Materialenbank

Op zoek naar kennis over een bepaald onderwerp? In de materialenbank vind je een schat aan artikelen, recensies en ander materiaal over uiteenlopende onderwijsinhoudelijke thema’s. Vul slechts een zoekterm in voor het beste resultaat. Mocht je documenten of onderwerpen missen, laat het ons dan weten.
1344 documenten gevonden

Literatuurlijst bij ‘Een aanpak voor slimme onderpresteerders’ (Beter Begeleiden, december 2022)

 

Topboek! ‘Krachtgericht coachen’ en ‘Wegwijzer voor de intern begeleider’ (Beter Begeleiden, december 2022)

De must-reads van Marijke Bouwhuis en Hanneke de Frel.

 

Een aanpak voor slimme onderpresteerders (Beter Begeleiden, december 2022)

Hoe signaleer en begeleid je hoogbegaafde leerlingen die onderpresteren? Tekst: Tania Gevaert en Ophélie Desmet.

 

Recensie: Oplossingsgericht werken voor de klas (Beter Begeleiden, december 2022)

Over hoe je het denken in tekorten en problemen kantelt naar denken vanuit kansen en mogelijkheden. Door: Engelien Houben-Feddema.

 

Het Michaela School Concept. Alle kinderen in beeld (Beter Begeleiden, december 2022)

Michaela Community School, een school met leerlingen uit een kansarm milieu, staat in de top 10 van best presterende scholen…

 

Bijzondere kinderen: Nystagmus (Beter Begeleiden, december 2022)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen. Deze keer: nystagmus. Tekst: Ilse…

 

Column Mariëlle: Wel in beeld, niet gehoord (Beter Begeleiden, december 2022)

‘We hadden de leerling goed in beeld, maar hebben we te veel óver haar gepraat in plaats van mét haar?’…

 

Onderzoek en professionaliseringsprogramma. Formatief toetsen in het voortgezet onderwijs (Beter Begeleiden, december 2022)

Hoe kunnen leraren ondersteund worden bij het ontwikkelen van hun competenties voor formatief toetsen? Tekst: Christel Wolterinck.

 

In gesprek met Vincent Klabbers. Beeldbegeleiding versterkt vakmanschap leraren (Beter Begeleiden, december 2022)

Over beeldbegeleiding als stroomversnelling in de lerarenopleiding. Interview: Nettie Kramer.

 

Heeft de school de bijna-vierjarige in beeld? (Beter Begeleiden, december 2022)

Voordat een kind start in groep 1 is het van belang in beeld te krijgen of de school voor deze…

 

Recensie: De school als werkplaats (Beter Begeleiden, december 2022)

Het fundament van een kwaliteitsaanpak in de school? De kwaliteitscultuur. Door: Josje Jaasma.

 

Recht doen aan kwaliteiten en ambities. Erken de ongelijkheid (Beter Begeleiden, december 2022)

Hoe kun je oog hebben voor de verschillende kwaliteiten binnen een schoolteam? Interview met Hannah Bijlsma en Mirjam Keyser. Interview:…

 

Literatuurlijst bij ‘Kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking. Deze leerlingen willen gezien worden’ (Beter Begeleiden, oktober 2022)

 

Literatuurlijst bij ‘Selectief mutisme. Wanneer een kind niet praat’ (Beter Begeleiden, oktober 2022)

 

Literatuurlijst bij ‘Psychische kwetsbaarheid. Alle kinderen vertellen een verhaal’ (Beter Begeleiden, oktober 2022)

 

Literatuurlijst bij ‘Passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. Van subsidie naar uitvoering’ (Beter Begeleiden, oktober 2022)

 

Topboek! (Beter Begeleiden, oktober 2022)

De must-reads van Linda van Druijten en Mariëlle Lankhuijzen-Hendriksen: Regie in de klas en Socrates op sneakers.

 

Kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking. Deze leerlingen willen gezien worden (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Ze vallen meestal niet op, maar hebben wel degelijk steun en aandacht nodig. Tekst: Jolanda den Hartog-Kok.

 

Selectief mutisme. Wanneer een kind niet praat (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Wat hebben kinderen die op school niet praten nodig van hun begeleiders en leraren? Tekst: Eustache Sollman.

 

Recensie: Lekkere kletskoppen?! (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Vier kinderen met selectief mutisme vertellen over hun ervaringen en de begeleiding die ze krijgen. Door: Josje Jaasma.

 

De positie van … de zelfstandig begeleider in het onderwijs. Regisseur van je eigen werk (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Sophie Dekker begon ruim twaalf jaar terug voor zichzelf en deelt haar ervaringen en tips. Tekst: Mariëlle Lankhuijzen-Hendriksen.

 

Bijzondere kinderen: Schisis (Beter Begeleiden, oktober 2022)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen. Deze keer: schisis. Tekst: Marieke…

 

Psychische kwetsbaarheid. Alle kinderen vertellen een verhaal (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Hoe kunnen jonge kinderen die psychisch zeer kwetsbaar zijn zich zo veerkrachtig als mogelijk ontplooien? Tekst: Martine van Dongen-Boomsma.

 

Column Mariëlle: Aansluiten is afstemmen (Beter Begeleiden, oktober 2022)

‘Wij sluiten aan bij de behoeften van het kind en stemmen het onderwijs hierop af’, staat in elke schoolgids. In…

 

Passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. Van subsidie naar uitvoering (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Voor welke activiteiten gebruiken scholen de subsidie die zij krijgen voor passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen? Tekst: Marjolein Bomhof en…

 

Eerste Hulp Bij Begeleiden (Beter Begeleiden, oktober 2022)

‘Een leerling in mijn groep lijkt mij steeds te willen sarren. Waar kan dit gedrag vandaan komen? En hoe kan…

 

Zelfdoding van een leerling. En dan wordt het donker … heel donker (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Wat doe je als een leerling een einde heeft gemaakt aan zijn leven? Tekst: Nico Leppers.

 

Recensie: Autisme als atypische ontwikkeling (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Hoe sluit je aan bij de verschillende mentale leeftijden van mensen met autisme? Door: Ingrid Nuijt.

 

Naar dienend en verbindend leiderschap. Het werk van de intern begeleider (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Interview met Vivian van Alem en Francis van Haandel over de ib’er als kwaliteitscoördinator. Tekst: Lidy Peters.

