Ewa faka? Spreek straattaal a mattie! (BBM mei 2020)

Wat is straattaal precies? En hoe verhoudt deze taalvariant zich tot het Standaardnederlands, oftewel schooltaal? Khalid Mourigh, berberoloog en specialist meertaligheid, laat zien dat straattaal geen taalverloedering is en beschrijft hoe je er als onderwijsprofessional mee om kan gaan.
De bijbehorende literatuurlijst is apart opgenomen in deze materialenbank.