Op weg naar inclusiever onderwijs

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het bestuur van Regio Zuid-West.

spreker Teun Dekker

Geloven in ontwikkeling… Altijd!

Wat is het belang van inclusiever onderwijs? En hoe ga je daarmee aan de slag als team?

Tijdens deze lezing vertelt Teun Dekker over schoolbeleid,  samenwerking in het team en bovenal de noodzaak van een positieve attitude. Als voorbeeld gebruikt hij de praktijk binnen kindcentrum De Kroevendonk met motto: Geloven in ontwikkeling, altijd!

Teun licht toe en onderbouwt waarom we de weg naar inclusiever onderwijs moeten inslaan, zoals de Onderwijsraad ook heeft beschreven in haar advies ‘Steeds inclusiever’. Aan het eind van de avond heb je in beeld hoe je met een team aan de slag kunt op de weg naar inclusiever onderwijs.

 

Achtergrond

Op 14 november 2022, ondertekende de LBBO – samen met de drie masteropleidingen Educational Needs (Hogeschool Utrecht, Fontys Hogeschool en Hogeschool Windesheim) en de beroepsverenigingen BiOND, LBRT, IbvA – het statement ‘Op weg naar inclusief onderwijs’. Daarmee geven we aan met scholen te willen werken aan de ontwikkeling van een inclusieve visie, grondhouding en taal van onderwijsprofessionals en teams. Ook willen we professionals helpen om onderwijs te organiseren dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van álle kinderen en jongeren. Marianne Bookelmann (LBBO): “We willen met dit statement een signaal afgeven naar het hele onderwijsveld. Het is de hoogste tijd om niet langer te discussiëren óf inclusief onderwijs wenselijk is, maar om de dialoog te voeren over de invulling. We zijn blij dat we met onze samenwerkingspartners hierin zo samen oplopen.”

 

Voorkennis: Er is geen voorkennis noodzakelijk

Studiebelasting: 2 uur

 

Over de spreker

Teun Dekker is directeur-bestuurder van kindcentrum De Kroevendonk te Roosendaal. Hij is tevens docent bij Avans+ voor de nascholing van schoolleiders en ambassadeur van het platform naar inclusiever onderwijs.

Avondprogramma

19:15 uurInloop met koffie en thee
19:30 uurEerste deel van de lezing/workshop
20:15 uurPauze
20:30 uurVervolg van de lezing/workshop
21:30 uurAfsluting

Annuleringsvoorwaarden

Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.  De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

 • 12 april 2023
 • Leden
  € 20,00
  Niet-leden
  € 37,50
 • Buurtcentrum OC De Vlieren
  Mgr, Nolensplein 1
  4812 JC Breda