 

Topboek (Beter Begeleiden, september 2022)

De must-reads van Ragnild Zonneveld (De herziene taxonomie van Bloom in de klas. Een inspiratieboek voor de leraar) en Andrea…

 

Groepsdynamica en online interactie (Beter Begeleiden, september 2022)

Welke lessen leerde het thuisonderwijs ons over het online in goede banen leiden van groepsprocessen en interacties? Auteur: Marianne den…

 

Recensie ‘Sprekende harten, strijdende zwaarden’ (Beter Begeleiden, september 2022)

Hoe je met onvoorwaardelijke liefde en constructieve begrenzing kinderen met moeilijk gedrag begeleidt. Door: Nettie Kramer.

 

Literatuurlijst bij ‘Begaafd begeleiden met het (mis)matchmodel’ (Beter Begeleiden, september 2022)

 

Begaafd begeleiden met het (mis)matchmodel (Beter Begeleiden, september 2022)

Het (mis)matchmodel helpt je kijken naar het hoogbegaafde kind in zijn context. Auteur: Ragnild Zonneveld.

 

Bijzondere kinderen: Coeliakie (Beter Begeleiden, september 2022)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zelfdzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen. Deze keer: coeliakie. Auteurs: familie…

 

Toelichting bij de leerlinglijst in Janssens & Trommel (2017) en Woltjer & Janssens (ter perse)

Dit is een bijlage bij het artikel Gedrags- en werkhoudingsproblemen vanaf groep 5 van Harry Janssens en Petra van de…

 

Leerlinglijst in Janssens & Trommel (2017) en Woltjer & Janssens (ter perse)

Dit is een bijlage bij het artikel Gedrags- en werkhoudingsproblemen vanaf groep 5 van Harry Janssens en Petra van de…

 

Literatuurlijst ‘Gedrags- en werkhoudingsproblemen vanaf groep 5’ (Beter Begeleiden, september 2022)

 

Gedrags- en werkhoudingsproblemen vanaf groep 5 (Beter Begeleiden, september 2022)

Waarom nemen gedrags- en werkhoudingsproblemen vaak toe vanaf groep 5? En wat kun je eraan doen als begeleider? Auteurs: Harry…

 

Mariëlle (column): De eerste indruk (Beter Begeleiden, september 2022)

De eerste indruk is belangrijk. Maar durf je jouw beeld van de ander vervolgens bij te stellen? Door: Mariëlle Lankhuijzen-Hendriksen.

 

De positie van … de specialist begaafdheid. Voortrekker en spil in de organisatie (Beter Begeleiden, september 2022)

Specialist begaafdheid Laura Vink vertelt hoe zij haar kennis en kunde inzet. Auteur: Mirjam de Vos.

 

Eerste Hulp bij Begeleiden (Beter Begeleiden, september 2022)

‘Ik ben lerarencoach op een school voor voortgezet onderwijs en wil als beeldbegeleider ook filmopnames integreren in de coaching. Mijn…

 

Teamwork bij motorische achterstand (Beter Begeleiden, september 2022)

Amsterdamse ib’ers en gymleraren over de Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek en de samenwerking in het netwerk. Auteurs: Mirka Janssen en…

 

Recensie ‘Uitdagende peuters en kleuters uitdagen’ (Beter Begeleiden, september 2022)

Hoe stem je af op pientere peuters en kleuters (met uitdagend gedrag)? Dit boek biedt kennis en praktische handvatten. Door:…

 

‘Ik ben een andere taal gaan spreken’ (Beter Begeleiden, september 2022)

Interview met Colette de Bruin, bekend gedragsdeskundige op het gebied van autisme. Auteur: Nettie Kramer.

 

cao mbo 2022-2023

De cao mbo 2022-2023 geldig van 1 mei 2022 tot 1 juni 2023 Het overzicht met de financiële arbeidsvoorwaarde kun…

 

Zo maak je als school het verschil (BBM okt 2020)

Een bijzonder stille leerling in de klas? Sociaal angstige kinderen zijn vaak moeilijk te benaderen; ze verstarren soms en zitten…

 

cao mbo 2021-2022

De leden van de FvOv hebben in overgrote meerderheid ingestemd met de technisch gewijzigde cao-mbo. Ook de andere bonden en de…

 

cao VO 2021-2022

De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2021 en loopt tot 1 januari 2022. Alle medewerkers in…

 

Topboek: Breek de stilte en De kracht van kwetsbaarheid (BBM mei 2022)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Hoe ondersteun je getraumatiseerde kinderen? (BBM mei 2020)

Hoe kun je getraumatiseerde leerlingen zo goed mogelijk begeleiden? Klinisch psycholoog Leony Coppens weet er alles van. ‘Het is belangrijk…

 

Recensie: Met plezier werken in het onderwijs (BBM mei 2022)

Recensie van het door William Buijs geschreven boek Met plezier werken in het onderwijs, uitgegeven door LannooCampus

 

Help, ik durf niet! (BBM mei 2022)

Hoe begeleid je kinderen met schoolangst? Wat kun je doen als leerlingen niet naar school durven? Vaak voelen leraren, begeleiders…

 

Recensie: Wanneer de (alarm)bel rinkelt (BBM mei 2022)

Recensie van het in 2021 door Anne van den Ouwelant geschreven en door Trauma Company uitgegeven boek Wanneer de (alarm)bel…

 

Mentaal welbevinden: Tips en handreikingen (BBM mei 2022)

Hoe draag je eraan bij at kinderen en jongeren lekker in hun vel zitten? Hoe ondersteun je leerlingen als ze…

 

Werken aan mentaal welbevinden van leerlingen (BBM mei 2022)

Wat kun je doen als leerlingen niet lekker in hun vel zitten? De positieve psychologie geeft handvatten om geluk en…

 

Sansevieria: Wat is je overkomen? (BBM mei 2022)

Na 7 jaar neemt Sansevieria afscheid met haar laatste column.

