Wat zijn mijn rechten tijdens een staking?

Kan mijn werkgever mij verbieden om te staken?

Nee, dat kan de werkgever niet. Mochten er zich in de aanloop naar stakingen problemen voordoen met jouw werkgever, raden we je aan om contact te zoeken met Altersum die voor de LBBO de juridische ondersteuning verzorgt. Lees meer over de arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning die de LBBO biedt.

Kan een niet stakende collega worden verplicht de les(sen) van een stakende collega over te nemen?

Nee. De niet-stakende collega kan wel worden belast met het opvangen van leerlingen als de les vervalt doordat de betrokken leraar deelneemt aan de staking. Dit moet passen binnen de afspraken over ‘opvang’ van klassen in het taakbeleid van de school.

Moet ik de gestaakte uren in halen?

Nee. Staken is een grondrecht. De gestaakte uren hoeven niet te worden ingehaald.