Pak het onderpresteren slim(mer) aan

De afdeling Specialisten Begaafdheid organiseert op 1 februari 2022 een online bijeenkomst voor begeleiders in het onderwijs.

Het thema van deze avond is:

Pak het onderpresteren slim(mer) aan

De spreker is Tania Gevaert.

Korte inhoud van de lezing

Onderpresteren wordt gedefinieerd als een kloof tussen de (aangeboren) capaciteiten die iemand bezit en de verwezenlijking daarvan. Of simpel gezegd, iemand zijn of haar talent komt niet tot uiting. (Desmet, 2019; Reis & McCoach, 2000)

Onderpresteren blijkt in de praktijk nog steeds een hardnekkig probleem, dat niet vanzelf over gaat. Het zorgt voor lager gekwalificeerde uitstroom, of zelfs geen diploma. Vanuit een talentontwikkelingsvisie op begaafdheid (m.n., iedereen heeft talenten die ontwikkeld kunnen worden) willen wij aandacht vestigen op het stijgende aantal onderpresterende jongeren. Maar vooral, wij willen jou de tools aanreiken om samen het verschil te maken.

We horen van leerkrachten dat hun tips niet worden uitgevoerd. Van ouders krijgen we heel wat bezorgheden binnen en de onderpresteerder zelf geeft aan dat die zich niet begrepen voelt. Vanuit de studiecoaching zijn we in 2014 aan de slag gegaan met concrete aanpak, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en gekoppeld aan de ervaringen van de onderpresteerder en de omgeving. Inmiddels is Ophélie Desmet gepromoveerd en ontwikkelde zij het Achievement Motivation Enhancement Model (Desmet et al., 2020, 2021). In haar onderzoek vertellen jongeren wat hun behoeften zijn in hun groei naar leren. Dit onderzoek werd gevoerd in de VS met een Javits-fonds. Het is gebaseerd op praktijkonderzoek gevoerd in onze praktijk in Vlaanderen. De methode die we gebruiken is afgestemd op de noden van de onderpresteerder.

Opbrengst aan het eind van de avond

We starten de lezing dan ook met het wetenschappelijk onderzoek en nemen daar een aantal concrete tips uit:

 • Welke handvatten nemen we mee uit 10 jaar internationaal onderzoek?
 • Welke behoeften halen onderpresteerders aan?
 • Hoe kun jij als leraar, begeleider, coach, het verschil maken?
 • Welke tips neem je mee naar je praktijk?
 • Motiveren: hoe? Zo!

We gaan aan de slag met voorbeelden uit de praktijk. Zoals de onderpresteerder van ons vraagt “maak het helder”, toon ik je voor hoe jij het onderpresteren straks ook slimmer kan aanpakken.

Voorkennis: Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk

Tijd: van 19:30 -21:30 uur

Studiebelasting: 2 uur

Over de spreker

Tania Gevaert is psychotherapeut (L.Pt.409187), onderwijstrainer en ECHA Specialist in Gifted Education. Tania is eigenaar van de praktijk Samen Slimmer Groeien.
In 2017 stichtte zij samen met Ophélie Desmet, Ph.d (Valdosta State University, VS) het Steunpunt Onderpresteren. Een organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en begeleiding van onderpresteren. Het Steunpunt Onderpresteren ontwikkelt programma’s, geeft boeken uit en nodigt jou uit om het materiaal te gebruiken en je ervaringen te delen. www.onderpresteren.be Verder is Tania auteur en co-auteur van verschillende boeken en vast redactielid specialisme hoogbegaafdheid bij Onderwijstijd (Gompel & Svacina). Ze is ook erkend loopbaanbegeleider (Dialogisch voor VDAB) en supervisor (AIHP).

Annuleringsvoorwaarden

Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

 • 1 februari 2022
 • Leden
  € 37,50
  Niet-leden
  € 50,00
 • Online bijeenkomst