De LBBO

De LBBO is de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs.

De LBBO is de overkoepelende organisatie voor de beroepsgroepen van intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, jonge kindspecialisten specialisten begaafdheid en beeldbegeleiders. Deze begeleiders kunnen zowel in dienstverband, als zelfstandig werkzaam zijn in het onderwijs. 

De organisatie van de LBBO realiseert doelen die vanuit de verschillende beroepsgroepen worden gesteld. Om deze doelen te realiseren heeft de LBBO nauw contact met beleidsmakers, opleidingen en aanverwante beroepsgroepen. Informatie geeft de LBBO aan haar leden door het verzorgen van regiobijeenkomsten, cursussen, trainingen, conferenties en een tweejaarlijkse Beurs Beter Begeleiden. Daarnaast geven wij 6 keer per jaar het Beter Begeleiden Magazine en 4 keer per jaar de Beter Begeleiden Digitaal uit.