Zelfinstructie met behulp van de ‘Beertjesmethode’ (BBM jan 2021)

Interview door Josje Jaasma met Kaat Timmermans over aandachts- en werkhoudingsproblemen aanpakken met behulp van de ‘Beertjesmethode’.