Materialenbank

Op zoek naar kennis over een bepaald onderwerp? In de materialenbank vind je een schat aan artikelen, recensies en ander materiaal over uiteenlopende onderwijsinhoudelijke thema’s. Vul slechts een zoekterm in voor het beste resultaat. Mocht je documenten of onderwerpen missen, laat het ons dan weten.
1095 documenten gevonden

Literatuurlijst bij De leraar als betekenisvolle andere bij kindermishandeling (BBD dec 2017)

In het Beter Begeleiden Magazine van januari 2018 staat een artikel van Peter Mol over de rol van de leraar…

 

Recensie: Waarderend leren in het vo (BBD dec 2017)

Recensie van het in 2017 door uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘Waarderend leren voor het vo’

 

Recensie: Gesprekskaarten (BBD dec 2017)

Recensie van de in 2016 uitgegeven gesprekskaarten van Loes van Gemert

 

Anders dromen, durven, doen met je groep! (BBD dec 2017)

Klassenaanpak met behulp van video-opnames Esther Jager is directeur van De Zonnewijzer in Bussum. Zij beschrijft de ervaringen van haar…

 

Verslag Nationale EN Conferentie (BBD dec 2017)

Op 27 september jongstleden hield Lexima Academie in CineMec in Ede de Nationale EN Conferentie. Het thema ‘Diversiteit is de…

 

Handreiking ruimte in regels

Uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs. Deze handreiking maakt helder over…

 

In gesprek met de leerling werken aan verrijking (BBM nov 2017)

Elke school streeft naar een brede ontwikkeling van haar leerlingen en daar zijn verschillende benaderingen voor. Naast veel inspiratie, biedt…

 

Aan de slag met talentbeleid (BBM nov 2017)

Een goed gedifferentieerde instructie en verwerking, compacten en verrijken van de basisstof; een school moet veel in huis hebben om…

 

Recensie: leren zichtbaar maken met formatieve assessment (BBM nov 2017)

recensie van het in 2016 verschenen boek van Bazalt ‘leren zichtbaar maken met formatieve assessment’

 

Groeigericht begeleiden (BBM nov 2017)

Soms wil het met de begeleiding van een leerling gewoon niet zo lukken. Het kind komt niet in beweging, lijkt…

 

Recensie: De mythe van het gemiddelde (BBM nov 2017)

Recensie van het boek ‘De mythe van het gemiddelde’ succesvol zijn in een wereld voor gelijken van Todd Rose

 

Zo begeleid je een dubbelbijzondere leerling

Begaafde leerlingen die in hun ontwikkeling geremd worden door een leer- of ontwikkelingsstoornis worden dubbelbijzondere leerlingen genoemd. In dit artikel…

 

Hoe maak je onderwijs passend voor begaafde leerlingen? (BBM nov 2017)

Kwadraatonderwijs is een bijzondere vorm van passend onderwijs voor begaafde kinderen. Herman Langhorst, directeur van PCBO Meppel en Kwadraat, is…

 

Hoogbegaafdheid en het werkgeheugen (BBM nov 2017)

‘Kun je de volgende cijfers achterstevoren nazeggen: 5-2-7-8?’ Wat is hoogbegaafdheid en hoe kan dit worden gediagnosticeerd? Hoe kan de…

 

Interview hoogbegaafde Thomas (BBM nov 2017)

Interview begaafde leerling ‘Het gaat om het denkproces; je moet ze leren denken!’ Thomas zat als kleuter in mijn groep…

 

Beter Begeleiden Magazine november 2017 (online bladerexemplaar)

Vanwege de grote belangstelling hebben we een online bladerexemplaar beschikbaar gesteld van het thema nummer (hoog)begaafdheid van november 2017. In…

 

Vraag van een lid over de externe inzet tijdens onderwijsleertijd (BBD okt 2017)

raag van een lid beantwoord Vraag: Binnen het primair onderwijs worden er externen ingezet om leerlingen passende ondersteuning te geven.…

 

Recensie: Minder onderwijzen, meer leren (BBD okt 2017)

Recensie van het in 2016 door Bazalt uitgegeven boek ‘Minder onderwijzen, meer leren’

 

De Meldcode en de praktijk van alledag (BBD okt 2017)

De Meldcode en de praktijk van alledag Hoe werkt de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in de praktijk? Marianne Bookelmann,…

 

Verslag: Pica onderwijscongres

Verslag van het Pica onderwijscongres van 20 september 2017 door Engelien Houben-Feddema

 

Interview: Creatieve oplossingen met digitaal knutselen (BBD okt 2017)

In de tijd dat Pauline Maas afstudeerde als docent Nederlands en textiele werkvormen, was er sprake van een hoge werkeloosheid…

 

Recensie: Hoe komen we van deze rotonde? (BBD okt 2017)

Recensie van het in 2016 door uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘Hoe komen we van deze rotonde?’

 

Verslag Congres Mindset in hulpverlening en onderwijs (BBD okt 2017)

Verslag congres Mindset in hulpverlening en onderwijs Motivatie en zelfvertrouwen Op donderdag 14 september bezocht ons redactielid Nettie Kramer het…

 

Literatuurlijst bij artikel Hoogbegaafdheid en werkgeheugen (BBD okt 2017)

Dit artikel kun je lezen in het Beter Begeleiden Magazine van november 2017. De auteur heeft voor dit artikel geput…

 

Verslag: Flipping the Classroom (BBD okt 2017)

Verslag docententraining Start Flipping the classroom Op 21 juni jongstleden organiseerde het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum,…

 

Mamma, mijn hoofd staat uit op school (BBD okt 2017)

‘Mama, mijn hoofd staat uit op school’ Een moeder van een hoogbegaafd kind, zelf een talentbegeleider, beschrijft de onmacht, het…

 

Wanneer is een kindgesprek passend? (BBM sept 2017)

Psychologe Martine Delfos is een autoriteit op het gebied van gesprekvoering met kinderen en adolescenten. In dit artikel houdt zij…

 

Hoe ondersteun ik een leerling met TOS? (BBM sept 2017)

Het is voor een leerling met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaak onmogelijk om vanuit zijn beperking een hulpvraag op de juiste…

 

Recensie: Activerende en passende werkvormen (BBM sept 2017)

Recensie van het in 2017 door CPS uitgebrachte boek: Activerende en passende werkvormen

 

Vechtscheiding: het kind betaalt de rekening (BBM sept 2017)

Per jaar maken naar schatting 70.000 kinderen mee dat hun ouders gaan scheiden. In het geval van een vechtscheiding gaat…

 

Taalonderwijs aan nieuwkomerskinderen (BBM september 2017)

