Herregistratie

Aanvraag herregistratie kwaliteitsregister LBBO


Elke begeleider die in aanmerking wil komen voor herregistratie is verplicht om zijn/haar persoonlijke professionele groei zichtbaar te maken, door ontwikkelpunten aan te geven, de vervolgstappen te laten zien en te reflecteren op wat de professionalisering heeft opgeleverd voor zichzelf en voor anderen.

Hoe een begeleider zich professionaliseert en zich verantwoordt is aan iedere aanvrager zelf.

Wat te doen bij herregistratie?

Aanvraagformulier invullen en uploaden
Toevoegen Werkgeversverklaring 
Toevoegen digitaal portfolio: reflectie + bijlagen, actuele C.V.

Klik hier voor een format van een werkgeversverklaring algemeen.
Klik hier voor een voorbeeld van een werkgeversverklaring Jonge Kindspecialist werkzaam als leerkracht.
Klik hier voor een voorbeeld van een werkgeversverklaring zelfstandig begeleider in het onderwijs. 

Toelichting

Reflectie
Deze reflectie toont je persoonlijke professionele groei als begeleider in de afgelopen 4 jaar.

Welke ontwikkeling heb je doorgemaakt? Wat heb je gedaan om je competenties en vaardigheden te verbeteren? Wat hebben je werkomgeving, je collega’s, je leerlingen ervan gemerkt dat jij aan je professionalisering hebt gewerkt?

Om je persoonlijke professionele groei in beeld te krijgen kun je je laten leiden door de volgende richtlijnen en instrumenten.
(maximaal 4 A4tjes, bij voorkeur lettertype Verdana 10).

1. Beschrijf je startsituatie op het moment van registratie in het kwaliteitsregister?
- Wat waren je kwaliteiten en ontwikkelpunten op dat moment?

Om dit voor jezelf inzichtelijk te maken kun je  gebruik maken van:
- een reflectiemodel, zie materialenbank,
- competentiescan, (IB, GS en AB, zie tabblad van je beroepsgroep).
- iets anders uit je praktijk bijvoorbeeld de conclusies uit je afstudeeronderzoek/eindreflectie van je Master.

2. Beschrijf  hoe je je taken als begeleider (zoals beschreven in de beroepsstandaard voor IB, GS, BB en JKS) hebt ingezet en welke groei je hebt doorgemaakt en waar je nu staat. Beschrijf dit voor zes van de acht taakgebieden:  (zie Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: pagina 5).

Verplicht zijn de drie onderstaande taakgebieden:
- Begeleidende en coachende taken,
- Innovatieve taken,
- Taken in zelfreflectie en ontwikkeling, 

Uit onderstaande taakgebieden worden er drie gekozen:

- Taken in onderzoek,
- Beheersmatige taken,
- Organisatorische taken,
- Samenwerken met anderen,
- Taken in het kader van ondernemerschap.

3. Wat merkt of heeft de leerling/de school/ het onderwijs ervan gemerkt dat je een geregistreerd begeleider bent.

Welke veranderingen/ontwikkelingen waaraan jij hebt meegewerkt, zijn zichtbaar geworden voor anderen.
- Vraag aan vier sleutelfiguren om feedback te geven op je functioneren als begeleider.

Om dit inzichtelijk te maken wordt geadviseerd om gebruik te maken van:
-format 360°  feedback door 4 sleutelfiguren. Zie materialenbank of
-interview met 4 sleutelfiguren.

Sleutelfiguren zijn bijvoorbeeld leerkracht, directeur, collega (ib), ouders, orthopedagoog, logopedist, coaches en leerling.

Relevante bijlagen
Relevante bijlagen zijn  bijlagen die  ondersteunend zijn om je persoonlijke professionele groei te verduidelijken. Verwijs in je reflectie naar deze bijlagen.

Bijlagen kunnen betrekking hebben op:

Deskundigheidsbevordering:
- nascholing zoals bijvoorbeeld deelname aan: trainingen, cursussen, opleidingen,
- overige activiteiten zoals bijvoorbeeld deelname aan: regiobijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten, intervisiegroepen, kwaliteitskringen, literatuurstudie, activiteiten uitgevoerd voor de LBBO,
- geaccrediteerde activiteiten zoals conferenties, beurzen, congres, lezingen.

Instrumenten die gebruikt zijn om professionele groei zichtbaar te maken:
- reflectiemodel, competentiescan,
- 360 gr feedbackformulier,
- andere instrumenten.