Het ontwikkelingsperspectief (OPP) (BBD sept 2010)

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief kan in SBO-scholen een belangrijke bijdrage leveren.
Een artikel van Ellen Pieterse