Kan een niet stakende collega worden verplicht de les(sen) van een stakende collega over te nemen?

Nee. De niet-stakende collega kan wel worden belast met het opvangen van leerlingen als de les vervalt doordat de betrokken leraar deelneemt aan de staking. Dit moet passen binnen de afspraken over ‘opvang’ van klassen in het taakbeleid van de school.