Veel basisscholen krijgen te maken met nieuwkomerskinderen. Ter ondersteuning bij belangrijke beslissingen rondom het taalonderwijs aan deze kinderen, kregen alle…

 

Recensie: Growth Mindset Pocketboek (BBM sept 2017)

Recensie van het Growth Mindset Pocketboek, dat in 2017 is uitgegeven door Bazalt

 

Werk aan een positieve groep (BBM sept 2017)

Wat doe je als schoolteam met een onrustig, negatief klimaat in een klas, waar je maar geen grip op krijgt?…

 

Begeleiding van startende leraren: dit werkt (BBM sept 2017)

Recent onderzoek wijst uit dat bijna een op de vijf startende docenten binnen vijf jaar een andere carrière zoekt (zie…

 

Lezing: Groepsplannen en spel (conferentie2017)

Presentatie van de lezing van Groepsplannen en spel, een interactieve lezing/workshop waarbij Emilie Groot met de aanwezige jonge kind specialisten…

 

Lezing, Kiva, samen maken we er een fijne school van (conferentie2017)

Presentatie van de lezing ‘Kiva, samen maken we er een fijne school van. De lezing werd op 22 maart tijdens…

 

Lezing: Intervisie in beeld (conferentie2017)

Presentatie van de lezing ‘Intervisie in beeld’ die op 22 maart 2017 gehouden werd door Marjo van Hulten en Tineke…

 

Lezing: Ouderbetrokkenheid 3.0 (conferentie2017)

Lezing Ouderbetrokkenheid 3.0, van informeren naar samenwerken, die op 22 maart 2017 tijdens de conferentie Beter Begeleiden werd gehouden door…

 

Lezing: Handelingsgericht werken in passend onderwijs.(conferentie2017)

De presentatie van de lezing Handelingsgericht werken, recente ontwikkelingen en ervaringen: de cruciale rol van de intern begeleider. Deze werd…

 

Je doet meer dan je denkt! (BBD juni 2017)

Aan de slag met Kerndoel 38 Hoe leer je kinderen respectvol om te gaan met seksuele diversiteit en gender? Je…

 

Groepsdynamica op het po en het vo (BBD juni 2017)

De eerste weken van het schooljaar zijn een essentiële periode als het gaat om groepsontwikkeling. Hoe gaat dat eraan toe…

 

Recensie: Het tienerbrein (BBD juni 2017)

Recensie van het boek ‘Het Tienerbrein’ door Jelle Jolles, over de adolescent tussen biologie en omgeving.

 

Groepsplanloos onderwijs (BBD juni 2017)

Sinds de introductie van het handelingsgericht werken is het Nederlands onderwijs gericht op het maken van groepsplannen en groepsoverzichten. Op…

 

Samen leren door beelden (BBD juni 2017)

Beeldbegeleiding in het onderwijs kent meerdere toepassingsgebieden. In dit artikel beschrijft ib’er en beeldcoach Carola van der Schrier de door…

 

Recensi: Mama, papa, weet je…? ik heb kwaliteiten! (BBD juni 2017)

Recensie van het in 2015 uitgegeven boek ‘Mama, papa, weet je…? ik heb kwaliteiten!’

 

Ib’ers over hun werk binnen passend onderwijs (BBD juni 2017)

In Beter Begeleiden Magazine van mei stond het artikel Intern begeleiders over passend onderwijs met de uitkomsten van het landelijke…

 

Verslag: studiedag werkgeheugen in de klas (BBD juni 2017)

Op 6 april jl. werd in de Jaarbeurs in Utrecht door Pearson Academy een studiedag georganiseerd die in het teken…

 

Ervaringen met Iris Connect (BBD juni 2017)

Iris Connect is een videotechniek waarbij leraren tijdens het lesgeven gevolgd wordt in al hun bewegingen, en vervolgens aan de…

 

Recensie: Flitsgesprekken (BBD juni 2017)

Recensie van het in 2016 uitgegeven boek ‘Flitsgesprekken, 10 minuten intensief bezig met onderwijs’

 

Recensie: Passend voortgezet onderwijs, pedagogisch vakmanschap (BBM mei 2017

Recensie van het door Peter Mol geschreven en in 2016 door Lannoo Campus uitgebrachte boek ‘Passend voortgezet onderwijs, pedagogisch vakmanschap.

 

Onderwijsinspecteur Floor Wijnands: ‘Swv moet zorgen dat schoolbesturen hun zorgplicht kunnen nakomen’ (BBM mei 2017)

Samenwerkingsverbanden spelen een cruciale rol binnen passend onderwijs. Naast het interne toezicht, houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op…

 

Recensie: Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs (BBM mei 2017)

Recensie van het in 2016 verschenen boek ‘Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs, door Peter de Vries en Peter de…

 

Stand van zaken passend onderwijs: Feiten en cijfers (BBM mei 2017)

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 zijn er rapporten en publicaties verschenen die inzicht bieden in…

 

Passend onderwijs op het vmbo; ‘De achterkant van onze zorg is op orde, nu de voorkant!’ (BBM mei 2017)

Wernie Kamps, zorgcoördinator en leerlingbegeleider, en Akke Amsing, sectorleider Theoretische Leerweg en mavo van CS Vincent van Gogh zijn trots…

 

Hoofdbevindingen uit landelijk NCOJ-onderzoek ib’ers over passend onderwijs (BBM mei 2017)

In 2014 werd passend onderwijs ingevoerd. Dit heeft veranderingen met zich meegebracht, niet alleen voor scholen en samenwerkingsverbanden, maar ook…

 

Evaluatie passend ondewijs, de leerling aan het woord (BBM mei 2017)

In het kader van het landelijke evaluatieprogramma Passend Onderwijs zijn leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften gevraagd naar hun ervaringen met, en…

 

Marc Dullaert: Begeleiders staan met hun voeten in de klei (BBM mei 2017)

Marc Dullaert was van 2011 tot 2016 de eerste Kinderombudsman van Nederland. Vervolgens zette hij voor de Verenigde Naties een…

 

Recensie: Autisme ontrafelen

Recensie van het in 2017 uitgebrachte boek ‘Autisme ontrafelen, indtroductie over autisme met het socioschema’ door Martine Delfos.

 

De omgang met druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas, wat werkt echt? (BBD april 2017)

In elke klas zitten vaak meerdere leerlingen met druk, ongeconcentreerd of opstandig gedrag. Met de invoering van passend onderwijs is…

 

Verslag: nationaal congres leerlingbegeleiding (BBD april 2017)

Verslag van het 8e Nationaal congres leerlingbegeleiding gehouden op 11 maart 2017.

