Welke opleiding voor ib’er adviseert de LBBO?

De LBBO adviseert altijd om een Master (S)EN of een post-hbo-opleiding te behalen in de richting begeleiding. Dat is ook een van de voorwaarden voor registratie in ons kwaliteitsregister. Ook is het van belang te achterhalen of de opleiding van je keuze werkt met de beroepsstandaard die door de LBBO is ontwikkeld.
We verwijzen graag naar de genoemde opleidingen op onze website. Dit zijn CHROHO-gecertificeerde of CPION-gecertificeerde opleidingen.