De LBBO

De LBBO is de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs.

De LBBO is de overkoepelende organisatie voor de beroepsgroepen van intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, jonge kindspecialisten specialisten begaafdheid en beeldbegeleiders. Deze begeleiders kunnen zowel in dienstverband, als zelfstandig werkzaam zijn in het onderwijs. 

De organisatie van de LBBO realiseert doelen die vanuit de verschillende beroepsgroepen worden gesteld. Om deze doelen te realiseren heeft de LBBO nauw contact met beleidsmakers, opleidingen en aanverwante beroepsgroepen. Informatie geeft de LBBO aan haar leden door het verzorgen van regiobijeenkomsten, cursussen, trainingen, conferenties en een tweejaarlijkse Beurs Beter Begeleiden. Daarnaast geven wij 6 keer per jaar het Beter Begeleiden Magazine en 4 keer per jaar de Beter Begeleiden Digitaal uit.

Missie van de LBBO

‘De LBBO biedt landelijke vertegenwoordiging van en ondersteuning aan iedereen die werkt aan de verbetering van kennisoverdracht en interactie tussen leraar en leerling.
Wij leveren een fundamentele bijdrage aan de professionalisering van de theoretische en praktische vakontwikkeling van begeleiders.’

De LBBO richt zich op alle begeleiders in het voorschools-, primair-, voortgezet onderwijs, alsmede  het midden- en hoger beroepsonderwijs. Onder begeleider verstaat de LBBO alle begeleiders die werkzaam zijn als intern begeleider, zorgcoördinator, ambulant begeleider of specialisten zoals de gedragsspecialist, de beeldbegeleider, jonge-kindspecialist en de zelfstandig begeleider in het onderwijs. 


Visie van de LBBO

‘Iedere leerling moet zijn of haar talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Onderwijs speelt hierbij een grote rol.
De begeleider in het voorschools-, primair-, voortgezet onderwijs, alsmede het midden- en hoger beroepsonderwijs verbreedt het handelingsrepertoire van leraren zodat zij beter uitgerust zijn om voor elke leerling een passende onderwijsplek te realiseren.
De LBBO vindt daarom dat de kwaliteit van deze begeleiders van cruciaal belang is voor de optimale ontwikkeling van leraar én leerling.’