Waar wordt de contributie van de LBBO voor gebruikt?

De LBBO gebruikt de contributie voor:

  • het uitgeven van het magazine Beter Begeleiden;
  • het ontwikkelen van onze beroepsstandaarden;
  • het ontwikkelen en hosten van de digitale competentiescans;
  • het ontwikkelen van het kwaliteitsregister voor begeleiders in het onderwijs;
  • de vrijwilligers- en onkostenvergoeding voor de leden die actief zijn binnen de LBBO;
  • een bijdrage aan de bijeenkomsten van de LBBO om onze entreebedragen voor de conferenties en regiobijeenkomsten zo laag mogelijk te houden;
  • medewerkers van het kantoor;
  • de huur voor ruimte en ict.

Bovenstaande wordt middels een begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de leden tijdens de ALV en gepubliceerd op de website (leden kunnen inloggen om deze gegevens te bekijken).

De LBBO is een non-profitorganisatie. Doordat wij geen commercieel belang dienen, kunnen wij in onze gesprekken met beleidsmakers neutraal zijn en alleen het belang van de begeleider in het onderwijs dienen.
Dat wij een vereniging zijn heeft ook invloed op de keuzes die wij maken. Zo bemannen wij geen mooi en groot kantoor, maar huren slechts ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw.
Juist omdat wij willen dat onze beschikbare middelen bijdragen aan het realiseren van onze missie en visie.