De ib'er in de schijnwerpers

Maak een keuze uit de workshops welke je per dagdeel wilt bijwonen.

 • 11:15 - 12:15
  Interactieve sessies `s ochtends
  • De interne begeleider als spil in het ‘Kennis-web’. Begeleiden van teams in kennisnetwerken
   Met de invoering van Passend onderwijs staan we voor de uitdaging om onderwijs samen Passend te maken voor álle leerlingen, met en zonder beperking. Een grote uitdaging voor de interne begeleider is om het team te ondersteunen bij programmering en een aanbod in een continuüm in interventies. Een nieuwe rolneming van de interne begeleider in het team kan zijn, dat hij meer procesbegeleider wordt van expertise- ontwikkeling binnen het team in plaats van zelf de expert zijn op alle inhouden. De interne begeleider kan een spil worden in een Kennis-Web, door ‘Samen onderwijs Passend te maken met álle leraren, door inzet van ieders kwaliteit, passie en expertise’. De interne begeleider wordt daarmee de spil in het kennis-web: een kennis-netwerker voor onderwijskwaliteit en –ontwikkeling. We verkennen in deze interactieve sessie krachten, kansen en uitdagingen.
  • IB op volle kracht vooruit!
   Het onderwijs is in beweging en daarmee ook de interne begeleiding. In deze interactieve sessie maakt u kennis met de inhoud van het werk van de intern begeleider waar de LBBO voor staat, de overeenkomsten en de verschillen tussen diverse schoolorganisaties en de verschijningsvorm van ib`ers. Daarnaast gaan we in discussie welke voors- en tegens er zijn of het hier een taak, rol of een functie betreft. Tenslotte gaan we met u in gesprek over de gouden toekomst die er voor de interne begeleider zou kunnen zijn als...
  • Nieuwe onderwijsresultatenmodel
   Er is geen plaats meer voor deze workshop.
   In deze bijeenkomst staan het nieuwe onderwijsresultatenmodel en de achtergronden daarvan centraal. Ook gaan we in op de overeenkomsten en verschillen met de huidige manier van beoordelen van de onderwijsresultaten. De inspectie van het onderwijs gaat op een andere manier de onderwijsresultaten beoordelen. De referentieniveaus en de nieuwe schoolweging (die het huidige leerlinggewicht vervangt) spelen hierbij een grote rol.
  • SWPBS: een hele (schoolbrede) positieve verandering!
   Er is geen plaats meer voor deze workshop.
   SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een veilige schoolomgeving waarin gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. SWPBS biedt een heldere structuur en veel concrete tools voor leerkrachten. Het kan goed gecombineerd worden met programma’s die zich richten op het sociaal-emotioneel leren van leerlingen. De IB-er speelt een cruciale rol in het aansturen van dit schoolontwikkelingstraject. Tijdens de sessie gaan we, naast een korte introductie op SWPBS, vooral in op de rol van de IB-er in het veranderingsproces in de school door interactieve werkvormen.
  • De IB-er en betekenisvol onderwijs voor de toekomst
   De jeugd heeft de toekomst….hebben wij die ook (in beeld)? 21st century skills….hoop of hype? Nieuw onderwijs of oude wijn in nieuwe zakken? Zomaar enkele overdenkingen die aangeven hoe complex het is om ons onderwijs af te stemmen op datgene wat een toekomst die we nog niet kennen van ons vraagt. Tijdens deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over hoe we toekomstgericht onderwijs betekenisvol kunnen vormgeven vanuit visie, en wat de rol van de IB-er daarbij kan zijn. Wees welkom om uw gedachten verder aan te scherpen!
  • Wat als we niet meer uitgaan van de gemiddelde leerling?
   Dat de gemiddelde leerling niet bestaat weten we al heel lang. Toch gaan we nog vaak uit van de gemiddelde leerling waardoor sommige kinderen onnodig beschadigd of gefrustreerd raken. Het proactief ontwerpen van lesmateriaal dat geschikt is voor alle leerlingen volgens de principes van Universal Design for Learning (UDL) kan dit voorkomen. De vraag is: herken je het probleem van ‘de gemiddelde leerling’ en zie je hierin een rol weggelegd voor de intern begeleider? Je verkent de principes van Universal Design for Learning en krijgt praktische handvatten.
