Vakbondszaken

De LBBO is als onderwijsorganisatie aangesloten bij de CMHF, de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs, Bedrijven en Instellingen. Binnen deze centrale is de LBBO vertegenwoordigd in het Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). www.fvov.nl

De FvOv behartigt namens de LBBO jouw belangen.

De FvOv vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. Voor begeleiders werkzaam in dienstverband behartigt de FvOv op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. De FvOv onderhandelt over de cao’s in de verschillende onderwijssectoren. Naast de collectieve belangenbehartiging bieden de vakorganisaties binnen de FvOv op toegankelijke wijze ondersteuning en rechtsbijstand bij zaken die betrekking hebben op uw onderwijsbaan. Leden van de LBBO kunnen terecht voor adviezen en juridische ondersteuning op het gebied van hun rechtspositie, (dreigend) ontslag en/of disciplinaire maatregelen, sociale zekerheid en pensioenen.

Namens de LBBO neemt Hester Verhoef plaats in het bestuur van de FvOv om de belangen van onze leden te vertegenwoordigen.

Overleg bij je werkgever

Naast het overleg over de cao’s voert de FvOv ook overleg met afzonderlijke werkgevers op basis van de cao. Onderwerpen zijn dan onder andere: mogelijke afwijkingen van de cao, rechtspositionele consequenties van reorganisatie en fusie en sociale plannen. De onderhandelaars informeren de leden van de aangesloten verenigingen zoals de LBBO over deze afspraken en vragen instemming voor gemaakte afspraken zoals een sociaal plan.

Werkgevers in het primair of voortgezet onderwijs die decentraal overleg willen voeren, dienen voor wat betreft FvOv contact op te nemen met de regio-onderhandelaars zoals die per regio staan vermeld. Leden van FvOv-verenigingen, die informatie over DGO-zaken willen, kunnen uiteraard ook doen!
Alle onderhandelaars treden bovendien op als FvOv-MR-steunpunt.
In het mbo en hbo wordt overleg gevoerd door collega’s van de UNIENFTO, ook namens de FvOv.

Welke FvOv’ers overleggen er decentraal namens jou?

Regio-indeling en contactgegevens onderhandelaars zijn:

Medezeggenschap

Vakbondsleden die zitting hebben in een (G)MR kunnen tegen vergoeding van de werkelijke kosten cursussen laten verzorgen. Scholingsaanbod:

  • basiscursus WMS
  • vergadertechniek
  • financiën
  • functiemix
  • onderhandelen

Voor meer informatie: info@fvov.nl of op de website van de FvOv 
  

CAO's

Overleg over jouw arbeidsvoorwaarden

CAO trajecten

Per 1 mei 2018 is de herziene ZAR ingevoerd. De CAO MBO is daarop ook tekstueel aangepast. Verder is er voor gekozen om errata etc. te verwerken.

Onderhandelingspartners

Samen met de overige onderwijsvakbonden onderhandelt de FvOv met:

• de PO-Raad over het primair onderwijs;
• de VO-raad over het voortgezet onderwijs;
• de MBO Raad over de bve-sector;
• de Vereniging Hogescholen over het hoger beroepsonderwijs

Wanneer we met de andere partijen tot een akkoord zijn gekomen over een nieuwe cao, leggen we dit als een onderhandelaarsakkoord voor aan jou en de andere leden. Je wordt via de LBBO opgeroepen deel te nemen aan die ledenraadplegingen. Wanneer onze leden en die van de andere betrokken vakbonden hiermee instemmen, kan het onderhandelaarsakkoord worden omgezet in een definitief akkoord en vervolgens in een nieuwe cao.

Wie onderhandelt er namens Jou?

Namens de FvOv zijn dit de onderhandelaars voor de cao’s:

in het po en vo:
Sandra Roelofsen
Jilles Veenstra

in het hbo:
Gerrit Karssenberg
Jan van den Dries

in de bve-sector:
Gijs Jacobse
Jan van den Dries

bij de educatieve diensten:
Jilles Veenstra