 

Verslag: Tweede bootcamp voor LANSbrekers (BBD april 2017)

Verslag van de tweede bootcamp voor LANSbrekers op 16 maart 2017

 

Verslag: Congres Talent in de klas (BBD april 2017)

Verslag van het op 16 februari 2017 gehouden congres ‘Talent in de klas’

 

Recensie: SEL, sociaal emotioneel leren als basis (BBD april 2017)

Recensie van het in 2017 door uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘SEL, sociaal emotioneel leren als basis’ geschreven door Kees van…

 

Sociale veiligheid op school (BBD april 2017)

Elke school is verplicht zorg te dragen voor sociale veiligheid van haar personeel en leerlingen. Om dit kracht bij te…

 

Krachtige Lichaamstaal (BBD april 2017)

De training Krachtige Lichaamstaal geeft leraren en beeldcoaches vertrouwen in de kracht van hun lichaamstaal. Dit jaar bestaat de training…

 

Recensie: Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs (BBM mrt 2017)

Recensie van het in 2015 en 2016 door LannooCampus uitgegeven boek en werkboek ‘Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet…

 

Passend onderwijs zonder thuiszitters (BBM mrt 2017)

Thuiszitten is een actueel onderwerp, in het onderwijs en in de politiek. Staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker heeft de volgende…

 

Tweeling op school: Samen of apart in de klas? (BBM mrt 2017)

Het aantal tweelingen is in de laatste decennia fors gestegen. Dit betekent dat het percentage tweelingen op scholen toeneemt. Dit…

 

Recensie: Betrokkenheid, de sleutel tot beter leren (BBM mrt 2017)

Recensie van het in 2016 door Bazalt uitgegeven boek ‘Betrokkenheid! De sleutel tot beter leren’ een bewerking van het boek…

 

Doubleren of doorstromen, wat is zinvol in het primair onderwijs? (BBM mrt 2017)

Nederland kent relatief gezien veel zittenblijvers, maar er zijn grote twijfels over het nut hiervan. Het heeft op de korte…

 

Hoe begeleid je een getraumatiseerd kind? (BBM mrt 2017)

Trauma is een actueel onderwerp. Zowel door het grote aantal vluchtelingenkinderen op scholen als door de toegenomen aandacht voor de…

 

Recensie: Meidenvenijn in het basisonderwijs, preventie en aanpak (BBM mrt 2017)

Recensie van het in 2016 door uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘Meidenvenijn in het basisonderwijs, preventie en aanpak’ geschreven door Anke…

 

Interview: Kees van Overveld over sociaal emotioneel leren (BBM mrt 2017)

Kees van Overveld is een warm pleitbezorger van het zogenoemde sociaal-emotioneel leren (SEL). In zijn onlangs verschenen boek SEL, sociaal-emotioneel…

 

Recensie: Wiebelen hulpkaarten (BBD feb 2017)

Recensie van het bij het boek Wiebelen en Friemelen in de klas behorende hulpkaarten.

 

Recensie: Actief schoolbeleid (BBD feb 2017)

Recensie van het in 2016 verschenen boek ‘Actief schoolbeleid’ van Peter Mol.

 

Steun bieden aan vluchtelingkinderen (BBD feb 2017)

Vluchtelingenkinderen hebben vaak ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Ook na aankomst in Nederland ervaren ze vaak nog veel stress, bijvoorbeeld over het…

 

Coachingstraject Sint Josephscholen, Nijmegen (BBD feb 2017)

Een coachingstraject kan helpen uitval bij startende leerkrachten te voorkomen, Stichting St. Josephscholen in Nijmegen heeft sinds juni 2015 twee…

 

Recensie: De Dyslexie-express (BBM jan 2017

Recensie van De Dyslexie-express uit 2011

 

Kennismaken met De Kennisrotonde (BBM jan 2017)

Tijdens de Onderzoeksconferentie 2016 â??Weten wat werkt met ICT in het onderwijsâ?? hoorde onze redacteur Engelien Houben-Feddema over het werk…

 

Wat doet de FvOv voor mij? (BBM jan 2017)

De krachten gebundeld in de Federatie van Onderwijsvakorganisaties Precies een jaar geleden sloot de LBBO zich aan bij de FvOv,…

 

Theaterlezen met dyslectische leerlingen (BBM jan 2017)

Theaterlezen is een functionele en motiverende vorm van herhaald samenlezen, met als doel: samen een leestekst voor een groep toehoorders…

 

Werken met (hoog)begaafde leerlingen in de klas (BBM jan 2017)

Helaas bestaan er nog steeds veel misverstanden over (hoog)begaafdheid en de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Ieder lerend kind heeft begeleiding…

 

Recensie: De Leraar in beeld (BBM jan 2017)

Recensie van het in 2016 uitgegeven boek ‘De leraar in beeld’

 

Hoe kies je een passende leerroute voor leerlingen in het sbo? (BBM jan 2017)

Het kiezen van een passende leerroute is ingewikkeld. We willen leerlingen niet overvragen, maar ook geen toekomstkansen afsluiten. Kohnstamm Instituut…

 

recensie: Dit is dyslexie, achtergrond en aanpak (BBM jan 2017)

Recensie van het in 2016 verschenen boek ‘Dit is dyslexie van Prof. dr. Aryan van der Leij.

 

Gedrag is een vak apart (BBM jan 2017)

Het aanleren en versterken van gedragsvaardigheden lukt niet met Ã????Ã???Ã??Ã?©Ã????Ã???Ã??Ã?©n les in de week. Gedrag is een vak dat een…

 

Interview Steven Pont; over twintig jaar lachen we ADHD (BBM jan 2017)

Interview met Steven Pont in de Beter Begeleiden van januari 2017. Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Hij schrijft columns…

 

Tweelingen en een ontwikkelingsstoornis: Dubbel ingewikkeld of juist niet?

Heeft het tweeling-zijn invloed op een ontwikkelingsstoornis zoals adhd en autisme? Zijn er beschermende of juist belemmerde factoren? En hoe…

 

Recensie: De Kleine gids Kindermishandeling (BBD dec 2016)

Recensie van De Kleine gids Kindermishandeling, Achtergronden, signaleren en de meldcode. Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd

 

Recensie: De gids, over begaafdheid in het onderwijs (BBD dec 2016)

Recensie van ‘De gids, over begaafdheid in het onderwijs’ uit 2016 door Eleonoor van Gerven

 

Good Practice: Mindset (BBD dec 2016)

In de BBD van oktober deed Josje Jaasma verslag van een conferentie over hoogbegaafdheid. Hierin kwam de lezing aan bod…

 

Verslag Beeldenproeverij LBbb (BBD dec 2016)

Verslag van de door de LBBO georganiseerde conferentie Beeldenproeverij van 2 november 2016 Wat een goed idee: een ‘proeverij’ van…

 

Nieuw: Interactie Communicatie Beeldcoachen (ICB) (BBD dec 2016)

