Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld in de map "Gereedschapskist"

 
Scholen zijn wettelijk verplicht om te monitoren hoe leerlingen de sociale veiligheid beleven. De uitkomsten moeten ieder jaar worden aangeleverd bij de Onderwijsinspectie, die actief handhaaft op deze monitoringsverplichting. Maar wat is een goed monitoringsinstrument en misschien nog wel belangrijker: hoe zet je zo'n sociale-veiligheidsmonitor optimaal in op school?
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 434 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Aanvraag formulier om een deel van de contributie bij de LBBO te verrekenen.
De veel gestelde vragen over deze verrekening vind je terug onder het kopje veel gestelde vragen op onze website
27-08-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 282 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Er komen bij de LBBO veel vragen binnen over observatieformulieren en overgangsformulieren alsmede over formats voor het opstellen van een POP, functioneringsgesprek en/of beoordelingsgesprek.
In dit document leggen we uit waarom deze niet terug te vinden zijn in de materialenbank en geven we je een handreiking waar deze wel te vinden zijn. Natuurlijk kun je voor je POP gesprek wel gebruik maken van onze competentiescan.
27-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 440 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Bijlagen bij artikel Beter Begeleiden Magazine Mei
Samenwerken met ouders: van nee naar mee!

In Beter Begeleiden Magazine van mei schrijft Noëlle Pameijer dat een succesvolle schoolcarrière onder meer gestoeld is op een goede samenwerking tussen school en ouders. Hieronder vind je een drietal ‘extraatjes’; handige tips en handvatten voor een constructieve dialoog met ouders.

Tekst: Noëlle Pameijer
06-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 149 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Vorig jaar is de nieuwe intelligentietest WISC-V-NL uitgekomen. Selma Ruiter en Francien Geerds beschrijven wat er veranderd is ten opzichte van de vorige versie. Dit artikel is een samenvatting van hun uitgebreidere uitleg, die gepubliceerd wordt in de april-editie van Beter Begeleiden Digitaal (www.lbbo.nl).

Tekst: Selma Ruiter en Francien Geerds
18-03-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 79 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Eenvoudige kaart waar in korte stappen staat, wat epilepsie is, hoe je het kunt herkennen en wat je kunt doen bij een aanval. Hierin word ook over absence gesproken.
12-03-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 166 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Erwin Faasse, onderwijskundige, beeldcoach en docent aan de HvA Academie, deed een pilot waarbij een groep docenten werd gevolgd met een 360-graden-camera. Het terugkijken werd gedaan met behulp van een virtual reality-bril. Christine Brons en Erwin Faasse beschrijven de eerste ervaringen.
09-10-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 405 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Vaak worden vragen gezien als een onderdeel van feedback. Of men denkt dat een vraag ook feedback is. Als je veel vragen stelt en geen feedback tussendoor geeft, wordt de ander onzeker. In dit artikel legt Lia Voerman, bedenker van de methode Didactisch Coachen, uit waarom bewuste afwisseling tussen vragen en feedback cruciaal is en waarom er onderscheid gemaakt moet worden tussen vragen stellen en feedback geven.

Tekst: Lia Voerman
18-09-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2386 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis.

Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.
Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis.
03-07-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 4249 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het leren schrijven is een doorgaand leerproces dat ook van invloed is op de ontwikkeling van rekenen, lezen en spellen. De neurologische ontwikkeling en motorische geoefendheid speelt hierbij een grote rol. In dit artikel wordt de ontwikkeling van het schrijven besproken en worden met praktische handvatten gegeven. Hierbij is extra aandacht voor de te maken keuzes, zoals die tussen het blokschrift en/of het verbonden schrift.

Tekst: Janneke Jonker

12-04-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 226 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling