Lidmaatschap opzeggen

Een lidmaatschap loopt van januari t/m december. 

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen volgens onze statuten, vóór 1 november bij ons zijn aangegeven. Dit kan eenvoudig via een e-mail naar kantoor@lbbo.nl. Het lidmaatschap zal dan per 1 januari van het volgende jaar worden beëindigd. U ontvangt hiervan een bevestiging. Om in te kunnen blijven spelen op de behoefte van onze leden, horen wij graag de reden van opzegging. 

Komen de opzeggingen na deze termijn bij ons binnen dan is een vol jaar contributie verschuldigd. 

De wet is gewijzigd. Kan ik nu elke maand mijn lidmaatschap opzeggen?

Nee, dit kan niet. Voor verenigingen is namelijk een uitzondering gemaakt. De LBBO valt ook onder deze uitzondering. Voor verenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien zij veelal een jaar vooruit moeten plannen. Wel dienen verenigingen hun leden op heldere wijze te informeren over hoe het lidmaatschap kan worden opgezegd. Dit doen wij via onze website.