Nieuw: Interactie Communicatie Beeldcoachen (ICB) Kentalis is een organisatie die onderzoek, zorg en onderwijs aanbiedt voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis…

 

Reactie van de LBBO op de tiende evaluatie Passend Onderwijs (BBD dec 2016)

De reactie van de LBBO op de tiende evaluatie Passend Onderwijs december 2016

 

Recensie: Starten met een Professionele LeerGemeenschap (BBD dec 2016)

Recensie van het boek ‘Starten met een Professionele LeerGemeenschap’ uit 2016 van Bazalt

 

Coachen via een app, handig of niet? (BBM nov 2016)

Thona Klaassen is ib’er binnen CNS Putten. Zij werd door CPS gevraagd de zogenoemde LesobservatieApp uit te proberen in het…

 

Van maatwerk naar vakmanschap bij gedragsproblematiek (BBM nov 2016)

Een van de taken van een begeleider is het stimuleren van de kwaliteitsverhoging van collega’s. De definitie van ‘kwaliteit’ is…

 

Het succes van EDI verklaard

Directe instructie: DIM, IGDI, ADI, we kennen ze allemaal. En nu is er weer een ander model, expliciete directe instructie…

 

Recensie: Iris Grace (BBM nov 2016)

Recensie van het boek ‘Iris Grace’ uit 2016

 

Hoe werkt het geheugen bij kinderen met epilepsie? (BBM nov 2016)

Er zijn allerlei typen geheugens: we komen nieuwe informatie tegen, nemen deze op, koppelen deze aan al bestaande informatie, we…

 

Recensie: Voor de leeuwen! (BBM nov 2016)

Recensie van het boek ‘Voor de leeuwen! Over leerlingen, hun heftige hersens en trefzeker lesgeven’ uit 2016

 

Onderzoek naar de effectiviteit van beeldbegeleiding, Met andere ogen (BBM nov 2016)

Video- of beeldcoaches zijn enthousiast over hun werkwijze, maar bereiken ze echt meer en zijn ze altijd nodig in de…

 

Recensie: Gedrag is een vak en Gedrag is een signaal

Recensie van de boeken: Gedrag is een vak. Opbrengstgericht werken aan gedrag en Gedrag is een signaal. Een passende aanpak…

 

‘Een OPP-trap voor kleuters? Nee!’ (BBM nov 2016)

Orthopedagoog Johanneke Jongbloed ontwikkelde puur voor eigen gebruik de OPP-trap die later breed het land in rolde. Daarna werd haar…

 

Recensie: Op SAMI-expeditie in Onderwijsland (BBD okt 2016)

Recensie van het in 2016 uitgegeven boek Op SAMI-expeditie in Onderwijsland door uitgeverij Leuker.nu

 

Recensie: Wijzer in onderwijsbehoeften (BBD okt 2016)

Recensie van het in 2016 uitgegeven boek ‘Wijzer in onderwijsbehoeften’ van uitgeverij Pica

 

Recensie: Leren Leren voor het voortgezet onderwijs (BBD okt 2016)

Recensie van het in 2016 verschenen boek ‘Leren Leren voor het voortgezet onderwijs’ van uitgeverij Pica

 

Moeizame starters beter bij de les (BBD okt 2016)

Heb jij ook weleens te maken met kinderen die maar niet aan het werk komen? Die steeds maar niet kunnen…

 

Verslag onderzoeksconferentie, weten wat werkt met ict in het onderwijs (BBD okt 2016)

Op 15 juni 2016 vond in de Flint in Amersfoort de onderzoeksconferentie ‘Weten wat werkt met ict in het onderwijs’…

 

Verslag onderzoeksconferentie, weten wat werkt met ict in het onderwijs (BBD okt 2016)

Op 15 juni 2016 vond in de Flint in Amersfoort de onderzoeksconferentie â??Weten wat werkt met ict in het onderwijsâ??…

 

Verslag congres hoogbegaafdheid 29 september 2016 (BBD okt 2016)

Josje Jaasma bezocht namens Beter Begeleiden het congres over hoogbegaafdheid in Eindhoven, dat dit keer in het teken stond van…

 

Selectief mutisme, mijn ervaringen (BBD okt 2016)

In het septembernummer van Beter Begeleiden Magazine van dit jaar beschreef Eustache Sollman het fenomeen selectief mutisme, oftewel angst om…

 

Recensie: De weg kwijt op school (BBM sept 2016)

Recensie van het boek (herziene druk 2016) ‘De weg kwijt op school, waarom kinderen met gedragsproblemen moeilijk meekomen en hoe…

 

Vergoede dyslexiezorg via de gemeente, wat is de stand van zaken? (BBM sept 2016)

Sinds de transitie van de Jeugdzorg is elke gemeente in Nederland verantwoordelijk voor de vergoede dyslexiezorg. Wat dit betekent voor…

 

Kwaliteit en gelijke kansen op Finse scholen (BBM sept 2016)

Op 5 april gaf Pasi Sahlberg, auteur van het veelgeprezen boek ‘Finish Lessons’, op de Beurs Beter Begeleiden een lezing…

 

Ib’er versus zorgcoördinator

Veel ib’ers in het basisonderwijs hebben geen duidelijk beeld van wat hun collega’s in het voortgezet onderwijs, de zorgcoördinators, exact…

 

Recensie: de negen principes van de exellente schoolleider (BBM sept 2016)

Recensie van het in 2015 uitgegeven boek ‘de negen principes van de excellente schoolleider’

 

Recensie: Knapzak praktijkgidsen (BBM sept 2016)

recensie van het in 2015 uitgegeven boek Cirkel van zorg voor leerlingen en Cirkel van zorg voor intern begeleiders

 

Selectief mutisme, hoe om te gaan met een kind dat niet durft te praten (BBM sept 2016)

In een kleuterklas kom je ze wel vaker tegen; kinderen die alles nog spannend vinden, nog niet mee durven doen…

 

Gepersonaliseerd leren; Voicing en de ‘leer’kracht van de leerling (BBM sept 2016)

Voicing betekent letterlijk ‘uiten en verwoorden’. In het onderwijs staat het voor: de leerling een stem geven bij het leren,…

 

Het werk van de onderwijsconsulent

Onderwijsconsulenten staan voor het recht van iedere leerling op thuisnabij onderwijs én onderwijs dat op haar of zijn behoeften is…

 

School, de ogen en oren van veilig thuis (BBM sept 2016)

In Nederland zit gemiddeld in iedere schoolklas wel een kind dat met kindermishandeling en/of huiselijk geweld te maken heeft. Van…

 

Ik geloof heel erg in autonomie (BBM sept 2016)

Jellie Wagenaar is gedragsspecialist en beeldbegeleider. Zij ondersteunt scholen op weg naar passend onderwijs via een handelingsgerichte- en oplossingsgerichte werkwijze.…

 

Verslag voorzittersdag Kwaliteitskring Beeldbegeleiden (BBD juni 2016)

Verslag van de jaarlijkse voorzittersdag Kwaliteitskringen door Nettie Kramer

 

Beeldcoaching

Beeldcoaching is de opvolger van de al twintig jaar succesvolle School Video Interactie Begeleiding (SVIB). De gesloten aanpak van het…

 

Presentatie:Kennis maken met transactionele analyse

Presentatie van de workshop Kennismaken met TA, gehouden door Harry Gerth tijdens de conferentie De begeleider als regisseur en bruggenbouwer

 

Presentatie Samenwerken met beelden

Presentatie van de workshop van Mariette Haasen tijdens de conferentie ‘De begeleider als regisseur en bruggenbouwer’

 

Kleutertoetsen ja/nee?