 

Als je leerling stil is (BBM mei 2022)

Als je na de eerste weken va het schooljaar de klas doorneemt met de leraar, zijn er altijd een paar…

 

EHBB: Wat hebben (hoog)begaafde kinderen die niet goed in hun vel zitten vooral nodig van hun begeleider (BBM mei 2022)

In deze rubriek behandelen we veelgestelde vragen van (beginnende) begeleiders. Dit keer beantwoorden  Marij Person en Mia Frumau-van Pinxten de…

 

Rouwgroep en stilteruimte op het vmbo (BBM mei 2022)

In gesprek met Cathrien Telenhof, leraar levensbeschouwing en rouwbegeleider op de Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh, locatie Salland vmbo, Assen.…

 

Met de poort op slot in de klas (BBM mei 2022)

In iedere klas zitten wel leerlingen die zo’n groot verlies hebben meegemaakt dat zij hun gevoelens achter slot en grendel…

 

Recensie: Bijna alles wat je moet weten over psychologie van kinderen en jongeren (BBM mei 2022)

De door Lidy Peters geschreven recensie van het in 2021 door LannooCampus uitgebrachte boek Bijna alles wat je moet weten…

 

De gevolgen van lockdowns voor leerlingen (BBM mei 2022)

Jeugd- en schoolpsycholoog Mathieu Peters behandelt sinds de allereerste lockdown in maart 2020 steeds vaker jonge cliënten met klachten die…

 

Literatuurlijst Werken aan mentaal welbevinden van leerlingen (BBM mei2022)

Literatuurlijst bij het door Jacqueline Boerefijn geschreven artikel ‘Werken aan metaal welbevinden van leerlingen’ Beter Begeleiden mei 2022

 

Literatuurlijst bij artikel Als je leerling stil is (BBM mei 2022)

Literatuurlijst behorende bij het door Anton Horeweg geschreven artikel Als je leerling stil is uit Beter Begeleiden mei 2022.

 

Rubriek Topboek Teach like a champion (BBM maart 2022)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Van ingewikkeld naar inspirerend (BBM maart 2022)

Samenwerking tussen onderwijs, ouders en hulpverlening Een goede samenwerking tussen school, ouders en jeugdhulpverlening kan bijdragen aan de effectieve ondersteuning…

 

Recensie: Wetenswaardig (BBM maart 2022)

Recensie van het in 2021 uitgegeven boek Wetenswaardig

 

Belang van vroege signalering van een TOS (BBM mrt 2022)

In de eerste zes jaren van hun leven maken kinderen de grootste ontwikkeling door op taalgebied. Wanneer problemen in de…

 

Rubriek Bijzondere Kinderen: Gilles de la Tourette

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen, waarmee je in je werk…

 

De positie van….. de gedragsspecialist (BBM maart 2022)

Wat hoort wel en niet bij mijn taken? Hoe zorg ik ervoor dat collega’s mij weten te vinden? Hoe kan…

 

Column Sansevieria: Wiegje (BBM mrt 2022)

De column sansevieria uit Beter Begeleiden van maart 2022 over kansenongelijkheid.

 

Het hoorrecht voor leerlingen

Wat leerlingen te zeggen hebben, doet ertoe. Onderwijsprofessionals hebben daar rekening mee te houden bij het nemen van beslissingen. In…

 

EHBB: ‘Welke rol heeft spelen in groep 3 en hoe begeleid je het spelen in groep 3?’ (BBM mrt 2022)

In deze rubriek behandelen we veelgestelde vragen van (beginnende) begeleiders. Heb jij ook een vraag? Meld je bij de redactie…

 

Aan de slag met co-teaching (BBM mrt 2022)

Met co-teaching kun je in relatief korte tijd het handelingsrepertoire en de houding van een leraar versterken. Het is een…

 

Recensie: Handboek gedrag op school

Recensie van het in 2021 gepubliceerde boek Handboek gedrag op school

 

Interview: Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen

Interview met Eleonoor van Gerven, Anouke Bakx en Annemieke Weterings-Helmons n.a.v. hun boek ‘Hoe dan?!’

 

Ik ben in beeld beschrijving – behorende bij artikel Het hoorrecht voor leerlingen (BBM mrt 22)

De vragenlijst Ik ben in beeld, behorende bij artikel Hoorrecht voor kinderen uit de Beter Begeleiden van maart 2022

 

Literatuurlijst bij het artikel ‘Van ingewikkeld naar inspirerend’ (BBM maart 2022)

Een goede samenwerking tussen school, ouders en jeugdhulpverlening kan bijdragen aan de effectieve ondersteuning van leerlingen. Maar juist deze samenwerking…

 

Literatuurlijst behorende bij artikel ‘Belang van vroege signalering van een TOS’

In de eerste zes jaren van hun leven maken kinderen de grootste ontwikkeling door op taalgebied. Wanneer problemen in de…

 

Rubriek Topboek (BBM jan 2022)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Samenwerken met de leerplichtambtenaar (BBM jan 2022)

Bij het voorkómen van schoolverzuim en thuiszitten kun je als begeleider heel goed samen optrekken met Leerplicht. Twee leerplichtambtenaren die…

 

Recensie: Het jongetje Robbert (BBM jan 2022)

Recensie van het in 2021 door SWP uitgegeven boek ‘Het Jongetje Robbert’

 

Zo voorkom je vastlopen (BBM jan 2022)

Moeilijk of juist makkelijk leren? Hoe herken je leerlingen die heel moeilijk of juist erg gemakkelijk leren? En wat kun…

 

Rubriek Bijzondere kinderen: Gegeneraliseerde angststoornis (BBM jan 2022)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen, waarmee je in je werk…

 

Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs (BBM jan 2022)

‘Hé, ik kan lezen wat ik geschreven heb!’ Als leesbaar schrijven niet lukt, kan dat enorm frustreren. Ambulant begeleider Gees…

 

Rubriek Sansevieria: Ga er even voor zitten (BBM jan 2022)

De rubriek Sansevieria over o.a. lerarentekort

 

Recensie: Strategiekaarten huiswerk (BBM jan 2022)

Recensie van het in 2021 door High 5 Publishers uitgegeven boek ‘Strategiekaarten huiswerk, zelfstandig plannen, maken en leren’

 

De ‘Cirkeltechniek’ (BBM jan 2022)

Oplossingsgericht gesprekken voeren. Startgesprekken, voortgangsgesprekken, eindgesprekken … begeleiders voeren ze regelmatig. Het leeuwendeel gaat over problemen. Het kan anders! Met…

 

EHBB- Ik begeleid een leerling, maar ik merk dat de school en de ouders niet op een lijn zitten (BBM jan 2022)

In deze rubriek behandelen we veelgestelde vragen van (beginnende)begeleiders. Deze keer de vraag: ‘Ik begeleid een leerling, maar ik merk…

 

Is maatwerk mogelijk (BBM jan 2022)

De groep leerlingen met een chronische lichamelijke aandoening is groot en divers. Hoe zorg je ervoor dat deze leerlingen op…

 

Recensie: Leer ze lezen (BBM Jan 2022)

Recensie van het in 2021 door Didactief uitgegeven boek ‘Leer ze lezen’.

 

Interview: ‘Ik wil leerlingen een stem geven’ (BBM jan 2022)

Marijn Schilders geeft haar begeleiding van leraren met video iets extra’s mee: ze filmt niet alleen de leraar, maar interviewt…

 

Beroepsstandaard jonge-kindspecialist artikel HJK jan 2022

Een artikel uit het tijdschrift HJK over De beroepsstandaard voor de jonge-kindspecialist, ontwikkeld door de afdeling Jonge-Kindspecialisten van de LBBO.…

 

7.5-5-7.5 schrijf A4 A5 PDF (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

7.5-5-7.5 schrijf A4 A5 Word (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

6-4-6 schrijf A4 Proefwerkpapier (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022. Bij dit document kun je…

 

6-4-6 schrijf A4-A5 Word (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

4-4-4 schrijf A4 PDF (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

4-4-4 schrijf A4 Word (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

4.5-3-4.5 schrijf A4 PDF (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

4,5-3-4,5 schrijf A4 Word (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

Schrijfblad 3-3-3 schrijf A4 PDF (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

Literatuurlijst bij het artikel ‘Hoe voorkom je dat moeilijk en makkelijk lerenden vastlopen?’ Beter Begeleiden januari 2022

Literatuurlijst bij het artikel ‘Hoe voorkom je dat moeilijk en makkelijk lerenden vastlopen?’ Beter Begeleiden januari 2022

 

Topboek: Handelingsgericht werken in vo en Anders vasthouden (BBM jan 2022)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Samenwerken met de leerplichtambtenaar (BBM jan 2022)

Bij het voorkómen van schoolverzuim en thuiszitten kun je als begeleider heel goed samen optrekken met Leerplicht. Twee leerplichtambtenaren die…

 

Recensie: Het jongetje Robbert (BBM jan 2022)

Recensie van het in 2021 door SWP uitgegeven boek Het jongetje Robbert, over leerangst en zelbepaaldheid.

 

Zo voorkom je vastlopen (BBM jan 2022)

Hoe herken je leerlingen die heel moeilijk of juist erg gemakkelijk leren? En wat kun je doen om te voorkomen…

 

Rubriek Bijzondere Kinderen: Gegeneraliseerde angststoornis (GAS) (BBM jan 2022)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen, waarmee je in je werk…

 

Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs (BBM jan 2022)

Als leesbaar schrijven niet lukt, kan dat enorm frustreren. Ambulant begeleider Gees Wagner ontwikkelde een werkvorm voor handschriftverbetering, gericht op…

 

Column: Sansevieria ‘Ga er even voor zitten’ (BBM jan 2022)

Een begeleider met een scherpe tong schrijft over haar dagelijkse praktijk in het basisonderwijs.

 

Recensie: Strategiekaarten huiswerk (BBM jan 2022)

Recensie van de strategie kaarten huiswerk

 

Oplossingsgerichte gesprekken voeren De ‘Cirkeltechniek’ (BBM jan 2022)

Startgesprekken, voortgangsgesprekken, eindgesprekken … begeleiders voeren ze regelmatig. Het leeuwendeel gaat over problemen. Het kan anders! Met behulp van de…

 

Rubriek: EHBB: Ambulant begeleider (BBM jan 2022)

In deze rubriek behandelen we veelgestelde vragen van (beginnende) begeleiders. Dit keer de vraag van een ambulant begeleider: ‘Ik begeleid…

 

Leerlingen met een chronische lichamelijke aandoening, is maatwerk mogelijk? (BBM jan 2022)

De groep leerlingen met een chronische lichamelijke aandoening is groot en divers. Hoe zorg je ervoor dat deze leerlingen op…

 

Recensie: Leer ze lezen (BBM jan 2022)

Recensie van het in 2021 verschenen boek Leer ze lezen, praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs uitgegeven door Didactief

 

Beeldbegeleiding met leerlinginterviews: ʻIk wil leerlingen een stem geven’ (BBM jan 22)

Marijn Schilders geeft haar begeleiding van leraren met video iets extra’s mee: ze filmt niet alleen de leraar, maar interviewt…

 

Verzuimkaart (behorende bij artikel ‘Samenwerken met de leerplichtambtenaar’ BBM jan 2022

Verzuimkaart uit 2021 die wordt gebruikt in Wijk bij Duurstede. Behorende bij het artikel Samenwerken met de leerplichtambtenaar, een dubbel…

 

Rubriek: Topboek Bringt minds, poor grades (BBM dec21)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Virtual reality in de lerarenopleiding (BBM dec21)

We weten uit onderzoek dat leraren in opleiding klassenmanagement lastig vinden. En ook, dat het hen helpt om tijdens de…

 

Recensie: dit is goed onderwijs (BBM dec21)

Recensie van het in 2021 door Amsterdam University Press uitgegeven boek

 

Toegepaste gedragsleer in het onderwijs (BBM dec21)

Gedragsproblemen zijn zo oud als het onderwijs zelf. Hoe ga je ermee om? Programma’s die gebaseerd zijn op de toegepaste…

 

Aan de slag met kennis uit onderzoek (BBM dec21)

Hoe blijf je op de hoogte van de nieuwste inzichten uit onderwijsonderzoek? En hoe gebruik je die kennis in de…

 

Aan de slag met de onderzoekscultuur in de school (BBM dec21)

Allerlei rapporten en beleidsstukken benadrukken het belang van een onderzoekscultuur in scholen. Hoe kun je als begeleider zo’n cultuur helpen…

 

Recensie: Pedagogiek als betrokken handelingswetenschap (BBM dec21)

