Beeldbegeleider

Instroomeisen kwaliteitsregister voor de beeldbegeleiders

1. Afgeronde Master Special Educational Needs (SEN) opleiding of Master Educational Needs opleiding met relevant studieprofiel of vergelijkbare erkende opleidingen (post hbo).
2. In bezit zijn van 40 European credits  (Master SEN opleiding of Master EN opleiding), in een op de taak/functie gerichte leerroute/specialisatie/studieplan
3. De werkzaamheden als beeldbegeleider hebben een omvang van minimaal 2 dagen per week. Zij zijn werkzaam als beeldbegeleider of zij passen hun specialisatie als beeldbegeleider toe binnen hun begeleidende rol als intern begeleider of ambulant begeleider en hebben gecombineerde taken.
4. Lid zijn van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). De begeleider onderschrijft de visie van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs LBBO. Registratie in het kwaliteitsregister is verbonden met het algemene lidmaatschap van de LBBO.

Deze opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen voor ons kwaliteitsregister:

Master SEN, studierichting SVIB gevolgd aan één van Hogescholen; 

  • Hogeschool Utrecht (seminarium van orthopedagogiek)
  • Fontys Hogescholen
  • Hogeschool Windesheim;

Practitioner School Video Interactie Begeleiding gevolgd aan één van Hogescholen, 

  • Hogeschool Utrecht (seminarium van orthopedagogiek)
  • Fontys Hogescholen
  • Hogeschool Windesheim 

De 2 jarige basisopleiding gegeven door Christine Brons erkend door de stichting Opleiders Collectief Video Interactie Begeleiding;