School Video Interactie Begeleiding en School Wide Positive Behavior Support (BBD mrt 2012)

Dit artikel van M. Haassen kan een inspiratie zijn voor SVIB begeleiders die zich willen bekwamen in het bevorderen van positief gedrag op school.