Presentatie van de workshop van Lidy Peters over kleutertoetsen. De workshop is gehouden is tijdens de conferentie ‘De begeleider als…

 

Toetsen in de basisschool door Menno van Hasselt.

Naar aanleiding van de workshop van Lidy Peters over kleutertoetsen,door haar beschikbaar gesteld document. De workshop is gehouden is tijdens…

 

Kaart schooluitval

Naar aanleiding van de workshop van Carry Roozemond die gehouden is tijdens de conferentie ‘De begeleider als regisseur en bruggenbouwer’…

 

Passend Onderwijs maken we samen

Naar aanleiding van de workshop van Carry Roozemond die gehouden is tijdens de conferentie ‘De begeleider als regisseur en bruggenbouwer’…

 

Grenzen aan gedrag informatiefolder (BBD juni 2016)

De stichting School & Veiligheid heeft een nieuwe folder uitgegeven met richtlijnen om ongewenst (seksueel) gedrag tussen personeelsleden en leerlingen…

 

Recensie: Werken met begaafde leerlingen in de klas (BBD juni 2016)

Recensie van het boek ‘Werken met begaafde leerlingen in de klas ‘ uit 2016

 

Recensie: De Ringaanpak

Recensie van het boek ‘De Ringaanpak’ uit 2016

 

Verslag: Bijscholingsavond sychrooncoachen (BBD juni 2016)

Donderdag 19 mei organiseerde de landelijke beroepsgroep voor beeldbegeleiders (LBbb) een bijscholingsavond over synchroon coachen. Nettie Kramer brengt verslag uit.…

 

De aandachtsfunctionaris binnen het onderwijs (BBD juni 2016)

De school is een belangrijke plek om signalen van kindermishandeling, met name verwaarlozing, op te pikken. Scholen kunnen daarom een…

 

Recensie: Een passend aanbod bij autisme (BBD juni 2016)

Recensie van het boek: ‘Een passend aanbod bij autisme, een handreiking voor het voortgezet onderwijs’ uit 2016

 

Willem de Jong: jullie hebben een ongelooflijk mooi, maar ook complex beroep (BBD juni 2016)

Willem de Jong op Pica-congres ‘Jullie hebben een ongelooflijk mooi, maar ook complex beroep’ Tijdens het Pica-congres stonden de meest…

 

Veilig leerklimaat met SWPBS (BBM mei 2016)

Een veilig leerklimaat; in de dagelijkse praktijk lopen we regelmatig aan tegen verschillen in opvatting over de invulling hiervan. Juist…

 

Netwerkleren in het onderwijs (BBM mei 2016)

Netwerkleren is leren met en van je netwerk: problemen uit je dagelijkse praktijk deel je met collega’s en samen zoek…

 

Recensie: De Lastige kleuter

Recensie van het boek ‘De lastige kleuter’ uit 2015

 

Oplossingsgericht samenwerken: krachtig middel tot schoolsucces (BBM mei 2016)

In plaats van praten over wat er niet goed gaat zijn de docenten in de brugklassen van het Ds. Pierson…

 

21e eeuwse vaardigheden in kaart gebracht (BBM mei 2016)

Wat leerlingen precies moeten weten en kunnen als het gaat om 21e eeuwse vaardigheden is niet altijd duidelijk. Reden voor…

 

Big Picture Learning (BBM mei 2016)

Stel je voor: een praktijkschool of een vmbo met alleen gemotiveerde leerlingen die exact weten waarom ze naar school gaan.…

 

Recensie: Peuteren en kleuteren (BBM mei 2016)

Recensie van het boek ‘Peuteren en kleuteren, de breintheorie over het leren van het jonge kind’ uit 2015

 

Voor en na het inspectiebezoek

Beter Begeleiden was benieuwd naar hoe scholen zich voorbereiden op het nieuwe toezicht van de Onderwijsinspectie en wat de ervaringen…

 

Recensie: Kinderkoppie (BBM mei 2016)

Recensie van het boek Kinderkoppie uit 2015

 

Vernieuwing van het inspectietoezicht (BBM mei 2016)

Het toezicht van de onderwijsinspectie heeft een aantal vernieuwingen ondergaan. Wij vroegen hoofdinspecteur Arnold Jonk om het proces en de…

 

Met Leer-Kracht gedragsproblemen voorkomen en aanpakken (BBM mrt 2016)

Er is de afgelopen vijftien jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van de zorgstructuur in en om de school. Inzet…

 

Recensie: De Bovenkamer, een kleurrijke grammatica van het Nederlands (BBM mrt 2016)

Recensie van het Boek en de handleiding voor leraren van ‘De Bovenkamer’ uit 2015

 

Thuiszitter, kom samen in actie (BBM mrt 2016)

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Een open deur, maar helaas is dit recht nog niet altijd gewaarborgd. Nog steeds…

 

Oog voor kinderen van gedetineerden (BBM mrt 2016)

Als gevolg van criminaliteit verliezen veel kinderen hun ouders. Kinderen blijven na een arrestatie achter met hun moeder of verzorger.…

 

Recensie: mijn leerling hoort slecht (BBM mrt 2016)

Recensie van het boek ‘Mijn leerling hoort slecht’ uit 2014

 

Doorontwikkeling HGW: van papieren tijgers en administratieve rompslomp naar kleine handzame groepsplannen (BBM mrt 2016)

Handelingsgericht werken (HGW) bestaat ruim 10 jaar. De PO-raad schat dat zoâ??n drie op de vier scholen elementen van HGW…

 

Pedagogisch contact, Verbondenheid door aanraken (BBM mrt 2016)

Mag je een kleuter nog op schoot nemen? Hoe haal je vechtende kinderen uit elkaar? Mag je een verdrietige puber…

