Onderzoekend leren en spelenderwijs verrijken

De afdeling Specialisten Begaafdheid van de LBBO organiseert op 6 oktober 2021 een online bijeenkomst voor begeleiders in het onderwijs.

Het thema van deze avond is: Onderzoekend leren en spelenderwijs verrijken

De spreker is Inge Schilders

Korte inhoud van de lezing
Onderzoekend leren is een prachtig middel om kinderen uit te dagen, te laten ontdekken, te leren van vallen en opstaan en op eigen tempo te laten ontwikkelen. Het vraagt veel van het hogere orde denken en kan actief ingezet worden bij kleuters met en zonder ontwikkelingsvoorsprong.
Hoe creëer je zelf makkelijk een situatie waarin dit nagenoeg vanzelfsprekend plaatsvindt? En hoe ziet jouw rol als specialist begaafdheid of gespecialiseerde leraar eruit? Daar gaan we tijdens deze lezing dieper op in.

De lezingen zijn bedoeld om een voorproefje te krijgen van onderzoekend leren, de onderbouwing en grote lijnen toe te lichten en al een eerste opzet naar de praktijk te ervaren.

Opbrengst aan het eind van de avond

Na de training heb je nagedacht en geleerd over:

 • Ruimte bieden voor ontdekkend en onderzoekend spel.
 • Te wisselen van rol als gespecialiseerd leraar: minder leidend, meer begeleidend.
 • De handvatten om de leraar de juiste coaching te geven op het gebied van onderzoekend leren- de fasen van onderzoek te herkennen en hier passende begeleiding bij te geven.
 • Creatief en probleemoplossend denken te stimuleren vanuit ontdekkend en onderzoekend spel.
 • De ontwikkelfase van kinderen te herkennen (ontdekker of onderzoeker) en hier op aan te sluiten met je begeleiding en aanbod.
 • Onderzoekssituaties te herkennen of stimuleren in spel en hierop in weten te spelen door Diepere Denkvragen te stellen en het proces van het kind te volgen.
 • Kinderen te begeleiden bij het zélf of in samenwerking zoeken naar antwoorden en oplossen van problemen.
 • Fouten maken te stimuleren en een groeimindset te ondersteunen.

Tijd: 19.30-21.30 uur

Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk, wel is het prettig is het prettig als de deelnemer al enige ervaring met onderzoekend leren en kennis van de ontwikkeling van een kleuter heeft.
Voorbereiden kan door bijvoorbeeld een demokaart van KleuterLab toolkit te downloaden (gratis):

Studiebelasting: 2 uur

Over de spreker
Inge Schilders is n 20 jaar werkzaam geweest in het primair en hoger onderwijs. En heeft daarna besloten om het onderwijs van binnenuit te gaan veranderen. Hiervoor heeft ze de toolkits PeuterLab, KleuterLab en JuniorLab geschreven: methodes voor onderzoekend leren en het spelenderwijs uitdagen van kinderen. Met uitgeverij Het Kleine Avontuur ontwikkelt ze nu tien jaar producten en diensten die het onderwijs ondersteunen en prikkelen tot beweging. Naast de lezingen geeft Inge gratis webinars De gratis webinars over de producten van Het Kleine Avontuur zijn puur informatief. Een kennismakingswebinar waarin ze de producten toelicht en de auteurs krijgen de kans om hun motivatie toe te lichten.
In de door haar aangeboden trainingen ga je praktisch aan de slag om onderzoekend leren onder de knie te krijgen en om je eigen praktijk voor te bereiden en op je eigen handelen te reflecteren.

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn dan kun je helaas niet deelnemen, we kunnen je dan geen link naar de online bijeenkomst mailen. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

 • 6 oktober 2021
 • Leden
  € 35,00
  Niet-leden
  € 47,50
 • Online bijeenkomst