  • Van IB naar IOB: een nieuwe invulling van de IB-rol
   De doelen van deze sessie - Informatie; over invulling IOB op de Verwondering - prikkelen; positie en invulling IB op je eigen school In deze sessie gaan we het volgende doen: - U krijgt informatie over de invulling van de IB-rol op de Verwondering, waarbij de intern begeleider is vervangen door een Innovatief Onderwijs Begeleider. Welke taken en verantwoordelijkheden horen daarbij? - We gaan ontdekken en uitwisselen wat de huidige rol en positie van de IB-er op uw school is en wat de toekomstige. - We gaan in op de congruentie in visie en rollen op uw school.
  • Groepsplanloos werken in de praktijk
   Er is geen plaats meer voor deze workshop.
   In 2016 ontwikkelde Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt een werkconcept om groepsplanloos te werken. In 2018 startte een deel van de basisscholen met het invoeren via een vierdaagse Masterclass. In deze sessie maak je kennis met de waarborgen van groepsplanloos werken en krijg je een beeld wat de invoering vraagt van de intern begeleider en de overige teamleden.
  • Interprofessioneel samenwerken – De professional als passant
   Er is geen plaats meer voor deze workshop.
   Binnen passend onderwijs hebben leerlingen soms extra ondersteuning nodig. Bij sommigen zien we een stapeling van risicofactoren en lijken beschermende factoren slechts beperkt aanwezig. In deze situaties moet de IB’er vaak samenwerken met professionals uit andere disciplines en soms andere organisaties. Dat blijkt in de praktijk soms best lastig. Interprofessioneel samenwerken kan dan helpen. Het zet in op eigen regie van de leerling en het gezin. Dit stelt specifieke eisen aan de samenwerkingscompetenties van de betrokken professionals. Via een tweetal casussen verkennen we interactief met elkaar deze competenties.
  • Werken aan gelijke kansen: de rol van de IB-er
   De schoolloopbaan van leerlingen is nog steeds afhankelijk van het opleidingsniveau van hun ouders. Dit terwijl de Nederlandse overheid streeft naar onderwijs waarin álle leerlingen zich thuis voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Hoe kan een school dit realiseren? Dat kan door te werken vanuit hoge verwachtingen van álle leerlingen. Tijdens deze workshop word je je bewust van de vorming en invloed van verwachtingen. Vanuit een achtergrond over het onderwijsachterstandenbeleid, kansen(on)gelijkheid en professionalisering maak je concrete voornemens om hiermee aan de slag te gaan in je team.
  • De intern begeleider als verbindende schakel
   Er is geen plaats meer voor deze workshop.
   De leerkracht aan zet met behulp van de intern begeleider als coach. De intern begeleider als stimulator bij het ontwikkelen van sociaal kapitaal. De intern begeleider treedt op als schakel en verbinder tussen de leerkracht en de externe partner. Partnerschap dat ontstaat door onderwerpen die aan bod komen in professionele leergemeenschappen. Externe partners ontwikkelen mee binnen de professionele leergemeenschap. Dit vraagt van de intern begeleider om het netwerk continu te onderhouden en up-to-date te houden.
  • Samenwerken met de jeugdzorg: de rol van de intern begeleider
   De taken van de intern begeleider zijn de afgelopen jaren veranderd en ontwikkelen zich in de richting van coördinator passend onderwijs op school (van Veen & van der Steenhoven, 2018). In deze workshop staan we stil bij de rol die de intern begeleider speelt of kan spelen bij de samenwerking met de jeugdhulp/zorg in het primair onderwijs. Deelnemers kunnen successen en ervaren knelpunten inbrengen. In de sessie wordt toegewerkt naar een praktische uitwerking van de kerntaken voor de intern begeleider op dit thema en de beoogde opbrengsten daarvan.
 • 14:00 - 15:00
  Interactieve sessies `s middags
  • Samenwerken met de jeugdzorg: de rol van de intern begeleider
   Er is geen plaats meer voor deze workshop.
   De taken van de intern begeleider zijn de afgelopen jaren veranderd en ontwikkelen zich in de richting van coördinator passend onderwijs op school (van Veen & van der Steenhoven, 2018). In deze workshop staan we stil bij de rol die de intern begeleider speelt of kan spelen bij de samenwerking met de jeugdhulp/zorg in het primair onderwijs. Deelnemers kunnen successen en ervaren knelpunten inbrengen. In de sessie wordt toegewerkt naar een praktische uitwerking van de kerntaken voor de intern begeleider op dit thema en de beoogde opbrengsten daarvan.
