ze meer over de matrix die is ontwikkeld.

Het aantal (basis)scholen dat het onderwijs aan begaafde leerlingen gericht wil vormgeven groeit. Leraren geven aan dat zij concrete handvatten nodig hebben om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan begaafde leerlingen te kunnen verzorgen. Daarom gaan steeds meer leraren zich op dit gebied verder professionaliseren. Als de kwaliteit van die nascholing hoog is, dan kan ook de kwaliteit van het begaafdheidsonderwijs toenemen.

Van Gervens onderzoek richt zich op het kunnen verbeteren van de kwaliteit van nascholing van leraren met betrekking tot begaafdheidsonderwijs. Daarvoor ontwikkelde zij een competentiematrix waarin generieke leraarvaardigheden beschouwd worden door de bril van begaafdheidsonderwijs. Zo zijn 25 competenties geformuleerd die kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van het begaafdheidsonderwijs. Van Gerven koos voor de opzet van een matrix die past in het onderwijskundige beleid waarin de diversiteit onder leerlingen een gegeven is waarop elke leraar op vanuit een inclusieve gedachte moet kunnen inspelen.

De matrix kan gebruikt worden als ondersteuningsmiddel voor het vraag gestuurd ontwikkelen van nascholing van leraren, als richtsnoer bij het ontwikkelen van beroepsstandaarden voor specialisten begaafdheidsonderwijs en als richtsnoer voor specialisten begaafdheidsonderwijs om betekenisvol invulling aan hun beroepspraktijk te kunnen geven.

Tijdens de bijeenkomst zal regelmatig gepauzeerd worden.

Opbrengst aan het eind van de avond

Aan het einde van deze avond ben je meer te weten gekomen over de het onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van nascholing m.b.t. begaafdheidsonderwijs.
Je weet hoe je de matrix kunt gebruiken om je eigen competenties op gebeid van begaafdheidsonderwijs in te schatten en hoe je de matrix kunt gebruiken om de educatieve behoefte van individuele teamleden in te schatten zodat professionalisering aansluit op wat zij nodig hebben in hun individuele praktijk.

Tijd: 19.30-21.30 uur 

Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk

Studiebelasting: 2 uur

Over de spreker

Dr. Eleonoor van Gerven studeerde pedagogiek en promoveerde op de competenties van specialisten begaafdheidsonderwijs. Na enkele jaren aan de Radboud Universiteit werkzaam te zijn geweest begon zij begin jaren negentig haar eigen onderwijsadvies- en opleidingspraktijk Slim! Educatief. Zij ontwikkelde o.a. de geaccrediteerde post-hbo-registeropleidingen Specialist Begaafdheid; Specialist Dubbel Bijzondere leerlingen. Eleonoor is auteur van diverse boeken over begaafdheid. Zij publiceerde onder andere ‘De Gids, over begaafdheid in het basisonderwijs.’ Ze is lid van het bestuur van de World Council for Gifted and Talent Children. Ze is voorzitter van de Educational Insights Group en lid van the Outreach Committee van CEC-TAG (Council for Exceptional Children-The Association for the Gifted).

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn dan kun je helaas niet deelnemen, we kunnen je dan geen link naar de online bijeenkomst mailen. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

  • 29 september 2021
  • Leden
    € 35,00
    Niet-leden
    € 47,50
  • Online bijeenkomst