Opleiding Beeldbegeleiders

Deze opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen voor ons kwaliteitsregister:

Master SEN, studierichting SVIB gevolgd aan één van Hogescholen; 

  • Hogeschool Utrecht (seminarium van orthopedagogiek)
  • Fontys Hogescholen
  • Hogeschool Windesheim;

Practitioner School Video Interactie Begeleiding gevolgd aan één van Hogescholen, 

  • Hogeschool Utrecht (seminarium van orthopedagogiek)
  • Fontys Hogescholen
  • Hogeschool Windesheim 

De tweejarige basisopleiding gegeven door Christine Brons erkend door de stichting Opleiders Collectief Video Interactie Begeleiding;