Recensie van het in 2021 door Phronese uitgegeven boek

 

Regel en uitzondering, over passend onderwijs bij hoogbegaafdheid (BBM dec21)

Het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid blijkt geen makkelijke opgave. Kan wetenschappelijke kennis hierbij helpen?…

 

Column: Sansevieria Progressief achteruit (BBM dec21)

Column Sansevieria uit het thema nummer Onderwijs en wetenschap van Beter Begeleiden december 2021

 

Moet het altijd evidence informed? (BBM dec21)

Dient alles wat begeleiders, leraren en andere onderwijsprofessionals op school doen ‘evidence informed’ te zijn? Anders gezegd: moeten alle aanpakken,…

 

‘Slechts één ding telt: de kwaliteit van leraren’ (BBM dec 21)

Het primair onderwijs zou meer gestoeld moeten zijn op wetenschappelijke inzichten. Dat is de mening van prof. dr. Anna Bosman…

 

Rubriek: Topboek (BBM okt 2021)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Werken aan gelijke kansen vraagt om ongelijke behandeling (BBM okt 2021)

Tekst: Hans Spekman en Joep de Boer Er groeien in ons land honderdduizenden kinderen op in armoede. Deze kinderen doen…

 

Recensie: Close Reading in de praktijk (BBM okt 2021)

Recensie van de boekenreeks Close reading in de praktijk dat in 2021 door Uitgeverij Pica is uitgegeven.

 

Meertaligheid (her)waarderen

Tekst: Lidy Peters De leerling die thuis een andere taal spreekt dan het Nederlands, kan veel baat hebben bij de…

 

Rubriek: Bijzondere kinderen; Diabetes type 1 (BBM okt 2021)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen, waarmee je in je werk…

 

Kennismakingsbrief (behorende bij artikel Visualisaties in gesprekken met leerlingen BBM okt 2021)

Voorbeeld van een kennismakingsbrief zoals deze is beschreven (figuur 2) in het artikel Visualisaties in gesprekken met leerlingen (Beter Begeleiden…

 

Kindbrief (behorende bij artikel Visualisaties in gesprekken met leerlingen BBM okt 2021)

Voorbeeld kindbrief zoals deze wordt beschreven in het artikel Visualisaties in gesprekken met leerlingen (figuur 7) uit de Beter Begeleiden…

 

Visualisaties in gesprekken met leerlingen. Zullen we het uittekenen? (BBM okt 2021)

Tekst: Eugenie van Dijck, Myrthe Drexhage, Ghislaine Rootlieb, Noëlle Pameijer, Petra de Waard, Debora van den Heuvel en Corine Vos…

 

Rubriek: Sansevieria; Maar één ding te doen (BBM okt 2021)

Rubriek Sansevieria uit Beter Begeleiden van oktober 2021

 

Recensie: Verbinding. Praktijkboek systeemdenken in een lerende school (BBM okt 2021)

Recensie van het in 2021 door Natuurlijk leren uitgegeven boek Verbinding. Praktijkboek systeemdenken in een lerende school 

 

Cognitief talent stimuleren bij meertalige kinderen (BBM okt 2021)

Tekst: Femke Danse, Annelies de Muijnck, Christa Lodewijks   Alle kinderen moeten op school een plek krijgen die past bij…

 

Rubriek: Eerste hulp bij begeleiden

In deze rubriek behandelen we veelgestelde vragen van (beginnende) begeleiders. Heb jij ook een vraag? Meld je bij de redactie…

 

Last van labels in de klas (BBM okt 2021)

Tekst: Floortje Scheepers Steeds meer kinderen en jongeren krijgen te horen dat zij ‘iets hebben’, bijvoorbeeld ADHD, dyslexie of een…

 

Recensie: Werken in een kleuterwereld deel 2 (BBM okt 2021)

Recensie van het in 2020 door Leuker.nu uitgegeven boek Werken in een kleuterwereld deel 2

 

Expliciete Directe Instructie 2.0 (BBM okt 21)

Interview: Engelien Houben-Feddema en Lidy Peters Op veel scholen is expliciete directe instructie gemeengoed geworden. Wat maakt deze manier van…

 

Leeg format Drie Cirkels, Laat je werk zien (BBM sept 21)

Figuur 2 uit het artikel Begeleiders, laat je werk zien van Petra de Waard, Debora van den Heuvel, Eugenie van…

 

Beeldbegeleiding en leerKRACHT gaan goed samen

‘Elke dag samen een beetje beter’ is een belangrijk aspect van de cultuur op leerKRACHT-scholen. Beeldbegeleiding past daar heel goed…

 

CAO MBO 2021

Cao MBO 2021 Looptijd van 15 mei 2021 tot 1 december 2021

 

Literatuurlijst: Hoe herken je cognitief talent bij een meertalig kind? (BBM sept21)

Literatuurlijst behorende bij het artikel Hoe herken je cognitief talent bij een meertalig kind? uit Beter Begeleiden september 2021

 

Hoe herken je cognitief talent bij een meertalig kind? (BBM sept21)

Overal in Nederland, met name in de grote steden, zien we een toenemend aantal meertalige leerlingen in het onderwijs. Ook…

 

Sansevieria: Wie schrijft die blijft (BBM sept 21)

Rubriek Sansevieria over het belang van aantekeningen maken en schrijven. De uitdrukking ‘Wie schrijft, die blijft’ had oorspronkelijk de betekenis:…

 

Topboek: How to educate a citizen en The reading mind (BBM sept 21)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Recensie: Motiveer en leer (BBM sept 21)

Recensie van het in 2020 verschenen boek Motiveer en leer. Het boek is geschreven door Pauline jonker en uitgegeven door…

 

De denkende klas (BBM sept 21)

We zouden onze leerlingen meer gelegenheid moeten geven hun eigen verwondering te volgen en spelenderwijs hun eigen vragen te onderzoeken.…

 

Bijzondere kinderen: Het 22q11.2 deletiesyndroom (BBM sept 21)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen, waarmee je in je werk…

 

Literatuurlijst: Drie mythes over kleuteronderwijs ontzenuwd (BBM sept 21)

Literatuurlijst bij het artikel Drie mythes over kleuteronderwijs ontzenuwd  uit Beter Begeleiden september 2021

 

