Pedagogische sensitiviteit bij (hoog)begaafdheid

De Specialisten Begaafdheid organiseren op woensdagavond 19 mei 2021 een online bijeenkomst voor begeleiders in het onderwijs.

Het thema van deze avond is: Pedagogische sensitiviteit bij (hoog)begaafdheid

De sprekers zijn Melline Huiskamp en Karin Weijers

Korte inhoud van de lezing
Hoogbegaafde kinderen kunnen tot excellente prestaties komen. Dit vraagt echter wel van leraren en begeleiders dat ze weten wat deze leerlingen nodig hebben om ‘tot leren’ te kunnen komen. Er is vrij veel kennis voor handen met betrekking tot didactische aanpassingen, maar de ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen vraagt meer van leraren dan het – simpelweg – aanbieden van complexere taken. Naast het bieden van cognitieve uitdagingen, wordt ook het belang van het zien en begrijpen van de zijnskenmerken van de kinderen onderstreept. Dit vraagt om een pedagogisch sensitieve leraar.
Tijdens deze lezing zoomen we in op de behoeften die (hoog)begaafde kinderen kunnen hebben, hoe er als leraar tegemoet kan komen aan deze behoeften en dagen we je uit om te reflecteren op jouw eigen pedagogisch handelen ten aanzien van (hoog)begaafde kinderen.

Opbrengst aan het eind van de avond

Na de training:

 • Weet je wat een pedagogische sensitieve leraar kenmerkt.
 • Heb je zicht op de behoeften van (hoog)begaafde kinderen.
 • Heb je zicht op pedagogisch handelen t.a.v. (hoog)begaafde kinderen en hoe je hiermee met jouw team/collega’s aan de slag kunt gaan.

Tijd: 19.00-21.00 uur 

Er zal tijdens de bijeenkomst een korte pauze worden ingelast en ruimte zijn voor vragen.

Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk

Studiebelasting: 2 uur

Over de sprekers
Melline Huiskamp
is docent-onderzoeker aan Iselinge Hogeschool (pabo). In 2016 heeft ze samen met een collega de academische werkplaats rondom (hoog)begaafdheid opgestart. In deze werkplaats voeren leerkrachten basisonderwijs, talentbegeleiders en studenten en docenten van Iselinge ontwerpgericht onderzoek uit om het handelen van de leerkrachten in de beroepspraktijk, ten aanzien van de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen, te verrijken. Een uitkomst hiervan is de website www.zijnengezienworden.nl.

Karin Weijers is deelnemer van deze academische werkplaats. Ze is werkzaam voor de Paraatscholen als coach passend onderwijs Hoogbegaafdheid. Daarnaast heeft ze haar eigen
bedrijf rondom Hoogbegaafdheid met uiteen lopende activiteiten van kindcoaching, teamtrainingen tot oudercoaching.

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn dan kun je helaas niet deelnemen, we kunnen je dan geen link naar de online bijeenkomst mailen. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

 • 19 mei 2021
 • Leden
  € 35,00
  Niet-leden
  € 47,50
 • Online bijeenkomst