Ambulant begeleider

Instroomeisen kwaliteitsregister voor de ambulant begeleider

1. Afgeronde Master Special Educational Needs (SEN) opleiding of Master Educational Needs opleiding met relevant studieprofiel of vergelijkbare erkende opleidingen (post hbo).
2. In bezit zijn van 40 European credits  (Master SEN opleiding of Master EN opleiding), in een op de taak/functie gerichte leerroute/specialisatie/studieplan.
3. De werkzaamheden als ambulant begeleider hebben een omvang van minimaal 2 dagen per week. Zij voeren hun taak uit op verschillende scholen in dienst van het samenwerkingsverband of schoolbestuur.  Er is sprake van aantoonbare expertise overdracht naar collega's in het onderwijs.
4. Een lesbevoegdheid bezitten voor het PO, VO, MBO of HBO.
5. Enkele jaren leservaring hebben, aantoonbaar. Minimale groepsverantwoordelijkheid 2 jaar.
6. Lid zijn van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). De begeleider onderschrijft de visie van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs LBBO. Registratie in het kwaliteitsregister is verbonden met het algemene lidmaatschap van de LBBO.