Kennissessies de intern begeleider als kwaliteitscoördinator: het hoe en waarom!

Inhoud

De nieuwe beroepsstandaard is duidelijk: het maken van een verbeterslag in de onderwijskwaliteit is cruciaal. Meer dan ooit is er behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kunnen borgen en tegelijkertijd focus hebben op en kennis hebben over het leren van alle leerlingen en leraren. We zoomen in op de vraagstukken die ten grondslag liggen aan het volledig herschrijven van de nieuwe beroepsstandaard. Bij deze sessies maak je uitgebreid kennis met de diverse onderdelen in het werk van de kwaliteitscoördinator. We verdiepen ons in de drie domeinen: leercoördinator, trendanalist en zorgregisseur. De kennissessies hebben een praktijkgerichte insteek en bieden handvatten en vaardigheden die je kan inzetten in jouw eigen school.

Opbrengst

 • De deelnemers hebben na deze kennissessies de theoretische kennis op het gebied van cognitieve leerpsychologie om dit zelf uit te dragen en begrijpen de impact daarvan op de mindset en het handelen vanuit hoge verwachtingen voor leerkrachten.
 • De deelnemers begrijpen dat de taken van de intern begeleider zich richten op het professionaliseren van leraren, het bewaken van de onderwijskwaliteit en het (be)houden van de regie op de ondersteunings- en zorgstructuur. Waarbij de leerkracht centraal staat en de focus op preventief werken essentieel is: van curatief naar preventief.
 • De deelnemers hebben een eerste concrete stap in de ontwikkeling naar hun rol als kwaliteitscoördinator gedetailleerd uitgewerkt, die zij het daarop volgend schooljaar ten uitvoer kunnen brengen.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor intern begeleiders die lid zijn van de LBBO.

Programma

De kennissessies bestaan uit vier dagdelen in 2024 en 2025. De sessies zijn van 16:00 tot 20:30, inclusief een maaltijd.

1e sessie – de beroepsstandaard de intern begeleider als kwaliteitscoördinator! – woensdag 16 oktober 2024 (let op! Deze datum is gewijzigd)
Waar kan je deze informatie beter halen dan bij de bron? De LBBO is lang bezig geweest met de nieuwe beroepsstandaard. Wat was de aanleiding? Wat is de relatie met de landelijke ontwikkelingen? Waar ligt de urgentie? Hoe verhoudt zich dit tot de ontwikkeling van de school als PLG? Op al deze vragen gaan we in en benadrukken het onderliggend streven van curatief naar preventief en de leerkracht staat centraal!

2e sessie – Leren en ontwikkeling – donderdag 21 november 2024
Tijdens deze sessie staan we uitgebreid stil bij de cognitieve leerpsychologie en ‘hoe leren werkt’ om vandaaruit in te zoomen op de cruciale mindset en hoge verwachtingen van leerlingen en leerkrachten. Vanuit deze kennis begrijpen we ook meer het belang van regie in de klas en de focus op zeer effectieve lessen en wat de rol van de KC daarin is.

3e sessie – Data, monitoring en reflectie – woensdag 11 december 2024
Bij deze sessie staan we stil bij de betekenis van data, data bewustzijn en data zingeving. We focussen ons op het belang van ambities, doelen en interventies en de korte en lange onderwijskwaliteitscyclus. Dus de rol van de trendanalist: doen we de goede dingen en doe je ze goed genoeg?

4e sessie – Ondersteuning en zorg – dinsdag 7 januari 2025
De leraar is en blijft casushouder. De leraar is het gezicht naar ouder(s), samen kennen zij de leerling het beste. Zij werken gezamenlijk in de driehoek van kind, ouder, leraar. Wanneer het leren onvoldoende tot stand komt of gedrag het leren in de weg gaat zitten, zijn het de leraar en de ouder(s) die hier als eerste zicht en invloed op hebben; nauw contact is cruciaal. Het duidelijk afspreken wie wat doet in het 5 LeveL-model ondersteunt de autonomie van de leraar en geeft de mogelijkheid duidelijker eigenaarschap ‘te (ver)delen’ ten aanzien van ondersteuning en zorg in de school.

Over de sprekers

Francis van Haandel werkte meer dan 25 jaar als leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog en kwaliteits-beleidsmedewerker in voornamelijk Amsterdam en Arnhem. Ze is de drijvende kracht achter de nieuwe beroepsstandaard ‘De intern begeleider als kwaliteitscoördinator’ van de LBBO. Nu werkt zij met teams aan het versterken van de onderwijskwaliteit van binnenuit.

Noraly Snel werkt als kwaliteitscoördinator binnen Stichting Wijs! in de regio Utrecht. Deze stichting heeft een belangrijke rol gespeeld bij de start van de ontwikkeling van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator. Naast kwaliteitscoördinator, staat Noraly ook nog wekelijks voor de groep om het gevoel met de dagelijkse lespraktijk te behouden. Binnen de LBBO heeft ze zitting in het algemeen bestuur.

Benodigde voorkennis

Deze kennissessies zijn bedoeld voor intern begeleiders die in bezit zijn van een opleiding daartoe. Voor de eerste bijeenkomst wordt verwacht dat je het eerste hoofdstuk van de beroepstandaard hebt gelezen. Deelnemers ontvangen de beroepsstandaard voorafgaand.

Studielast

Je meldt je aan voor vier bijeenkomsten van ieder 4,5 uur. Aan elke sessie is een huiswerkopdracht gekoppeld van circa drie uur.

In totaal bedraagt de studielast 30 uur.

Annuleringsvoorwaarden

Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Tot 1 juli 2024 kan er kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleringen die binnenkomen na 1 juli 2024 brengen we 50% van de deelnamekosten in rekening. Annuleringen na 1 september 2024 worden volledig in rekening gebracht.

 • 16 oktober 2024
 • Leden
  € 350,00
  Niet-leden
  € 500,00
 • Basisschool Drie Koningen
  Pastoor Boelenslaan 10
  3454 AB De Meern