Observeren maakt toetsen overbodig!

De Jonge-Kindspecialisten organiseren op woensdagmiddag 9 juni 2021 een online bijeenkomst voor begeleiders in het onderwijs.

Het thema van deze avond is: Observeren maakt toetsen overbodig!
Naar aanleiding van de bijeenkomst over ‘De CITO is er (bijna) uit en hoe nu verder? Zetten we de stap naar de praktijk.

Doel: De totale ontwikkeling van de kleuter in beeld brengen zonder toetsing van momentopname.

De spreker is Petra van de Kraats – Hop

Korte inhoud van de lezing
Observeren blijkt moeilijk. Observeren doe je om zicht te krijgen op gedrag en vaardigheden zonder oordeel. Een veilige omgeving waarin kinderen zich kunnen uiten is daarvoor een pre. Spelsituaties bieden een schat van informatie om af te stemmen op hun ontwikkelingsfase. Tijdens deze online bijeenkomst krijg je inzicht hoe je de totale ontwikkeling van de kleuter in beeld brengt. 

Opbrengst aan het eind van de middag
Waarom is observeren van belang?
-Afstemmen op ontwikkelingsfase (begingedrag).
Welke voorwaarden gaan vooraf aan goed observeren?
-het kind voelt zich veilig
-de observatie is betrouwbaar (objectief zonder oordeel)
-de observator heeft gedetailleerde kennis van de ontwikkelingsleerlijnen
Observatie vaardigheden:
-globaal observeren om gedrag en vaardigheden waar te nemen
– dynamisch observeren om tot beredeneerd aanbod te komen
-observatie met behulp van een observatiesysteem om de gegevens te interpreteren

Tijd: 15.00-17.00 uur

Voorkennis in de ontwikkelingsleerlijnen van het jonge kind:
-sociaal-emotionele ontwikkeling
-taalontwikkeling
-motorische ontwikkeling
-zintuigelijke ontwikkeling
-cognitieve ontwikkeling

Studiebelasting: 2 uur

Over de spreker
Petra van de Kraats – Hop (Msen) heeft na 33 jaar onderwijservaring in het primair onderwijs als leerkracht, intern begeleider en directeur werkzaamheden haar kennis en ervaring gebundeld in het co- auteurschap van het boek Stapsgewijs onderwijs; Het kind centraal! Visie op onderwijs aan 3-7 jarigen. Noordhoff Uitgevers (Oenema- Mostert, I. e.a. 2018). Zij begeleidt teams vanuit haar onderwijspraktijk SMART.

Annuleringsvoorwaarden

Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn dan kun je helaas niet deelnemen, we kunnen je dan geen link naar de online bijeenkomst mailen. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

  • 9 juni 2021
  • Leden
    € 17,50
    Niet-leden
    € 35,00
  • Online bijeenkomst