  • De intern begeleider als verbindende schakel
   De leerkracht aan zet met behulp van de intern begeleider als coach. De intern begeleider als stimulator bij het ontwikkelen van sociaal kapitaal. De intern begeleider treedt op als schakel en verbinder tussen de leerkracht en de externe partner. Partnerschap dat ontstaat door onderwerpen die aan bod komen in professionele leergemeenschappen. Externe partners ontwikkelen mee binnen de professionele leergemeenschap. Dit vraagt van de intern begeleider om het netwerk continu te onderhouden en up-to-date te houden.
  • Werken aan gelijke kansen: de rol van de IB-er
   De schoolloopbaan van leerlingen is nog steeds afhankelijk van het opleidingsniveau van hun ouders. Dit terwijl de Nederlandse overheid streeft naar onderwijs waarin álle leerlingen zich thuis voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Hoe kan een school dit realiseren? Dat kan door te werken vanuit hoge verwachtingen van álle leerlingen. Tijdens deze workshop word je je bewust van de vorming en invloed van verwachtingen. Vanuit een achtergrond over het onderwijsachterstandenbeleid, kansen(on)gelijkheid en professionalisering maak je concrete voornemens om hiermee aan de slag te gaan in je team.
  • Interprofessioneel samenwerken – De professional als passant
   Er is geen plaats meer voor deze workshop.
   Binnen passend onderwijs hebben leerlingen soms extra ondersteuning nodig. Bij sommigen zien we een stapeling van risicofactoren en lijken beschermende factoren slechts beperkt aanwezig. In deze situaties moet de IB’er vaak samenwerken met professionals uit andere disciplines en soms andere organisaties. Dat blijkt in de praktijk soms best lastig. Interprofessioneel samenwerken kan dan helpen. Het zet in op eigen regie van de leerling en het gezin. Dit stelt specifieke eisen aan de samenwerkingscompetenties van de betrokken professionals. Via een tweetal casussen verkennen we interactief met elkaar deze competenties.
  • Groepsplanloos werken in de praktijk
   In 2016 ontwikkelde Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt een werkconcept om groepsplanloos te werken. In 2018 startte een deel van de basisscholen met het invoeren via een vierdaagse Masterclass. In deze sessie maak je kennis met de waarborgen van groepsplanloos werken en krijg je een beeld wat de invoering vraagt van de intern begeleider en de overige teamleden.
  • Van IB naar IOB: een nieuwe invulling van de IB-rol
   Er is geen plaats meer voor deze workshop.
   De doelen van deze sessie - Informatie; over invulling IOB op de Verwondering - prikkelen; positie en invulling IB op je eigen school In deze sessie gaan we het volgende doen: - U krijgt informatie over de invulling van de IB-rol op de Verwondering, waarbij de intern begeleider is vervangen door een Innovatief Onderwijs Begeleider. Welke taken en verantwoordelijkheden horen daarbij? - We gaan ontdekken en uitwisselen wat de huidige rol en positie van de IB-er op uw school is en wat de toekomstige. - We gaan in op de congruentie in visie en rollen op uw school.
  • Wat als we niet meer uitgaan van de gemiddelde leerling?
   Dat de gemiddelde leerling niet bestaat weten we al heel lang. Toch gaan we nog vaak uit van de gemiddelde leerling waardoor sommige kinderen onnodig beschadigd of gefrustreerd raken. Het proactief ontwerpen van lesmateriaal dat geschikt is voor alle leerlingen volgens de principes van Universal Design for Learning (UDL) kan dit voorkomen. De vraag is: herken je het probleem van ‘de gemiddelde leerling’ en zie je hierin een rol weggelegd voor de intern begeleider? Je verkent de principes van Universal Design for Learning en krijgt praktische handvatten.
  • De IB-er en betekenisvol onderwijs voor de toekomst
   De jeugd heeft de toekomst….hebben wij die ook (in beeld)? 21st century skills….hoop of hype? Nieuw onderwijs of oude wijn in nieuwe zakken? Zomaar enkele overdenkingen die aangeven hoe complex het is om ons onderwijs af te stemmen op datgene wat een toekomst die we nog niet kennen van ons vraagt. Tijdens deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over hoe we toekomstgericht onderwijs betekenisvol kunnen vormgeven vanuit visie, en wat de rol van de IB-er daarbij kan zijn. Wees welkom om uw gedachten verder aan te scherpen!
  • SWPBS: een hele (schoolbrede) positieve verandering!
