Handelingskader thuisblijvers

Hoe handel je als een kind in coronatijd wordt thuisgehouden?

Sommige ouders houden hun kind noodgedwongen thuis van school, omdat een gezinslid zo’n kwetsbare gezondheid heeft dat een coronabesmetting ernstige gevolgen kan hebben. Hoe ga je daar goed mee om?

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft met verschillende organisaties – waaronder de LBBO – een kader ontwikkeld waarin staat beschreven hoe te handelen in deze situatie. Het is belangrijk dat de betrokken organisaties – zoals de school, jeugdarts en leerplichtambtenaar – samen met ouders werkbare afspraken maken over hoe het onderwijs aan het kind het beste kan worden ingevuld. Het inzetten van drang en dwang om een kind op school te krijgen, is in zo’n situatie niet passend.