Beter Begeleiden van uitdagend onderwijs (BBM sept 2014)

Op elke basisschool komen begaafde leerlingen voor. Leraren doen hun best om voor deze leerlingen een uitdagend onderwijsaanbod samen te stellen. Er worden dure pakketten aangeschaft, er wordt gecompact op de reguliere leerstof en toch ervaart niet elke leraar dat de genomen maatregelen leiden tot het gewenste resultaat. In dit artikel analyseert Elenoor van Gerven zes valkuilen en benoemt tegelijkertijd zes ‘kansen’ om tot een betere begeleiding van uitdagend onderwijs te komen.