   Er is geen plaats meer voor deze workshop.
   SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een veilige schoolomgeving waarin gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. SWPBS biedt een heldere structuur en veel concrete tools voor leerkrachten. Het kan goed gecombineerd worden met programma’s die zich richten op het sociaal-emotioneel leren van leerlingen. De IB-er speelt een cruciale rol in het aansturen van dit schoolontwikkelingstraject. Tijdens de sessie gaan we, naast een korte introductie op SWPBS, vooral in op de rol van de IB-er in het veranderingsproces in de school door interactieve werkvormen.
  • Nieuwe onderwijsresultatenmodel
   Er is geen plaats meer voor deze workshop.
   In deze bijeenkomst staan het nieuwe onderwijsresultatenmodel en de achtergronden daarvan centraal. Ook gaan we in op de overeenkomsten en verschillen met de huidige manier van beoordelen van de onderwijsresultaten. De inspectie van het onderwijs gaat op een andere manier de onderwijsresultaten beoordelen. De referentieniveaus en de nieuwe schoolweging (die het huidige leerlinggewicht vervangt) spelen hierbij een grote rol.
  • IB op volle kracht vooruit!
   Er is geen plaats meer voor deze workshop.
   Het onderwijs is in beweging en daarmee ook de interne begeleiding. In deze interactieve sessie maakt u kennis met de inhoud van het werk van de intern begeleider waar de LBBO voor staat, de overeenkomsten en de verschillen tussen diverse schoolorganisaties en de verschijningsvorm van ib`ers. Daarnaast gaan we in discussie welke voors- en tegens er zijn of het hier een taak, rol of een functie betreft. Tenslotte gaan we met u in gesprek over de gouden toekomst die er voor de interne begeleider zou kunnen zijn als...
  • De interne begeleider als spil in het ‘Kennis-web’. Begeleiden van teams in kennisnetwerken
   Met de invoering van Passend onderwijs staan we voor de uitdaging om onderwijs samen Passend te maken voor álle leerlingen, met en zonder beperking. Een grote uitdaging voor de interne begeleider is om het team te ondersteunen bij programmering en een aanbod in een continuüm in interventies. Een nieuwe rolneming van de interne begeleider in het team kan zijn, dat hij meer procesbegeleider wordt van expertise- ontwikkeling binnen het team in plaats van zelf de expert zijn op alle inhouden. De interne begeleider kan een spil worden in een Kennis-Web, door ‘Samen onderwijs Passend te maken met álle leraren, door inzet van ieders kwaliteit, passie en expertise’. De interne begeleider wordt daarmee de spil in het kennis-web: een kennis-netwerker voor onderwijskwaliteit en –ontwikkeling. We verkennen in deze interactieve sessie krachten, kansen en uitdagingen.
Mijn programma 0
 • 11:15 - 12:15
  Interactieve sessies `s ochtends
  • De interne begeleider als spil in het ‘Kennis-web’. Begeleiden van teams in kennisnetwerken
  • IB op volle kracht vooruit!
  • Nieuwe onderwijsresultatenmodel
  • SWPBS: een hele (schoolbrede) positieve verandering!
  • De IB-er en betekenisvol onderwijs voor de toekomst
  • Wat als we niet meer uitgaan van de gemiddelde leerling?
  • Van IB naar IOB: een nieuwe invulling van de IB-rol
  • Groepsplanloos werken in de praktijk
  • Interprofessioneel samenwerken – De professional als passant
  • Werken aan gelijke kansen: de rol van de IB-er
  • De intern begeleider als verbindende schakel
  • Samenwerken met de jeugdzorg: de rol van de intern begeleider
 • 14:00 - 15:00
  Interactieve sessies `s middags
  • Samenwerken met de jeugdzorg: de rol van de intern begeleider
  • De intern begeleider als verbindende schakel
  • Werken aan gelijke kansen: de rol van de IB-er
  • Interprofessioneel samenwerken – De professional als passant
  • Groepsplanloos werken in de praktijk
  • Van IB naar IOB: een nieuwe invulling van de IB-rol
  • Wat als we niet meer uitgaan van de gemiddelde leerling?
  • De IB-er en betekenisvol onderwijs voor de toekomst
  • SWPBS: een hele (schoolbrede) positieve verandering!
  • Nieuwe onderwijsresultatenmodel
  • IB op volle kracht vooruit!
  • De interne begeleider als spil in het ‘Kennis-web’. Begeleiden van teams in kennisnetwerken