 

Trauma in de klas, tijd heelt niet alle wonden (BBM mrt 2016)

Getraumatiseerde leerlingen praten bijna nooit spontaan over hun angsten en trauma’s. Ze hebben meestal ook weinig inzicht in het verband…

 

Interview: Het is belangrijk te erkennen dat we geen therapeuten zijn (BBM mrt 2016)

Toestroom vluchtelingen in Cobo-groep Jose Leusink is sinds 2011 intern begeleider van de Cobo-afdeling gehuisvest in basisschool De Dubbeldekker en…

 

Beeldbegeleiding als kwaliteitsimpuls (BBD april 2016)

Stichting OPO Borger-Odoorn, een organisatie met elf basisscholen in Drenthe, zet sinds dit schooljaar het coachen met videobeelden in als…

 

Recensie:50 dingen die ouders en leerkrachten van elkaar moeten weten over kinderen met autisme (BBD april 2016)

Recensie van het boek ’50 dingen die ouders en leerkrachten van elkaar moeten weten over kinderen met autisme’ uit 2015

 

Recensie; Geweldloos verzet op school (BBD april 2016)

Recensie van het boek ‘Geweldloos verzet op school, een nieuwe kijk op gedragsproblemen’ uit 2015

 

Big Picture Learning

Een kort artikel door Nettie Kramer met een introductie naar Big Picture Learning

 

Recensie: Het inspiratieboek voor de gelukkige klas (BBD april 2016)

Recensie van het in 2015 verschenen boek ‘Het inspiratieboek voor de gelukkige klas’

 

Hoe behoud je de startende leraar voor het VO

Sinds januari is de LBBO aangesloten bij de Federatie voor Onderwijs vakorganisaties (FvOv). Voorzitter Jilles Veenstra belicht op welke manier…

 

Toetsen verplicht? Workshop gehouden door Arnold Jonk 29-9-2016

Hier kun je de presentatie van de workshop van Arnold Jonk (onderwijsinspectie) die gehouden is tijdens de conferentie ‘De begeleider…

 

Van geleefd worden naar leven (lezing George Smits) 29-9-2015

Hier kun je de lezing die George Smit heeft gehouden op de conferentie ‘de begeleider als regisseur en bruggenbouwer’ op…

 

Gaat het de goede kant op (lezing Peter Mol) sept 2015

Hier kun je de lezing terugvinden die Peter Mol op de conferentie ‘de begeleider als bruggenbouwer en regisseur’ op 29…

 

Leerlingbegeleiding in het glazen huis van social media (Lezing Bamber Delver)

Hier vind je presentatie van de lezing van Bamber Delver die hij heeft gehouden tijdens de conferentie ‘De begeleider als…

 

Dit moeten ZZPers weten over de vervanger van de VAR

Op 2 mei 2016 publiceerde nu.nl een artikel over de verandering voor zelfstandigen zonder personeel (zzp`ers) na het afschaffen van…

 

Presentatie Beurs Beter Begeleiden 2016, Annemiek Mol Lous

De Presentatie van de door Dr. Annemieke Mol Lous gehouden lezing tijdens de Beurs Beter Begeleiden 2016 over Post Traumatische…

 

Presentatie Beurs Beter Begeleiden Pasi Sahlberg Finnish Lessons 2,0

De presentatie van Pasi Sahlberg op de Beurs Beter Begeleiden van 5 april 2016.

 

Presentatie Beurs Beter Begeleiden 2016 Bram de Orobio de Castro

De Presentatie van de lezing over Executieve functies en agressieve gedragsproblemen. Bram de Orobio de Castro gehouden heeft deze tijdens…

 

Multi Method Coaching (BBD feb 2016)

Nieuwe training voor beeldbegeleiders Multi Method Coaching (MMC) is een nieuwe combinatie van evidence based methodieken, die wordt ingezet voor…

 

De proactieve rol van de ib’er (BBD feb 2016)

Francis van Haandel is onderwijsprofessional en orthopedagoog en werkt geregeld als interim-ib’er. Steeds vaker merkt zij bij het positioneren en/of…

 

Het SWV en passend onderwijs (BBD feb 2016)

Vorig schooljaar vroeg Beter Begeleiden een aantal directeuren van samenwerkingsverbanden (SWV’s) hoe hun organisatie passend onderwijs ging vormgeven. Inmiddels is…

 

Recensie: Handboek voor elke ouder (BBD feb 2016)

Recensie van het boek Handboek voor elke ouder uit 2015

 

Recensie: Ik hou nog steeds van appeltaart (BBD feb 2016)

Recensie van het boek Ik hou nog steeds van appeltaart. Over de gevolgen van Niet-Aangeboren Hersenletsel bij kinderen en jongeren.…

 

Breinsupport, speciale begeleiding voor kinderen en jongeren met NAH (BBD feb 2016)

BreinSupport is een expertisecentrum in Arnhem voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).Schade aan de hersenen kan ontstaan door zelfs al…

 

Parels Passend Onderwijs: Onze zoon Daan

Een ‘Good practice’-verhaal over scholen of instellingen waar passend onderwijs al jaren op een succesvolle manier in de praktijk wordt…

 

Verslag bijeenkomst Thuiszitters; schoolangst en schoolweigering

Op 23 november 2015 gaf Bieneke Nienhuis in Drachten op VSO Talryk een lezing over thuiszitters: schoolangst en schoolweigering. Bieneke…

 

Recensie:Wiebelen en friemelen in de klas (BBD feb 2016)

Recensie van het boek Wiebelen en friemelen in de klas uit 2015

 

Als zelfstandige aan het werk voor project Gedragswerk (BBM jan 2016)

Jos van de Horst is sinds 1997 zelfstandig adviseur, trainer en coach ondernemerschap gericht op non-profitorganisaties. Hij was mede-initiator van…

 

Recensie: Klasse(n)kracht: met RESPECT voor de klas. (BBM jan 2016)

Recensie van het boek Klasse(n)kracht: met RESPECT voor de klas. In 7 stappen naar een veilig en sociaal groepsklimaat uit…

 

Succesvol samenwerken (BBM jan 2016)

Onderwijsprofessionals werken meer en meer samen, met elkaar en met anderen. Dat is complex maar geeft ook mogelijkheden en kansen.…

 

De veranderende rol van de intern begeleider (BBM jan 2016)

De bovenschools-internbegeleider. Bij fusies en schaalvergroting zie je dat besturen meer en meer kiezen voor het instellen van een bovenschools-internbegeleider.…

 

Recensie: Haal meer uit je toetsgegevens (BBM jan 2016)

Recensie van het boek ‘Haal meer uit je toetsgegevens’ uit 2015

 

Omgaan met extreme verlegenheid (BBM jan 2016)

