Landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo: Kansrijk van School naar Werk.

19 juni 2019

De conferentie staat in het teken van het onderwijs aan en de arbeidstoeleiding van jongeren die waarschijnlijk geen startkwalificatie halen. Meer specifiek gaat de conferentie over het belang van goede samenwerking tussen speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en (v)mbo én tussen onderwijs, gemeenten en (leer-) bedrijven. De conferentie is voor iedereen toegankelijk.

meer informatie klik hier

Afdrukken