Individueel lidmaatschap

De individuele contributie is € 76,50 per kalenderjaar bij overboeking en € 71,50 per kalenderjaar bij incasso.

Vanaf het 2e kwartaal worden de bedragen naar rato in rekening gebracht. (per kwartaal berekend)

Inschrijven als lid.