Verlegenheid komt veel voor. Bij sommige kinderen gaat dit echter verder dan ‘gewone’ verlegenheid. Zo zijn er kinderen die compleet…

 

Vier jaar ‘Lezen tegen de zomerdip’ (BBM jan 2016)

Intern begeleider en leesspecialist Lidy Peters startte vier jaar geleden met het project ‘Lezen tegen de zomerdip’ voor zwakke lezers…

 

MODEL2TALK- Dialogische gesprekken in de kleuterklas (BBM jan 2016)

MODEL2TALK is een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar het verbeteren van de gesprekskwaliteit met kleuters. In dit artikel…

 

Out of the box denken loont, interview met Ineke Kersten, intiator Opmaatgroep (BBM jan 2016)

Ineke Kersten ontwikkelde in 2010 als adjunct-directeur van basisschool De Kleine Reus de zogenoemde Opmaatgroep waarin de toenmalige rugzakleerlingen ’s…

 

Het SWV en passend onderwijs

Vorig schooljaar vroeg Beter Begeleiden een aantal directeuren van samenwerkingsverbanden (SWV’s) hoe hun organisatie passend onderwijs ging vormgeven. Inmiddels is…

 

Ib’ers en Teach like a champion (BBD dec 2015)

Waar willen we het volgend jaar over hebben? Toen deze vraag in het ib-netwerk van Stichting Primair Onderwijs Hilversum (STIP)…

 

Verslag van de regiobijeenkomt De Impulsklas, actief samenwerken met ouders (BBD dec 2015)

Verslag van de op 2 november 2015 georganiseerde regiobijeenkomst ‘De Impulsklas, actief samenwerken met ouders’.

 

Recensie: Ontwrichte kinderen in het onderwijs (BBD dec 2015)

Recensie van het in 2013 verschenen boek ‘Ontwrichte kinderen in het onderwijs’.

 

Recensie: Gevoeligheid in de klas (BBD dec 2015)

Recensie van het boek: Gevoeligheid in de klas uit 2015

 

Zorgstudent ondersteunt proces passsend onderwijs (BBD dec 2015)

Passend onderwijs kan scholen, leerkrachten en ouders voor problemen plaatsen; soms is er niet genoeg kennis of menskracht om alle…

 

Een beeld zegt niet alles (BBD dec 2015)

Een beeld heeft meer macht dan duizend woorden, maar een beeld zegt ook niet alles. In dit artikel geeft Nettie…

 

Verslag van de studiedag Like to Learn (BBD dec 2015)

Een verslag van redactielid Engelien Houben-Feddema van de inspirerende studiedag Like to Learn, rond het thema ‘De leraar doet ertoe’

 

Ons onderwijs2032, eindadvies

Het rapport met het eindadvies van Platform Onderwijs2032.

 

Spelenderwijs op weg naar zelfregulatie (BBM nov 2015)

Het vermogen van een kind om zelf zijn gedrag te reguleren heeft te maken met de ontwikkeling van executieve functies:…

 

Samen aan de slag voor positief gedrag (BBM nov 2015)

Toen Charlotte de Meester haar Master SEN behaalde, had ze nog geen idee wat de titel ‘gedragsspecialist’ precies inhield en…

 

Recensie: Wat écht werkt. 27 evidence based strategieën voor het onderwijs (BBM nov 2015)

Recensie van het boek Wat écht werkt. 27 evidence based strategieën voor het onderwijs uit 2015

 

Gericht oefenen: een succesvolle leerinterventie (BBM nov 2015)

In welke mate leidt ‘gericht oefenen’ tot een verbetering van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht? Om antwoord…

 

Recensie: De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG (BBM nov 2015)

Een recensie van het boek De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG, uit 2015

 

Onderwijsdifferentiatie voor hoogbegaafde leerlingen? (BBM nov 2015)

Aanzet tot discussie Onderwijsdifferentiatie voor hoogbegaafde leerlingen? Als het gaat om hoogbegaafdheid, spelen opvattingen van leraren over wat dit precies…

 

Integratieve Kindertherapie op school (BBM nov 2015)

Naast leerkracht is Natalie Sluiter twee keer per week integratief kindertherapeut op haar basisschool in Soest. Het is een brede…

 

Recensie: Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat (BBM nov 2015)

Een recensie van de Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat, De praktijk van begrijpend luisteren van het jonge kind,

 

Het spanningsveld tussen het wat en het wie in het onderwijs (BBM nov 2015

In april 2015 promoveerde Bill Banning, theoloog en docent levensbeschouwing in het vo en po, op zijn proefschrift ‘Leraren, wat…

 

Kijkwijzer Kind-leergesprek

Een artikel uit Praxis Bulletin, waarin Vincent Klabbers vertelt over Kind-leergesprekken.

 

Kwaliteitskaart Vos en Haas tegen de zomerdip

Kwaliteitskaart Vos en Haas tegen de zomerdip, genoemd in het artikel Vier jaar ‘lezen tegen de zomerdip’ van Lidy Peters…

 

Vakantiewerkschrift Vos en Haas op het eiland

Vakantiewerkschrift Vos en Haas op het eiland, genoemd in het artikel Vier jaar ‘lezen tegen de zomerdip’ van Lidy Peters…

 

Werkbladen Tot Kijk Vos en Haas

Werkbladen Tot Kijk Vos en Haas, genoemd in het artikel Vier jaar ‘lezen tegen de zomerdip’ van Lidy Peters uit…

 

Werkbladen Vos en Haas op het eiland

Werkblad Vos en Haas op het eiland, genoemd in het artikel Vier jaar ‘lezen tegen de zomerdip’ van Lidy Peters…

 

Reflectiemodel van STARR

(zelf)reflectie-model van Starr, dat gebruikt kan worden t.b.v. de herregistratie voor het kwaliteitsregister van de LBBO

 

Reflectiemodel van Korthagen

(zelf)reflectie-model van Korthagen, dat gebruikt kan worden t.b.v. van de herregistratie van het kwalteitsregister van de LBBO

 

Reflectiemodel van GIBBS

(zelf)reflectie-model van Gibbs, dat gebruikt kan worden t.b.v. de herregistratie voor het kwaliteitsregister van de LBBO

 

Reflectiemodel van Bateson

(zelf)reflectie-model van Bateson, dat gebruikt kan worden voor de herregistratie in het kwaliteitsregister van de LBBO

 

Format- Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Een format van een POP-formulier

 

Format POP- Appreciative Approach

Een format voor een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

 

Rots en water training in het onderwijs

Wat een voldoening geeft het wanneer kinderen goed in hun vel zitten. Je ziet, hoort en voelt dat de kinderen…

 

Warme overdracht PO-VO (BBD okt 2015)