Drie mythes over kleuteronderwijs ontzenuwd (BBM sept 21)

Leerkansen vergroten in groep 1 en 2 Fruit rijpt met het verstrijken der tijd vanzelf, maar kinderen niet. Zij hebben…

 

Literatuurlijst: Het begeleiden van lerende collega’s (BBM sept 21)

literatuurlijst bij het artikel Het begeleiden van lerende collega’s door Naomi Martens uit Beter Begeleiden september 2021  

 

Het begeleiden van lerende collega’s (BBM sept 21)

Leerprocessen van de professionals in de school begeleiden, hoe pak je dat aan? In dit artikel geeft onderwijsadviseur Naomi Mertens…

 

Eerste hulp bij begeleiden: Hoe geef ik mijn nieuwe rol vorm in een team dat mij kent als leraar? (BBM sept21)

in de rubriek Eerste hulp bij begeleiden wordt dit keer de vraag ‘Ik ben ib’er geworden op de school waar…

 

Leeg format Zolang-Zodra uit Begeleiders, laat je werk zien! (BBM sept 21)

Een leeg format van het in het artikel Begeleiders, laat je werk zien! genoemde figuur 4 van Zolang-Zodra

 

Routekaart van BAO naar SO-SBO – Begeleiders, laat je werk zien! (BBM sept 21)

De routekaart wordt besproken in het artikel Begeleiders laat je werk zien! uit Beter Begeleiden, september 2021 In trajecten waarin…

 

Literatuurlijst Begeleiders, laat je werk zien! (BBM sept 21)

literatuurlijst behorende bij het artikel Begeleiders, laat je werk zien!  uit de Beter Begeleiden van september 2021

 

Begeleiders, laat je werk zien! (BBM sept 21)

Visualisaties in leerlingbespreking en multidisciplinair overleg Binnen Stichting Elan en Samenwerkingsverband Unita is er de afgelopen jaren geëxperimenteerd met het…

 

Recensie: Rebelleren kan je leren (BBM sept 21)

Recensie geschreven door Sylvia Peters van het boek Rebelleren kan je leren uit 2020. Het boek is geschreven door Fanny…

 

Leren lezen doen we samen (BBM sept21)

Goed leren lezen is nodig om in de huidige maatschappij mee te kunnen draaien. Het is de taak van elke…

 

Handelingskader thuisblijvers

Hoe handel je als een kind in coronatijd wordt thuisgehouden? Sommige ouders houden hun kind noodgedwongen thuis van school, omdat…

 

dialoogplaad advies- en instemmingsrechten NPO

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgen scholen in het funderend onderwijs extra middelen om coronavertragingen in te halen. In…

 

Rapport Een verstevigd fundament voor iedereen

Het rapport Een verstevigd fundament voor iedereen bevat de resultaten van een onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van het basisonderwijs en…

 

Handreiking Onderwijs, zorg en Leerplichtwet

Het komt voor dat jongeren (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Deze jongeren hebben behoefte aan maatwerkoplossingen. Welke…

 

Intervisie (BBM mei 2021)

Leren van en met elkaar Intervisie wordt soms gezien als een noodzakelijk kwaad, terwijl het juist een waardevol instrument kan…

 

Topscholing (BBM mei 2021)

Sommige scholingen blijven je altijd bij. Redactieleden reageerden op de vraag: wat is de beste training, opleiding of scholing die…

 

Literatuurlijst: Wees een schipper (BBM mei 2021)

Literatuurlijst behorende bij het artikel Wees een schipper (BBM mei 2021)

 

Wees een schipper (BBM mei 2021)

Professionele groei begint met persoonlijk leiderschap De kern van persoonlijk leiderschap is: kiezen waarop je wilt koersen in je leven…

 

Professionaliseren met de LBBO (BBM mei 2021)

Wil jij je verder ontwikkelen en de kwaliteit van je werk verbeteren? De LBBO ondersteunt je op allerlei manieren, zoals…

 

Literatuurlijst: Professionaliseren met enIQma (BBM mei 2021)

Literatuurlijst bij het artikel Professionaliseren met enIQma uit Beter Begeleiden mei 2021

 

Professionaliseren met enIQma (BBM mei 2021)

Spel over (hoog)begaafdheid Het kan best lastig zijn om (hoog)begaafde leerlingen te herkennen en passend te begeleiden. Vanuit onderzoekswerkplaats POINT…

 

Recensie: Leren in verbondenheid (BBM mei 2021)

Recensie van het in 2021 door Gelling Publishing & Training uitgegeven boek. Geschreven door Leendert-Jan Parlevliet, Corrinne Dekker-Drayer en Donata…

 

Met het team het onderwijs verbeteren (BBM mei 2021)

Evidence informed lesgeven Op het Alfrinkcollege in Deurne ging in 2019 een nieuwe aanpak van start: evidence informed onderwijzen. Lees…

 

Sansevieria: Juffrouw Janssen

Column Sansevieria uit Beter Begeleiden mei 2021 gaat over de professionalisering van Juffrouw Janssen

 

Literatuurlijst bij Eerste hulp bij ongewenste resultaten (BBM mei 2021)

Literatuurlijst behorende bij het artikel Eerste hulp bij ongewenste resultaten (BBM mei 2021)

 

Eerste hulp bij ongewenste resultaten (BBM mei 2021)

Professionaliseren door (h)erkennen van defensieve patronen. Als je begeleiding even niet het gewenste resultaat oplevert, wijt je dat misschien aan…

 

Recensie: Erken de ongelijkheid (BBM mei 2021)

Recensie van het in 2021 door Uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘Erken de ongelijkheid’.

