Individueel lidmaatschap

De individuele contributie is € 76,50 per kalenderjaar bij overboeking en € 71,50 per kalenderjaar bij incasso.

Vanaf het 2e kwartaal worden de bedragen naar rato in rekening gebracht. (per kwartaal berekend)

Inschrijven als lid.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de prijs van het lidmaatschap conform de inflatie verhoogd naar € 77,50 bij overboeking en € 72,50 per kalenderjaar bij incasso.