Lidmaatschappen

Het lidmaatschap kan te allen tijde worden aangegaan. Er zijn geen instapmomenten, de contributie wordt naar rato berekend.

Wij hanteren geen toelatingscriteria voor lidmaatschap.

Een lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap, de contributie kan echter ook door een derde, o.a. school(bestuur) of samenwerkingsverband worden betaald. Deze derde is dan geen lid, wel crediteur. Een lid is dus altijd op persoonlijke titel bij ons ingeschreven; dit omdat bij inschrijvingen voor conferenties en dergelijke de korting slechts aan die persoon wordt toegekend.

Individueel lidmaatschap

Een individueel lidmaatschap is altijd persoonlijk, maar kan door bijv. de werkgever worden betaald. Dit kun je aangeven als je je via de website aanmeldt.
Uiteraard is het mogelijk om dit op een later tijdstip aan te passen.

Kosten van een individueel lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 100,00 per jaar. Je ontvangt € 5,00 korting bij het afgeven van een doorlopende incassomachtiging.

 

Collectief lidmaatschap

Voor een collectief lidmaatschap geldt het volgende:
Het lidmaatschap is geldig vanaf 5 personen en wordt via een centrale factuur in rekening gebracht.
Aanmelden kan per e-mail naar: administratie@lbbo.nl.

De aspirant-leden worden vervolgens uitgenodigd om hun account te voltooien op de website.

Kosten van een collectief lidmaatschap

  • 5 tot en met 25 leden € 90,00 per lid
  • 26 tot en met 50 leden € 88,00 per lid
  • vanaf 51 leden € 80,00 per lid

 

Seniorenlidmaatschap

Wij zien dat veel gepensioneerden nog betrokken blijven bij het onderwijs.
Voor deze groep, vanaf 65 jaar, hebben we een seniorenlidmaatschap.
Een seniorenlidmaatschap heeft dezelfde voordelen als een regulier lidmaatschap, maar kent een korting van 25% op de contributie.
Mocht je voor het seniorenlidmaatschap in aanmerking willen komen, neem dan contact op met ons officemanagement.
Via de mail administratie@lbbo.nl of per telefoon 085-7606246