Formatieve assessment in theorie en praktijk

Het leren van de leerling vanuit ander perspectief

Scholen willen ontwikkelingsgericht werken en leerlingen betrekken bij hun eigen leerproces. Het gedachtegoed en de praktische uitwerking van formatieve assessment kunnen daarbij ondersteunend zijn. Wat is de theoretische onderbouwing? Hoe werkt het in de dagelijkse praktijk? En wat kunnen begeleiders hiermee?

Tekst: Ruurd Adrian