 

PLG als katalysator van professionalisering (BBM mei 2021)

De meeste begeleiders, leraren en schoolleiders vinden het leuk om gericht te werken aan hun eigen ontwikkeling en het verbeteren…

 

Literatuurlijst bij Kenmerken van effectieve professionaliseringstrajecten (BBM mei 2021)

Literatuurlijst bij het artikel Kenmerken van effectieve professionaliseringstrajecten uit Beter Begeleiden mei 2021

 

Kenmerken van effectieve professionaliseringstrajecten (BBM mei 2021)

Als je je verder wilt ontwikkelen, kun je kiezen uit tal van cursussen, opleidingen, trainingen, studiedagen, congressen. Hoe scheid je…

 

Protocol van de sociale partners: Onderwijs tijdens corona

Het op 31 maart aangepaste gezamenlijke protocol Onderwijs tijdens corona VO van AOb, CNV Onderwijs, FvOv en VO-raad. Belangrijkste aanpassing…

 

Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs

handige tijdlijn Nationaal programma onderwijs

 

Topboek: Het geheugenpaleis en De geluksroute (BBM maart 2021)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Eerst denken, dan doen: De ib’er en dubbel-bijzondere leerlingen (BBM maart 2021)

Dubbel-bijzondere leerlingen hebben zowel kenmerken van (hoog)begaafdheid als van een leer- of ontwikkelingsstoornis. Hoe onderzoek je als intern begeleider hun…

 

Recensie: Mijn beschermende brein (BBM maart 2021)

Recensie van het in 2019 verschenen boek ‘Mijn beschermende brein’ geschreven en uitgegeven door Kitty Rumping en Ramona van Bakkum.

 

Speelveld van het kind, filmen op school én thuis (BBM maart 2021)

Marianne Bookelmann en Inger Steinmetz ontwikkelden een nieuwe manier van beeldbegeleiden met meerdere partners: ‘Speelveld van het kind’. Wat maakt…

 

Rubriek Bijzondere Kinderen: Verebrale parese (CP) (BBM maart 2021)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen, waarmee je in je werk…

 

Een praatje met een plaatje (BBM maart 2021)

Hoe je visualisatie inzet in de leerling zorg: In dit artikel laten de auteurs zine hoe je afbeeldingen en tekeningen…

 

Recensie: Reisgids zelfregulerend leren (BBM maart 2021)

Recensie van het in 2020 verschenen boek ‘Reisgids zelfregulerend leren’ uitgegeven door SWP en geschreven door Mirjam Zwaan.

 

Het aanpakken van druk gedrag (BBM maart 2021)

Hoe kun je kinderen met ongeconcentreerd en/of druk en impulsief gedrag op een goede manier ondersteunen in de klas? De…

 

Sansevieria: Maar toch (BBM maart 2021)

Column Sansevieri: maar toch… Relativeren tijdens lockdown.

 

Kleuters toetsen mag straks niet meer: wat dan wel? (BBM maart 2021)

Vanaf augustus 2022 mag je bij kleuters geen toetsen meer afnemen. Hoe volg je de ontwikkeling van kinderen in groep…

 

Recensie: Meer dan slim (BBM maart 2021)

Recensie van het in 2020 door Uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘Meer dan slim’ over talentgericht begeleiden van hoogbegaafde kinderen en…

 

Werken aan gelijke kansen (BBM mrt 2021)

Al Wafa kiest voor ‘De transformatieve school’ door Nettie Kramer Het veelgeroemde programma ʻKlassenʼ van omroep Human (NPO 1) toonde…

 

Handreiking stap voor stap naar schooleigendoelen

Een handreiking voor het bepalen van ambitieuze en realistische schooldoelen

 

Literatuurlijst bij Praatje met een plaatje (BBM maart 2021)

Literatuurlijst bij het artikel Praatje met een plaatej welke gepubliceerd is in de Beter Begeleiden van maart 2021

 

Literatuurlijst bij Eerst denken dan doen (BBM maart 2021)

Literatuurlijst bij het artikel Eerst denken dan doen, welke gepubliceerd is in de Beter Begeleiden van maart 2021

 

Literatuurlijst bij Kleuters toetsen mag straks niet meer (BBM maart 2021)

Literatuurlijst bij het artikel Kleuters toetsen mag straks niet meer, welke gepubliceerd is in de Beter Begeleiden van maart 2021

 

Literatuurlijst bij De formatieve school (BBM maart 2021)

Literatuurlijst bij het artikel De formatieve school welke gepubliceerd is in de Beter Begeleiden van maart 2021

 

Literatuurlijst ‘Het aanpakken van druk gedrag’ (BBM maart 2021)

Literatuurlijst bij het artikel Het aanpakken van druk gedrag welke gepubliceerd is in de Beter Begeleiden van maart 2021

 

Begeleiden van kinderen met leesproblemen en dyslexie in de corona-periode

Mogelijke scenario’s voor toestmomenten en ON3 voorjaar 2021

 

Begeleiding leerlingen met leesproblemen en dyslexie in de corona-periode

Aangepast toetsen en begeleiden voor EEd voorjaar 2021 In deze centrale berichtgeving namens alle partners in Dyslexie Centraal bieden we…

 

Leer ze Lezen

In Leer ze lezen, praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs zijn 23 kernpublicaties uit de schatkamer van het internationale…

 

gesprekshandreiking huiselijk geweld en kindermishandeling

De handreiking is bedoeld voor professionals, bestuurders en beleidsmakers die werken in het veld van kindermishandeling en partnergeweld. Met de…

 

Topboek: Getting things done en Leren samenwerken tussen organisaties (BBM jan 2021)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Werken met het ‘Protocol ERWD’ in de praktijk (BBM jan 2021)

Het ‘Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie’ helpt het onderwijs bij het herkennen en begeleiden van leerlingen met ernstige reken- en…

 

Bijzondere kinderen: Cerebral Visual Impairment

In de rubriek Bijzondere kinderen wordt dit keer het Cerebral Visula Impairment besproken.

 

Sansevieria: Lijstjes (BBM jan 2021)

Rubriek Sansevieria, waarin het dit keer over overzicht en lijstjes gaat.

 

Naar school met een visuele beperking (BBM jan 2021)

Ruim driekwart van de blinde en slechtziende leerlingen volgt regulier onderwijs. Dankzij extra begeleiding en aangepaste hulpmiddelen kunnen zij met…

 

Hoe help je bange kinderen om meer te durven? (BBM jan 2021)

Elke basisschoolgroep van 25 leerlingen telt een à twee kinderen met een angststoornis. Deze kinderen vallen vaak niet op, waardoor…

 

Recensie: Bestaat dyslexie? (BBM jan 2021)

Recensie van het in 2020 door SWP uitgegeven boek ‘Bestaat dyslexie?’

