TOS in het voortgezet onderwijs

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) ervaren op het gebied van taalproductie en taalbegrip grote beperkingen. De mate van de communicatieproblemen kan door de jaren heen wisselen. Zo kan de leerling op de basisschool vooruitgang laten zien, maar kunnen er in de puberteit weer grote problemen ontstaan die het schoolsucces belemmeren. Hoe ga je om met een jongere met TOS?

Tekst: Bernadette Sanders