Opbrengstgerichter leren werken met beeldbegeleiding als methodiek (BBD juni 2014)

Wanneer de Inspectie een onvoldoende heeft gegeven voor het taal- of rekenonderwijs, is dat schrikken. Ieder teamlid voelt dan aan dat er iets moet gebeuren. Maar wat is wijsheid? Koop je de nieuwste methode, laat je een specialist een studiedag verzorgen of buig je je opnieuw over de Citoresultaten? Het zijn allemaal waardevolle opties, maar het kan ook anders: focus op het versterken van het vakmanschap van individuele leerkrachten en het team als geheel. Schoolontwikkeling met beeldbegeleiding is een effectieve manier om opbrengstgerichter te leren werken.