Individueel lidmaatschap

De individuele contributie is € 78,75 per kalenderjaar bij overboeking en € 73,75 per kalenderjaar bij incasso.

Vanaf het 2e kwartaal worden de bedragen naar rato in rekening gebracht. (per kwartaal berekend)

Dit betreft de contributiebedragen met ingang van 1 januari 2019.