Zowel de invoering van passend onderwijs als nieuwe regelgeving omtrent de overgang van primair naar voortgezet onderwijs vragen opnieuw om…

 

Beeldcoaching en de verborgen boodschap (BBD okt 2015)

Krachtige Lichaamstaal Beeldcoach Christine Brons heeft een training ontwikkeld waarmee verschillende vormen van non-verbale communicatie kunnen worden herkend en waarmee…

 

Recensie: Passend onderwijzen, pedagogisch vakmanschap in de klas (BBD okt 2015)

Recensie van het boek: ‘Passend onderwijzen, pedagogisch vakmanschap in de klas’ door Peter Mol (2015)

 

Recensie: In beweging komen en blijven (BBD okt 2015)

Recensie van de werkmap: ‘In beweging komen en blijven’ (2015)

 

Recensie: Oplossingsgerichte therapie met kinderen en jongeren (BBD okt 2015)

Recensie van het boek: ‘Oplossingsgerichte therapie met kinderen en jongeren’ door Matthew Selekman (2015)

 

Recensie: Effectiever leren met leerstrategieën (BBD juni 2015)

Recensie van het boek: ‘effectiever leren met leerstrategieën’ van Pieternel Dijkestra (2015)

 

Recensie: Vertrouwen, verbinden en vakmanschap in het onderwijs (BBD juni 2015)

Recensie van het boek: ‘Vertrouwen, verbinden en vakmanschap in het onderwijs’ door Myriam Lieskamp en Rob Vink. (2015)

 

Laat kinderen met epilepsie niet vallen (BBD juni 2015)

Kennis over het lerende brein is hot! Maar wat als de hersenontwikkeling op jonge leeftijd wordt verstoord? Het Landelijk Werkverband…

 

Recensie: Aan de slag met rekenproblemen (BBD juni 2015)

Recensie van het boek: ‘Aan de slag met rekenproblemen’ van Marije van Oostendorp (2014)

 

Juf, ik heb faalangst! (BBD juni 2015)

Signaleren, accepteren en aanpakken Volgens de Peiling Jeugd en Gezondheid (2005) heeft 4 tot 8 procent van de kinderen van…

 

Passend onderwijs? Dat past prima! (BBD juni 2015)

Over passend onderwijs bestaan bij leerkrachten en ouders nog steeds zorgen over de werkbaarheid en het beoogde succes. Wilbert Bekkema,…

 

Oplossingsgerichte gespreksvoering en beeldcoching een Gouden Duo (BBD juni 2015)

Oplossingsgerichte beeldcoaching kan gemakkelijk een pleonasme worden genoemd. De eigenschap ‘oplossingsgericht’ ligt al besloten in het hoofdwoord ‘beeldcoaching’, zoals bij…

 

Opnames maken van jezelf voor de klas (BBM sept 2015)

Beelden als brug tussen stage en opleiding Bij de HAN-pabo Nijmegen maken studenten regelmatig korte opnames van zichzelf in de…

 

Leren voor de toekomst (BBM sept 2015)

Vaardigheden van de 21e eeuw: als leerlingen die in huis hebben zijn ze voorbereid op hun toekomst. Het klinkt magisch…

 

Wat kan je van stokstaartjes leren? (BBM sept 2015)

Recensie van het boek: ‘wat kan je van stokstaartjes leren, interventietechnieken voor oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren’. (2014)

 

Techniekcoördinator, ik? (BBM sept 2015)

‘Let’s make things better!’ Een slagzin van een bekend technologiebedrijf in het zuiden van het land. Het lijkt wel een…

 

Even voorstellen; de LBjk (BBM sept 2015)

De LBjk is de afkorting voor de Landelijke Beroepsgroep voor jonge kindspecialisten, een nieuwe tak aan de boom van de…

 

Recensie: Begeleiden van actief leren (BBM sept 2015)

Recensie van hetdoor Linda van den Bergh en Anje Ros geschreven boek: ‘Begeleiden van actief leren, theorie en praktijk van…

 

Leven zonder indicatiecriteria (BBM sept 2015)

Kunnen we de landelijke indicatiecriteria voor praktijkonderwijs (PrO) en leerwegondersteunend onderwijs loslaten en overlaten aan de samenwerkings-verbanden? Wat zijn de…

 

Recensie: Het prachtige risico van onderwijs (BBM sept 2015)

Recensie van het door Gert Biesta geschreven boek ‘Het prachtige risico van Onderwijs’ (2015)

 

Flitsbezoeken stimuleren reflectie in de school (BBM sept 2015)

Klassenbezoeken schieten er in de praktijk nogal eens bij in bij leidinggevenden of ze worden door leerkrachten vooral ervaren als…

 

Onderwijsresultaten in hetrogene klas niet minder (BBM sept 2015)

Met de komst van passend onderwijs wordt nog wel eens de zorg uitgesproken dat teveel kinderen met extra ondersteuningsbehoeften in…

 

Functieomschrijving intern begeleider schaal 11 (2014)

Vanuit de beroepsstandaard voor intern begeleider, de functieomschrijving behorende bij schaal 11 (2014) Deze functieomschrijving is niet meer actueel, omdat…

 

Actieplan sociale veiligheid op school,

Het actieplan sociale veiligheid op school dat in september 2014 door de PO-raad en VO- raad is opgesteld.

 

Groepsoverzicht onderwijsbehoeften

Een schema om een groepsoverzicht onderwijsbehoeften van leerlingen te bepalen.

 

Parels Passend Onderwijs: Eerst waarnemen (BBD mei 2015)

Er zijn onderwijsinstellingen waar passend onderwijs al jaren succesvol in de praktijk wordt gebracht. In deze rubriek worden die zogenoemde…

 

Parels Passend Onderwijs: Dwars door gedrag heen kijken (BBD mei 2015)

Er zijn onderwijsinstellingen waar passend onderwijs al jaren succesvol in de praktijk wordt gebracht. In deze rubriek worden die zogenoemde…

 

Recensie: Hoe coach ik mijn klas?

Recensie van het boek ‘Hoe coach ik mijn klas?’ door Danny Wyffels uit 2014 (herziene druk)

 

Sterk naar voortgezet onderwijs (BBD mei 2015)

De overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs bij autisme Niet elk kind met autisme heeft behoefte aan de ondersteuningsstructuur van…

 

Recensie: De kracht van klagende ouders (BBD mei 2015)

Recensie van het in 2011 uitgegeven boek ‘De kracht van klagende ouders’ door Ivo Mijland

 

Klagende ouders zijn niet wijs? (BBD mei 2015)

Welkom beste lezer in een avontuurlijk artikel over klagende ouders. Werd jij getriggerd door de kop? Zo ja, las je…