Hoe ondersteun ik een leerling met TOS? (BBM sept 2017)

Het is voor een leerling met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaak onmogelijk om vanuit zijn beperking een hulpvraag op de juiste manier te formuleren. Het ‘ongewenste’ gedrag lijkt nu vaak de hulpvraag van de leraar, maar het is in principe de hulpvraag van een leerling die het niet anders kan aangeven dan met gedrag.

Tekst: Drs. Bernadette Sanders-Rosbergen