Voorkom grensoverschrijdend gedrag door risicomanagement (BBM jan 20)

Hoe gaan schoolmedewerkers om met agressie, bedreigende situaties en ander grensoverschrijdend gedrag? Dat is een fundamentele vraag met grote consequenties voor onderwijsorganisaties. Aan de hand van de processtappen van risicogestuurd werken beschrijft Riks Ytsma, consultant sociale veiligheid, hoe deze incidenten beter beheerst kunnen worden.

Tekst: Riks Ytsma