Regio Noord

Op deze pagina vind je meer informatie over de bestuursleden en intervisieleiders van de Regio Noord.

Het bestuur:

  • Marinka Bakker
  • Tamara Baron 
  • Renate Schaart 

Mijn naam is Marinka Bakker en ik werk sinds 1999, na één jaar in het regulier onderwijs te hebben gewerkt, in het cluster 4 onderwijs bij RENN4 Groningen. Wanneer je binnen het onderwijs werkzaam bent is het gevoel van „altijd druk zijn” vast wel herkenbaar. Het is vaak zoeken naar energie en tijd om jezelf bij te blijven scholen en up-to-date te houden m.b.t. de ontwikkelingen die zich in het onderwijs voor doen. Het lidmaatschap van de LBBO heeft voor mij er toe bijgedragen dat ik deze ontwikkelingen in het werkveld makkelijk en op een ongedwongen manier kan volgen. Doordat informatie komt via de mail, de nieuwsbrief, website, social media en het tijdschrift dat via de post verspreid wordt. Maar het mooiste vind ik de bijeenkomsten die in de avond worden gehouden. Het zijn informatieve, interactieve thema avonden, maar die daarbij ook nog eens netwerkbijeenkomsten zijn waarin je met, vaak onbekende, collega’s uit de regio ervaringen kan delen. Graag lever ik hier een bijdrage aan, als bestuurslid van regio Noord, gezamenlijk met de andere dames van het bestuur van regio Noord! 
 

Mijn naam is Tamara Baron en ik werk sinds 2003 bij het Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland (RENN4). Binnen deze organisatie, kreeg ik de mogelijkheid om op veel verschillende scholen én in diverse functies te mogen werken. Zo heb ik een brede ervaring opgedaan in het Primair onderwijs, Speciaal onderwijs en Speciaal Voortgezet onderwijs, onder andere als; docent, ambulante begeleider, teamleider en tegenwoordig als onderwijsadviseur.  Ik hou er van om doelgericht met de onderwijspraktijk bezig te zijn. Mijn enthousiasme en energie kan ik dan ook goed kwijt binnen het Regiobestuur van het LBBO.
Met de regiobijeenkomsten hoop ik een inspirerende bijdrage te kunnen leveren, door onder andere actuele en gevarieerde thema-avonden te realiseren, waarbij de gezamenlijke expertise gedeeld en vergroot kan worden.

Ik ben Renate Schaart en ga inmiddels alweer 35 jaar met veel plezier naar school. Als leerling, leerkracht, intern begeleider en beeld begeleider staat passie en plezier in mijn werkzaamheden centraal. Vanuit deze drijfveren handel ik en hoop ik mensen te bewegen.
In mijn visie speelt de leraar een cruciale rol in het geven van goed onderwijs en het omgaan met (gedrags)problemen. Juist daarom is het van belang dat leraren ondersteuning en begeleiding krijgen die er toe doet. Dat is onder andere de reden dat ik de opleiding SVIB (School Video Interactie Begeleiding) heb gevolgd. SVIB biedt inzicht in eigen handelen.
De basis is kijken naar de kracht en kwaliteit van de leraar als startpunt voor ontwikkeling. Dit uitgangspunt sluit naadloos aan op wat ik doe, wie ik ben en waar ik voor sta. Ik ben gericht op (her)gebruik en bredere inzet van ieders kwaliteiten en mogelijkheden en gericht op het ervaren van nieuwe alternatieven.
Door alle drukte van het "schoolse" leven en de verschillende rollen die ik op VSO Talryk (cluster 3) heb, is het creëren van ontmoetingen met sparringspartners en op de hoogte blijven van ontwikkelingen soms moeilijk te realiseren. In de Regiobijeenkomsten wil ik deze ontmoetingen realiseren en beleven om zo elkaars expertise te delen. Ik wil graag een bijdrage leveren om ons bij elkaar te brengen en elkaar te inspireren. Tot binnenkort.

De Intervisieleiders:

  • Nineke Kupers
  • Doety de Boer

Mijn naam is Nineke Kupers. Ik ben als intern begeleider verbonden aan cbs “de Höchte” in Alteveer Gn. Aan deze school heb ik jaren als leerkracht en intern begeleider gewerkt. In de jaren van WSNS heb ik allerlei opleidingen gevolgd, waaronder Master SEN. Daarnaast heb ik in de PCL’s van Veendam en Stadskanaal gezeten als vertegenwoordiger van het werkveld en was ik voorzitter van de IB-netwerkbijeenkomsten van samenwerkingsverband 208. Sinds 2005 werk ik ook als trainer/adviseur  bij ECNO, de nascholingspoot van de NHL hogeschool. Hier verzorg ik o.a. opleidingen tot taalcoördinator, interne begeleider en de cursus leescoördinatie. De intervisiebijeenkomsten van LBiB ervaar ik als zeer inspirerend.

Mijn naam is Doety de Boer. In 1976 heb ik mijn intrede gedaan in het onderwijs en ben ik als leerkracht en interbegeleider werkzaam geweest in het Speciaal (voortgezet) Onderwijs. In mijn dagelijkse werk pas ik de ervaring en kennis toe die ik in de voorbij gaande jaren heb opgedaan. Dat heb ik heb jaren gedaan vanuit het Regionale Expertisecentrum Noord Nederland cluster 4. Sinds januari 2015 ben ik in dienst van de Stichting O2G2 (Openbaar Onderwijs Groep Groningen) als ambulant begeleider Specialist Gedrag. Ik ondersteun en begeleid leerkrachten en docenten in het Primair en Voortgezet Onderwijs die vragen hebben over leerlingen met problemen op het gebied van  leer- en omgangsgedrag. Ik volg graag de ontwikkelingen in het onderwijs en ik vind het belangrijk dit te blijven delen met collega’s. In het verlengde daarvan leid ik, voor de LBBO regio Noord, een intervisiegroep voor  intern-, ambulant-, beeld- en andere begeleiders in het onderwijs. Iedere keer weer is de intervisiebijeenkomst een ontdekkingsreis. Met elkaar komen we tot nieuwe inzichten door gebruik te maken van ieders kunde, vaardigheid en inbreng!