 

Schooluitval vanuit het perspectief van thuiszitters (BBM jan 2021)

In 2020 zou geen leerling meer thuiszitten. Voor iedere leerling zou er een passende onderwijsplek zijn gerealiseerd. Maar dit is…

 

Dyscalculie en een hoog IQ (BBM jan 2021)

Dyscalculie wordt soms laat gesignaleerd bij leerlingen met een hoog IQ. In dit artikel vertelt Marisca Milikowski hoe dat komt.…

 

Recensie: Pappa draak wordt niet meer beter (BBM jan 2021)

Recensie van het in 2020 verschenen prentenboek ‘Pappa draak wordt niet meer beter’ door Sacha Groen

 

Zelfinstructie met behulp van de ‘Beertjesmethode’ (BBM jan 2021)

Interview door Josje Jaasma met Kaat Timmermans over aandachts- en werkhoudingsproblemen aanpakken met behulp van de ‘Beertjesmethode’.

 

Sammie en Noah

Dit is een voorleesboekje voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen…

 

Bij ons thuis

Dit informatie boekje is geschreven voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar die een ouder met psychische of…

 

Als het waait in huis

Dit informatieboekje is geschreven voor jongeren vanaf 13 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Het geeft uitleg…

 

Het weerbericht van mijn ouder

Dit is een voorleesboekje voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen…

 

Een Knipoog en een knuffel

In dit informatieboekje worden ouders met psychische of verslavingsproblemen op een begripvolle manier geïnformeerd over opvoeden, terwijl zij zelf kampen…

 

KOPP/KOV Informatiekaarten

Uitleg voor kinderen over de specifieke psychische of verslavingsproblemen van hun ouder De verschillende informatiekaarten van het Trimbos instituut bieden…

 

Topboek: december 2020

In het decembernummer van 2020 komen Speels, liefdevol en vakkundig alsmede het boek De 7 uitdagingen in het onderwijs aan…

 

Alvast wennen versoepelt doorstroom (BBM dec20)

Op de vmbo-locatie van het Christelijk College Groevenbeek in Putten kunnen basisschoolleerlingen uit de omgeving deelnemen aan het programma e-VOlve,als…

 

Beeldbegeleiding in het Taalatelier (BBM dec20)

Het Taalatelier ondersteunt kinderen met een taalachterstand bij de overstap naar een reguliere klas. De kinderen worden regelmatig gefilmd. Waarom?…

 

Recensie: School en thuis (BBM dec20)

Recensie van het in 2019 door Uitgeverij Pica uitgegeven boek.

 

Een soepele overgang van voorschool naar basisschool (BBM dec 20)

Het is voor kinderen en ouders een belangrijke stap: naar de ‘grote’ school gaan. Hoe kun je ervoor zorgen dat…

 

‘Wat moet ik doen om in die andere klas te komen?’ Samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs (BBM dec20)

Waar krijgt een kind het best passende onderwijs wanneer hij een cluster 2-indicatie heeft? Misschien wel in een mediumsetting of…

 

Sansevieria, Breed opgeleid

Sansevieria december 2020

 

Extern verrijkingsonderwijs en reguliere groepen: hoe verbind je twee eilandjes (BBM dec20)

Idealiter ervaren leerlingen een soepele overgang en logische samenhang tussen het aanbod in een reguliere klas en een bovenschools verrijkingsprogramma.…

 

Informatieoverdracht en overgangen; Rechten en plichten van ouders en school (BBM dec20)

Stel, een kind stapt over naar het speciaal onderwijs. Zijn ouders willen absoluut niet dat de huidige school informatie over…

 

Recensie: Technisch lezen in een doorlopende lijn (BBM dec20)

Recensie van het in 2020 door Uitgeverij Pica uitgegeven boek door Marita Eskes

 

Tienercollege Noordoostpolder: een school voor 10-14 jarigen (BBM dec20)

Sommige leerlingen hebben baat bij een meer geleidelijke overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Zij kunnen bijvoorbeeld terecht op het…

 

Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs

 

Topboek: Mission Possible, Vakbekwaam onderwijzen en Praktijkboek passend onderwijs

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Nieuw: Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen (BBM okt20)

De ‘Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen’ is een online zelfevaluatie-instrument, dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in…

 

Recensie: Wanneer krijgen we weer les? (BBM okt20)

Recensie van het in 2019 door Scriptum uitgegeven boek van Paula van Manen.

 

Een bijzonder stille leerling in je klas? Zo maak je als school het verschil (BBM okt20)

Sociaal angstige kinderen zijn vaak moeilijk te benaderen; ze verstarren soms en zitten vaak vast in een patroon van zwijgen,…

 

Bijzondere kinderen: nefrotisch syndroom BBM okt20)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen, waarmee je in je werk…

 

Sansevieria: Kleuters toetsen (BBM okt20)

Het lijkt stil rond het afschaffen van de kleutertoetsen. Tussen 2013 (toen ze niet meer verplicht werden) en 2018 ging…

 

Hoe voorkom je lastig gedrag? (BBM okt20)

Niemand wil probleemgedrag: leraren niet, ouders niet en leerlingen niet. Leraren spelen een belangrijke preventieve rol, ondersteund door de gedragsspecialist…

 

Preventie schoolverzuim? Richt je aandacht op aanwezigheid! (BBM okt 20)

Alle jeugdigen zijn wel eens niet op school. Ze zijn ziek, moeten naar de dokter of hebben een begrafenis. Niets…

 

Recensie: Passend onderwijs in de praktijk

Recensie van het boek van Hans Schuman en Peter de Vries dat in 2020 door Perspectief Uitgevers is uitgegeven.

 

Hoe kijk jij naar passend onderwijs? (BBM okt 20)

In het allereerste nummer van ‘Beter Begeleiden’, tien jaar geleden, schreven we over de invoering van passend onderwijs die toen…

 

Interview met Tim Surma: ‘Vragen zijn fenomenale geheugenversterkers!’ (BBM okt 20)

‘Wijze lessen, twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek’ van Tim Surma won onlangs de door ‘Beter Begeleiden’ georganiseerde verkiezing van het…

 

Literatuurlijst bij het artikel ‘Maak werk van gelijke kansen in het onderwijs’ (BBM sept 20)

Literatuurlijst bij het artikel ‘Maak werk van gelijke kansen in het onderwijs’ door linda van den Bergh, Karin Diemel en…