Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld in de map "Theorie / achtergrondinformatie"

 
Het onderwijs is doorgeschoten met talloze vernieuwingen en hulpprogramma's die slechts leiden tot de bevestiging dat er normale kinderen zijn en kinderen die afwijken, aldus Peter Mol. Volgens hem kan een provocatieve houding van de begeleider ertoe bijdragen dat het tij gekeerd wordt.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 138 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Leerlingen de Nederlands als tweede taal hebben, worstelen vaak met begrijpend lezen. En dat terwijl dit een van de belangrijkste criteria vooor doorstroom naar het voortgezet onderwijs is. Te veel van deze leerlingen stromen lager uit dan havo/vwo, omdat het leesbegrip onvoldoende is. Op de Brede School Academie in Zaanstad krijgen ze na de schooltijd kans om die hoge uitstroom toch te bereiken.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 475 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Scholen zijn wettelijk verplicht om te monitoren hoe leerlingen de sociale veiligheid beleven. De uitkomsten moeten ieder jaar worden aangeleverd bij de Onderwijsinspectie, die actief handhaaft op deze monitoringsverplichting. Maar wat is een goed monitoringsinstrument en misschien nog wel belangrijker: hoe zet je zo'n sociale-veiligheidsmonitor optimaal in op school?
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 434 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Hoe geef je de juiste hulp aan leerlingen met een gedragsvraagstuk? Veel scholen worstelen hiermee. Samenwerkingsverband de Eem wil hen hierbij ondersteunen en kwam een innovatieve methode op het spoor: de Familieklas. In de Familieklas werken ouders en school samen om een leerling te helpen gewenst gedrag aan te leren.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 174 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Veel mensen denken bij het woord trauma aan iets heftigs als een oorlog, ongeluk of onveilige thuissituatie. Dat trauma ook kan ontstaan door school weten nog net veel mensen. In dit artikel wordt uitgelegd wat schooltrauma is, waardoor het kan ontstaan en wat de preventieve maatregelen zijn.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 505 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Onlangs werd En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? van Martin Bootsma en Eva Naaijkens door de LBBO-leden uitgeroepen tot het beste onderwijsboek van 2018. Zij brengen hun ideeën in de praktijk op de Amsterdamse Alan Turingschool. Tijd voor een vraaggesprek. Een interview van Lidy Peters
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 383 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Deze richtlijn gaat over diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren[1] met Developmental Coordination Disorder (DCD). Het doel van de richtlijn is om eenheid te creëren in terminologie, diagnostiek en interventie bij kinderen met (mogelijke) DCD, waarbij de richtlijn een structurele plaats heeft in het beroepsmatig handelen van alle zorgprofessionals die werken met kinderen met DCD. Achterliggend doel is het verbeteren van de zorg aan deze kinderen en het beperken of voorkomen van secundaire gevolgen van DCD, zoals faalangst of terugtrekken uit het sociale leven. De laatste module van de richtlijn gaat over DCD bij adolescenten en volwassenen.
19-08-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 1982 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De literatuurlijst behorende bij het artikel over schooltrauma dat is geschreven door Anton Horeweg en Natasja Hoogerheide. Het artikel is geplaatst in de BBM van september 2019.
24-06-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 268 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Sinds eind 2015 kijkt de inspectie kritisch naar de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden (swv’s), scholen, ouders en ketenpartners om het fenomeen thuiszitters terug te dringen. De LBBO vroeg twee swv’s naar hun inspanningen en resultaten. Wat kunnen ze van elkaar leren en waarom zijn er in de ene regio nauwelijks thuiszitters en loopt het aantal elders op?

Tekst: Janny Buma
08-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 92 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In dit artikel beschrijft expert hoogbegaafdheid Eleonoor van Gerven hoe je met behulp van het zogenoemde Systemisch Interventieprotocol (SIP) het onderwijs aan begaafde leerlingen passend en succesvol kunt maken.

Tekst: Eleonoor van Gerven
08-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 288 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling