Kiezen voor je visie, wat betekent dat voor het onderwijs dat je verzorgt?

De Specialisten Begaafdheid organiseren op 27 oktober 2020 een bijeenkomst voor begeleiders en leerkrachten in het onderwijs.

Deze bijeenkomst zal online plaatsvinden

Het thema van deze avond is:
Kiezen voor je visie, wat betekent dat voor het onderwijs dat je verzorgt?

De spreker is Eleonoor van Gerven

Korte inhoud van de lezing
Er zijn verschillende visies op begaafdheid. Elke visie heeft andere theoretische onderbouwingen en elke visie heeft andere gevolgen voor het zien en reageren op de educatieve behoeften van begaafde leerlingen. Er bestaat niet zoiets als een “juiste” visie. Wat juist is, wat passend is en wat tot goed onderwijs leidt, wordt mede bepaald door de manier waarop je in de praktijk van alledag handen en voeten kunt geven aan de uitvoering van die visie. Wat op de ene school haalbaar is, kan op een andere school misschien moeilijker te verwezenlijken zijn. Wat door de ene ouder als een belangrijk aandachtspunt gezien wordt, kan door de andere ouder misschien minder relevant gevonden worden. Wat in de ene groep mogelijk is, is soms in een volgende groep moeilijker te verwezenlijken.In deze online bijeenkomst gaan we in op drie grote stromingen in het denken over begaafdheid, de gevolgen die elke keuze heeft op het vorm geven aan je onderwijs en de verankering van die keuzes binnen de visie op wat “goed” onderwijs is voor álle leerlingen.

Over de bijeenkomst

De bijeenkomst vindt online plaats. Het gebruikte platform daarvoor is ZOOM. We werken alléén live. Er worden dus geen opnamen gemaakt die naderhand terug te zien of te luisteren zijn. Tijdens de bijeenkomst zorgen we dat er steeds gelegenheid is om even je benen te strekken, koffie te pakken of even te pauzeren. We zorgen ook dat er interactie in groepjes mogelijk is waarin je samen van gedachten wisselt. Nadat de betaling bij ons is verwerkt ontvang je een code waarmee je kunt inloggen voor deze bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30-21.30 uur

Opbrengst aan het eind van de avond

Aan het eind van de avond weet je welke drie stromingen je kunt herkennen in het denken over begaafdheid en begaafdheidsonderwijs. Je kunt op hoofdlijnen samenvatten wat elke opvatting als uitgangspunten heeft. Je kunt daardoor met de mensen in je eigen organisatie het gesprek aan gaan over de vraag wat het beste bij jullie past en met je collega’s gaan verkennen hoe je dit vorm zou kunnen geven.

Voorkennis:

Je hebt vanuit je werk te maken met begaafde leerlingen. Je zoekt naar een bredere kennisbasis om je onderwijs aan begaafde leerlingen vorm te geven. Je kunt leven met het feit dat je niet het antwoord krijgt op de vraag wat begaafdheid is en wat jij dan moet doen, maar dat je met stof tot nadenken hebt.

Achtergrond van de spreker
Eleonoor van Gerven studeerde pedagogiek. Na enkele jaren aan de Radboud Universiteit werkzaam te zijn geweest begon zij begin jaren negentig haar eigen onderwijsadvies- en opleidingspraktijk Slim! Educatief. Zij ontwikkelde o.a. de geaccrediteerde post-hbo-registeropleidingen Specialist Begaafdheid; Specialist Dubbel Bijzondere leerlingen. Eleonoor is auteur van diverse boeken over begaafdheid. Zij publiceerde onder andere ‘Begaafd begeleiden’, en ‘De Gids, over begaafdheid in het basisonderwijs.’ Ze is lid van het bestuur van de World Council for Gifted and Talent Children. In het voorjaar van 2021 promoveert zij op het competentieprofiel van de specialist begaafdheid.

Studiebelasting: 2 uur

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

  • 27 oktober 2020
  • Leden
    € 12,50
    Niet-leden
    € 30,00
  • Online