De literatuurlijst bij het artikel ‘Eindtoets basisschool: terug naar het doel’ (BBM mrt 2019)

De literatuurlijst bij het artikel ‘Eindtoets basisschool: terug naar het doel’ van Machiel Karels van maart 2019.