Wordt mijn contributie weleens verhoogd?

In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2015 hebben de leden ermee ingestemd dat de contributie jaarlijks verhoogd mag worden met maximaal de inflatiecorrectie (afgerond naar hele euro’s). Verhogingen van 5 euro of meer moeten altijd door de ALV worden goedgekeurd.