Landelijke IB-conferentie

Dit jaar is het thema van de Landelijke IB-dag op 14 juni 2022: “De IB’er als kwaliteitscoördinator.”

De veranderende rol van de IB’er staat erg in de spotlight. De nieuwe beroepenstandaard (nov ’22) zet het zet het werk van de IB’er in een breder perspectief. Maar wat betekent dit nou voor elke individuele IB’er? Wat houdt dit nou precies in? Luc Greven publiceerde onlangs de 10 principes van de intern begeleider, een werkconcept voor de intern begeleider.

Op de landelijke IB-KC-dag ondervraagt niemand minder dan Tjip de Jong in een kritisch beschouwend gesprek Luc Greven over deze veranderende rol. Daarnaast zoomen we dit jaar extra in op het stukje onderwijskwaliteit; het toetsen. Een eveneens belangrijk onderwerp wat in de spotlight staat i.r.t. de rol van de IB-KC’er.

Onderwijskwaliteit, hoort toetsen daarbij? En zo ja, in welke vorm dan? Waarom toetsen we wel of waarom niet? En als we het dan wel doen, wat meten we dan? Wat weten we dan? En, is dat dan eerlijke informatie? Verschaffen we op die manier gelijke onderwijskansen aan alle leerlingen? Of nemen we ze juist (onbedoeld) wat af? Wat vertelt een toets ons? Hoe kunnen we op de goede manier de resultaten interpreteren en wat kunnen we vervolgens doen met die informatie in de praktijk? Karen Heij zal ons in haar eerste keynote meenemen in dit verhaal.
De IB-dag geeft je een kritische kijk op toetsen, het zal je denken eens en voor altijd veranderen. Maar naast de theorie wordt er op de IB-dag natuurlijk ook gelijk de vertaling naar de praktijk gemaakt. Martin Ooijevaar vertelt ons wat we leren van toetsen. Hoe maken we de voortgang van leerlingen dan wel zichtbaar? Hoe kan de leerkracht hier op in spelen? En vooral: wat betekent dit nu voor ons handelen als IB’er of KC’er? Op welke manieren kunnen wij hiermee omgaan, passend bij de eigen school?

Petronette Castrop neemt ons mee in het efficiënt laten verlopen van onze werkdag als IB-KC’er en Richard de Hoop sluit met een muzikaal en ‘hoop’-vol bericht voor de toekomst van elke IB-KC’er en leerling af!

Ben je na de IB-dag op zoek naar meer verdieping in jouw (veranderende) rol binnen de school? Dat kan! Meld je dan aan voor de Masterclass IB als KC op 11 april 2023.
Of benader een van de sprekers. Zijn staan open voor contact en kunnen indien gewenst bij jou op school verder praten!

Laat je op de IB-dag informeren en inspireren over dit thema!

Op de IB-dag wordt de uitslag van de 4e verkiezing van de IB’er van het jaar bekend gemaakt. Klik hier voor meer informatie.