Commissies

De verschillende commissies van de LBBO
 

  • Professionalisering

De commissie Professionalisering richt zich op de professionalisering van de begeleider in het onderwijs. Deze commissie is tevens verantwoordelijk voor het beoordelen van de registratieverzoeken voor het kwaliteitsregister van de LBBO.
 

  • Ledenwerving

De commissie Ledenwerving zorgt niet alleen voor het werven van nieuwe leden, zij bedenken ook de leden- en ledenwervingsacties.

  • Ledencommunicatie

Onder deze commissie vallen de werkgroepen redactie, website en social media. De werkgroep redactie levert een belangrijke bijdrage aan ons magazine en de nieuwsbrief door actief mee te denken en werken aan de tot stand koming hiervan. Dit doen zij onder andere door het recenseren van artikelen en boeken. De werkgroep website houdt zich bezig met het vernieuwen van de website. Zij werkt mee aan het toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken van onze website.

  • Ledenactiviteiten
Onder deze commissie vallen werkgroepen: regiogroepen en conferenties. De werkgroep regiogroepen bestaat o.a. uit de regiobesturen en organiseert een aantal maal per jaar een avondbijeenkomst in de regio's. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainingen, cursussen en lezingen. Hierdoor brengen zij de kennis dichterbij de leden van de LBBO. De werkgroep conferenties houdt zich bezig met de het bedenken en organiseren van bijeenkomsten voor onze leden en niet leden op landelijk niveau. Zij organiseert onder andere de Beurs Beter Begeleiden. Ook de regiobijeenkomsten vallen onder deze commissie. Hierdoor kunnen de leden uit verschillende regio's elkaar ontmoeten.