Beeldbegeleiding en leerKRACHT gaan goed samen

‘Elke dag samen een beetje beter’ is een belangrijk aspect van de cultuur op leerKRACHT-scholen. Beeldbegeleiding past daar heel goed bij. Twee beeldbegeleiders, die werken met de leerKRACHTmethodiek, vertellen erover.