Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld in de map "Politiek"

 
Aanvraag formulier om een deel van de contributie bij de LBBO te verrekenen.
De veel gestelde vragen over deze verrekening vind je terug onder het kopje veel gestelde vragen op onze website
27-08-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 282 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Cao voortgezet onderwijs ingaande op 1 augustus 2018
21-08-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 1076 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De cao primair onderwijs ingaande op 1 augustus 2018
21-08-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 5894 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis.

Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.
Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis.
03-07-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 4249 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Per 1 mei is de herziene ZAR worden ingevoerd. De CAO MBO is daarop ook tekstueel aangepast. Verder is er voor gekozen om errata etc te verwerken.
30-05-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 430 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Per 1 mei is de herziene ZAR worden ingevoerd. De CAO MBO is daarop ook tekstueel aangepast. Verder is er voor gekozen om errata etc te verwerken.
30-05-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 380 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Convenant Reformatorisch Onderwijs bij de cao PO 2016-2017
30-05-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 382 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Vanuit de beroepsstandaard voor gedragsspecialist, de functieomschrijvingen
14-03-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 78 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Infographic Aan de slag met het werkdrukakkoord
07-03-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 698 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Veel begeleiders in het onderwijs hebben van oudsher ook een lesbevoegdheid, nog steeds een aanstelling als leraar en staan in veel gevallen gedeeltelijk voor de groep. Dit betekent dat de Wet Beroep Leraar ook op hun van toepassing is. Lidy Peters, die in 2016-2017 werkzaam was als ambassadeur van de Onderwijscoöperatie, beschrijft in dit artikel wat de wet inhoudt, de stand van zaken rondom het lerarenregister en de consequenties voor begeleiders.

Tekst: Lidy Peters
30-01-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 1998 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling