Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld in de map "Theorie / achtergrondinformatie"

 
Deze richtlijn gaat over diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren[1] met Developmental Coordination Disorder (DCD). Het doel van de richtlijn is om eenheid te creëren in terminologie, diagnostiek en interventie bij kinderen met (mogelijke) DCD, waarbij de richtlijn een structurele plaats heeft in het beroepsmatig handelen van alle zorgprofessionals die werken met kinderen met DCD. Achterliggend doel is het verbeteren van de zorg aan deze kinderen en het beperken of voorkomen van secundaire gevolgen van DCD, zoals faalangst of terugtrekken uit het sociale leven. De laatste module van de richtlijn gaat over DCD bij adolescenten en volwassenen.
19-08-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 1982 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De literatuurlijst behorende bij het artikel over schooltrauma dat is geschreven door Anton Horeweg en Natasja Hoogerheide. Het artikel is geplaatst in de BBM van september 2019.
24-06-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 268 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Sinds eind 2015 kijkt de inspectie kritisch naar de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden (swv’s), scholen, ouders en ketenpartners om het fenomeen thuiszitters terug te dringen. De LBBO vroeg twee swv’s naar hun inspanningen en resultaten. Wat kunnen ze van elkaar leren en waarom zijn er in de ene regio nauwelijks thuiszitters en loopt het aantal elders op?

Tekst: Janny Buma
08-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 92 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In dit artikel beschrijft expert hoogbegaafdheid Eleonoor van Gerven hoe je met behulp van het zogenoemde Systemisch Interventieprotocol (SIP) het onderwijs aan begaafde leerlingen passend en succesvol kunt maken.

Tekst: Eleonoor van Gerven
08-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 288 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In de moderne samenleving ligt er op school, zowel in de bovenbouw van het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, vaak een stevige uitdaging als het gaat om gedragsproblemen. De methodiek van geweldloos verzet blijkt een effectieve aanpak om de autoriteit en de orde in de klas te herstellen.

Tekst: Wil van Nus
08-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 365 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In Wijk bij Duurstede wordt onder het motto ‘Geen kind Wijk uit’ gewerkt aan een ideaal. Alle kinderen die in de stad wonen, moeten hier ook onderwijs kunnen krijgen. Een van de initiatieven die dit streven naar inclusie ondersteunen is de nieuwe brede school Het Anker. Inge Westerveld, directielid van Brede School Het Anker, legt uit hoe een en ander wordt georganiseerd.

Tekst: Engelien Houben-Feddema
08-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 421 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een succesvolle schoolcarrière is onder meer gestoeld op een goede samenwerking tussen school en ouders. Door af te stemmen op wat voor de ouders belangrijk is, kun je toekomstige problemen voor zijn. Noëlle Pameijer geeft aan de hand van vijf scenario’s handvatten hoe je op een constructieve manier de dialoog met ouders kunt aangaan.

Tekst: Noëlle Pameijer
08-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 1124 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Naast actuele problemen als het lerarentekort en de werkdruk, heb je als schoolteam om te gaan met ouders met overspannen verwachtingen. Peter de Vries, expert samenwerking school en ouders, roept op tot een verandering van binnenuit en besluit met vijf concrete tips voor begeleiders.

Tekst: Peter de Vries
08-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 465 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Scheiden is helaas een realiteit waar veel ouders en kinderen mee leven. André Rouvoet is voorzitter van Platform Scheiden zonder schade dat zich onder meer bezighoudt met het ontwikkelen van een scheidingsloket en een nieuwe scheidingsprocedure. Wat doet het platform nog meer en welke rol ziet Rouvoet voor de school?

Interview: Nettie Kramer
08-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 302 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Bijlagen bij artikel Beter Begeleiden Magazine Mei
Samenwerken met ouders: van nee naar mee!

In Beter Begeleiden Magazine van mei schrijft Noëlle Pameijer dat een succesvolle schoolcarrière onder meer gestoeld is op een goede samenwerking tussen school en ouders. Hieronder vind je een drietal ‘extraatjes’; handige tips en handvatten voor een constructieve dialoog met ouders.

Tekst: Noëlle Pameijer
06-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 149 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling